Jaarverslag Vereende 2020

De Vereende bouwt aan een solide fundament voor de toekomst

In 2020, het jaar dat de Vereende 80 jaar bestaat, is het premievolume van de verzekeringsportefeuille van de Vereende opnieuw toegenomen: met 16,5% van € 45,5 miljoen naar € 53,0 miljoen verdiende premie. Ook dit jaar was er sprake van groei, maar vanwege de coronacrisis in een wat rustiger tempo dan de afgelopen jaren. Dit jaar lag de nadruk op het verder professionaliseren van de interne organisatie. 

De netto combined ratio kwam in 2020 uit op 91,7% onder andere door een verbeterde schaderatio (positief uitloopresultaat en positief corona-effect). De solvabiliteit steeg van 151% naar 156 %, met name door het positieve resultaat van € 3,5 miljoen. 

Door het coronavirus werd 2020 een bijzonder jaar: de collega’s van de Vereende zetten hun werk vanuit huis voort met als resultaat dat de dienstverlening aan adviseurs en klanten ongestoord doorging. In 2020 is de start gemaakt van een organisatie breed programma ‘Service Excellence’ om te werken aan excellente dienstverlening met als doel om de klanttevredenheid te verhogen en de processen efficiënter te maken. 

Tijdlijn 2020

Bekijk hier enkele hoogtepunten uit 2020

05-02-2020

Is schade veroorzaakt tijdens rijden op de Nürburgring Nordschleife gedekt op de autoverzekering?

De Feit of Fabel in de vorige nieuwsbrief was ‘'Schade veroorzaakt tijdens rijden op de Nürburgring Nordschleife is gedekt op de autoverzekering.' Ruim tweederde heeft op Fabel gestemd. Wat valt er onder de dekking van de meeste verzekeraars? En wat gebeurt er wanneer er schade ontstaat?

Lees dit artikel
28-04-2020

Adviseurs zijn al ruim een halve eeuw onze ogen en oren?

De Vereende is hét loket voor assurantieadviseurs als het gaat om bijzondere risico’s. Die rol is de laatste jaren alleen maar belangrijker geworden: adviseurs weten de Vereende steeds beter te vinden. Hoe is deze rol ontstaan en hoe is deze rol in de loop van de tijd veranderd?

Lees dit artikel
12-05-2020

Is jouw werkgever aansprakelijk wanneer je tijdens thuiswerken van de trap valt?

De Feit of Fabel was: ‘Wanneer je tijdens thuiswerken van de trap valt, is de werkgever aansprakelijk’. 58% heeft op feit gestemd. Wat houdt de zorgplicht van de werkgever in? Is de zorgplicht anders in geval van thuiswerken? Welke factoren kunnen verder van belang zijn?

Lees dit artikel
26-05-2020

Unieke samenwerking die terrorisme verzekerbaar houdt

De Nederlandse terreurpool NHT is opgericht naar aanleiding van de ‘9/11’-aanslagen. De NHT staat model voor een unieke samenwerking tussen overheid en verzekeraars om Nederlanders bescherming te bieden tegen de gevolgen van terroristische aanslagen.

Lees dit artikel
09-06-2020

Van oude overheidsdienst naar klantgericht en proactief

Het Waarborgfonds vormt een vangnet voor slachtoffers van een aanrijding die geen WA-verzekeraar kunnen aanspreken. Het Waarborgfonds is veel klantgerichter geworden. Maar hoe heeft het dat gerealiseerd? Wat zijn de belangrijkste schadestromen? Hoe is het schadebeeld de afgelopen jaren veranderd?

Lees dit artikel
23-06-2020

Is er dekking op uw woonhuisverzekering bij verzakkingsschade door aanhoudende droogte?

De Feit of Fabel was: ‘Als uw huis verzakt door aanhoudende droogte, dan is de schade gedekt op uw woonhuisverzekering.’ Maar liefst 87% van de ruim 350 stemmers dacht dat het een fabel was. Is de oorzaak van de droogte van belang? Maakt het uit dat de schade geleidelijk is ontstaan? En wordt deze schade gedekt op uw woonhuisverzekering?

Lees dit artikel
23-06-2020

Gemoedsbezwaarden zijn onverzekerd, maar niet onverantwoordelijk

Het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden verzorgt tegen een bijdrage de registratie van die vrijstelling. En dat betekent nadrukkelijk géén vrijstelling van schadevergoeding. Maar wat houdt het dan wel in?

Lees dit artikel
16-09-2020

Mag de groene kaart tegenwoordig elke kleur zijn?

De Feit of Fabel was: ‘De groene kaart mag tegenwoordig elke kleur zijn.’ Met 72% denkt bijna driekwart dat dit een feit is. Waarom is er destijds eigenlijk gekozen voor een kaart in de kleur groen? Wanneer moet de kaart eigenlijk nog geprint zijn? Wat is de consequentie als u bijvoorbeeld zonder groene kaart met de auto de EU in zou willen? En natuurlijk: Welke kleur(en) mag de ‘groene kaart’ zijn?

Lees dit artikel
16-09-2020

Hoe BAVAM de 'luxaflex' werd voor beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen

Intermediairs en makelaars kunnen sinds 1965 een BAVAM-verzekering sluiten voor beroepsaansprakelijkheidsclaims. De BAVAM werd een als product zo'n succes dat het een soortnaam geworden is. Wat is de boodschap voor onze verzekerden?

Lees dit artikel
29-09-2020

Is schade door een supercell op een gebouwenverzekering met brand-storm dekking gedekt?

De Feit of Fabel was: ‘Op een gebouwenverzekering met brand-storm dekking is schade door een Supercell niet gedekt.’ Een kleine meerderheid heeft op ‘fabel’ gestemd. Wat is een ‘Supercell’ en waarin onderscheidt deze zich van andere onweersbuien? En welke schade valt onder een brand-storm dekking?

Lees dit artikel
13-10-2020

Is een drager van het coronavirus aansprakelijk als deze iemand besmet?

De Feit of Fabel was: ‘Een drager van het coronavirus is nooit aansprakelijk als deze iemand besmet.' Bijna driekwart denkt dat de stelling een fabel is. Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan voordat iemand aansprakelijk gesteld kan worden? En is dat hier het geval?

Lees dit artikel
27-10-2020

Is schade aan je auto door extreme regenval gedekt op de (beperkt) cascoverzekering?

De Feit of Fabel was: ‘Schade aan je auto door extreme regenval is gedekt op de (beperkt) cascoverzekering’. 53% denkt dat het een fabel is. Wat wordt verstaan onder een onderstroming? Wat hebben verzekeraars hierover opgenomen in hun polisvoorwaarden? En maakt het uit of de auto geparkeerd is of dat u erin rijdt?

Lees dit artikel
10-11-2020

Afdekking atoomrisico’s kan alleen door innige internationale samenwerking

De oprichting van de Atoompool komt voort uit het Verdrag van Parijs van 1960. Er is sprake van een sterke internationale samenwerking om het atoomrisico verzekerbaar te maken. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Wie doet bijvoorbeeld de inspecties? En tot welk bedrag is het risico verzekerd?

Lees dit artikel
24-11-2020

Het Nederlands Bureau: de spil in grensoverschrijdende slachtofferbescherming bij verkeersongevallen

Het Nederlands Bureau bestaat bijna 60 jaar. Met als doel om te zorgen dat Nederlanders die aangereden worden buitenlandse auto de schade vergoed krijgt. Later kwam daar ook visitor protection bij.

Lees dit artikel