De zekerheid waar de toekomst om vraagt

Trends in 2030 voor de schadeverzekeringsbranche

Met de goede prestaties van de afgelopen jaren heeft de Vereende een solide fundament gebouwd. Hiermee kan de Vereende goed voldoen aan de huidige vraag. De belofte van de Vereende is niet voor niks ‘De zekerheid waar de tijd om vraagt’. Maar met dit stevige fundament kan de Vereende ook voldoen aan de toekomstige vraag; ‘De zekerheid waar de toekomst om vraagt’. Om adequaat in te kunnen spelen op het aanbod in de markt, is het noodzakelijk om de ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt goed te volgen.

Daarom heeft de Vereende aan trendwatcher Jesse van Doren gevraagd welke ontwikkelingen er zijn rond 2030 die van belang zijn voor de schadeverzekeringsbranche.

Assurantieadviseurs zijn vervolgens in een enquête gevraagd welke van deze trends zij het meest belangrijk vinden. Daarnaast heeft de Vereende het Verbond van Verzekeraars, VVP, AMweb, Adfiz en NVGA deze trends voorgelegd. In onze nieuwsbrief ZekerVandaag bespreken we telkens een van deze trends. Wat is de trend en wat vindt de branche ervan? Als de trend is besproken wordt de trend aan deze pagina toegevoegd.