Klachten

Complimenten

Wilt u uw positieve ervaring met ons en de wereld delen? Deel uw ervaring op Social media en gebruik #deVereende of laat een Google review achter.

Heeft u een klacht? Laat het ons weten

Natuurlijk doen wij ons uiterste best u zo snel en vriendelijk mogelijk te helpen. Soms kan het zijn dat wij niet aan uw verwachtingen voldoen. Dan horen wij dat graag van u. Daarbij maakt het niet uit of u nu klant bent of een andere belanghebbende. Wij kunnen dan nagaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.  

Hoe kunt u een klacht indienen?

De afdeling
U kunt contact opnemen met de behandelaar van uw verzoek of schadeclaim. Mogelijk dat u samen tot een oplossing kunt komen.

Het Klachtenbureau
Komt u er niet uit met de behandelaar van uw verzoek of schadeclaim? Dan kunt u uw klacht richten aan ons Klachtenbureau. Het Klachtenbureau is verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten.

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen bij het Klachtenbureau.

Per e-mail
klachtenbureau@vereende.nl

Per post
Klachtenbureau
Postbus 1074
2280 CB RIJSWIJK (ZH)

Wij vragen u om in uw brief of e-mail de volgende gegevens te noteren:

  • / Uw naam, adres, woonplaats;
  • / Uw telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;
  • / Het dossiernummer, polisnummer of offertenummer.

Wanneer kunt u antwoord verwachten?

Na ontvangst van uw klacht door het Klachtenbureau ontvangt u binnen 5 werkdagen een bevestiging van de ontvangst van uw klacht.

Wij zullen in eerste instantie proberen de klacht samen met u op te lossen. Mocht dat niet lukken dan wordt uw klacht behandeld in de vergadering van het Klachtenbureau. Het secretariaat zal u laten weten wanneer uw klacht wordt behandeld. Het Klachtenbureau vergadert eens per maand.

Na de vergadering van het Klachtenbureau ontvangt u binnen 14 dagen inhoudelijk bericht. Als het Klachtenbureau meer informatie van u of een expert nodig heeft of meer tijd nodig om uw klacht te beoordelen, dan laat het Klachtenbureau u dat ook binnen 14 dagen weten.

Niet tevreden met het antwoord?

Kifid

Zijn wij er niet in geslaagd om uw klacht naar tevredenheid op te lossen dan heeft u de mogelijkheid om binnen drie maanden na dagtekening van de brief van het Klachtenbureau uw klacht voor te leggen aan de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Uw klacht wordt alleen door het Kifid behandeld als u een particuliere klant bent en eerst onze klachtprocedure heeft doorlopen.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Telefoon 070-3338999
E-mailadres: info@kifid.nl
Website: www.kifid.nl

 

Bevoegde rechter

Bent u geen consument of wilt u niet naar het Kifid met uw klacht? Dan kunt u zich wenden tot de bevoegde rechter in Nederland.

Uw mening is belangrijk voor ons

Wij vinden het belangrijk om van u te horen wat u van onze dienstverlening vindt. Ook wanneer u niet tevreden bent. U helpt ons daarmee onze kwaliteit van dienstverlening en producten te verbeteren.