De Organisatie

Wat doen we?

De Vereende is het meest bijzondere schade- en verzekeringsbedrijf van Nederland. Met de missie om oplossingen te bieden voor maatschappelijke issues in de verzekeringsbranche. Ons doel is niet om winst te maximaliseren. Het doel is, om als dat mogelijk is, onverzekerbaarheid tegen te gaan, solidariteit te bieden en slachtoffers te beschermen. Wij beheren verschillende fondsen en pools die hier allemaal – op hun eigen manier – aan bijdragen.

 

BAVAM-polis
Dé beroepsaansprakelijkheidsverzekering speciaal voor financieel dienstverleners en makelaars en taxateurs.
Meer over de BAVAM-polis

 

Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden
Op basis van een levens- of geloofsovertuiging hebben sommige mensen een vrijstelling ontvangen op de verplichting om een WA verzekering af te sluiten. Dit Fonds ziet erop toe dat eventuele schades goed afgewikkeld worden.
Meer over het FMG

 

Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars
Het Nederlands Bureau is verantwoordelijk voor schades die in Nederland door buitenlandse motorrijtuigen worden veroorzaakt. Het Nederlands Bureau ziet er op toe dat deze schades behandeld worden naar het Nederlands recht.
Meer over het Nederlands Bureau

 

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT)
De NHT is een herverzekeringspool waarbij deelnemende verzekeraars samen met de overheid en herverzekeraars de schade door een terroristische aanslag tot een bedrag van 1 miljard euro per jaar vergoeden aan deelnemende verzekeraars.
Meer over de NHT

 

Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico's
De Nederlandse Atoompool is een pool van verzekeraars voor de verzekering van nucleaire installaties in Nederland en treedt op als herverzekeraar voor buitenlandse atoompools.
Meer over de Atoompool

 

de Vereende Verzekeringen
De Vereende biedt schadeverzekeringen (verzekeringen voor motorvoertuigen, brand, aansprakelijkheid en rechtsbijstand) voor mensen of risico’s die door reguliere verzekeraars niet verzekerd kunnen worden.
Meer over de Vereende Verzekeringen

 

Waarborgfonds Motorverkeer
Het Waarborgfonds Motorverkeer is er voor iedereen die door een motorvoertuig schade heeft geleden en met die schade niet terecht kan bij de eigen verzekeraar.
Meer over het Waarborgfonds

Wie zijn we?

De Vereende is een professionele, platte organisatie met kundige medewerkers. Dat is ook nodig omdat juist de bijzondere risico’s en schades bij ons komen waarvoor men niet in de reguliere markt terecht kan. Bijzondere omstandigheden en maatwerk spelen een grote rol. Dit maakt het werk voor onze medewerkers interessant en uitdagend. Wij stimuleren onze medewerkers dan ook om zich voortdurend te ontwikkelen op hun vakgebied.

Door de verschillende entiteiten heeft de Vereende ook te maken met veel verschillende stakeholders. De Vereende wil als autoriteit op het gebied van onverzekerbaarheid een rol spelen in het debat hoe we met bestaande en nieuwe onverzekerbare risico’s en schades om gaan. Autoriteit op het gebied van solidariteit betekent dat wij iedereen willen helpen, tenzij het echt niet kan. En autoriteit in slachtofferbescherming houdt in dat wij slachtoffers helpen; ook als we nog niet weten of de schade verhaalt kan worden. Om onze rol als autoriteit te versterken, delen we proactief veel kennis over deze drie onderwerpen met onze stakeholders.

 

Kernwaarden

Bij de missie en de koers van de Vereende horen de volgende kernwaarden:

Oplossingsgericht
Tot het uiterste gaan, hulpvaardig en pro-actief zijn;

Empathisch
Toegankelijk zijn en op een gelijkwaardige en respectvolle manieren met alle stakeholders omgaan;

Autoriteit
Verstand van zaken hebben, een kenniscentrum vormen en de kennis op een actieve manier uitdragen.

Onze missie

De missie van de Vereende is om oplossingen te bieden voor maatschappelijke issues in de schadeverzekeringsbranche.