jaarverslag 2018

Hoogtepunten 2018

De Vereende is een organisatie die oplossingen biedt voor maatschappelijke issues in de verzekeringsbranche. We gaan ver in het zoeken naar oplossingen. We zijn vangnet en kraamkamer en vervullen daarmee een belangrijke maatschappelijke rol.

In 2018 hebben we veel aandacht gegeven aan naar het managen van de groei. We hebben ons in operationele zin gericht op het op peil houden van de klanttevredenheid en in financiële zin op het op peil brengen van de winstgevendheid en de solvabiliteit. De inspanningen hebben geleid tot het herstel van het resultaat van de Vereende. Het verlies van 2017 is omgebogen naar een positief resultaat van en ook de solvabiliteit is gestegen.

Tijdlijn 2018

Bekijk hier enkele hoogtepunten uit 2018

31-01-2018

Een terroristische aanslag en dan...

Onverhoopt een terroristische aanslag in Nederland: er zal sprake zijn van het nemen van veel beslissingen onder hoge tijdsdruk. Vooraf zo natuurgetrouw oefenen helpt dan. De NHT, onderdeel van de Vereende, speelt daarin samen met het Verbond van Verzekeraars een cruciale rol.

Lees dit artikel
11-04-2018

Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij bijzonder

Op 28 maart organiseerde vakblad VVP een studiemiddag rondom het onderwerp ‘bijzondere risico’s’. Een aantal gespecialiseerde verzekeraars in Nederland gaf inzicht in hun werkzaamheden aan de adviseurs. Vanzelfsprekend was de Vereende prominent aanwezig en besprak onder andere het ‘ambachtelijk accepteren’.

Lees dit artikel
12-04-2018

Vragen over de AVG

De AVG leeft onder de adviseurs waar wij mee samenwerken, maar ook onder de adviseurs die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, de BAVAM-polis, bij ons hebben. Een goed moment voor onze specialisten om de meest gestelde vragen te beantwoorden.

Lees dit artikel
23-05-2018

Mogelijke gevolgen Brexit voor Groenekaartsysteem

Regelmatig ontvangen wij vragen over het groenekaartsysteem. Met de Brexit op komst merken we dat dit veel vragen oproept. Wat gaat er dan veranderen? Wat gebeurt er met de Visitor Protection?

Lees dit artikel
06-06-2018

De Vereende heeft een beter beeld op betalen

Eerder hebben wij in deze nieuwsbrief al melding gemaakt van een samenwerking tussen het Nibud en de Vereende om een beter beeld te krijgen over het betaalgedrag van uw en onze klanten. De afgelopen periode is er een uitgebreide bestandsanalyse gemaakt en zijn er ongeveer 20 interviews afgenomen door het Nibud.

Lees dit artikel
18-07-2018

Vereende verzekerde testfase Noord/Zuidlijn

De Noord/Zuidlijn gaat 22 juli rijden. Van tevoren is alles uitgebreid getest. Het technische gedeelte, maar ook hoe om te gaan met grote mensenmassa’s in verschillende scenario’s. Het testen met grote mensenmassa’s is door de Vereende verzekerd. Hoe kom je je tot een premie voor zo’n unieke verzekering?

Lees dit artikel
12-09-2018

Wanneer hanteert Waarborgfonds eigen risico?

Als schade wordt veroorzaakt door een onverzekerd of onbekend motorvoertuig, vergoedt het Waarborgfonds Motorverkeer de schade wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Hierbij wordt soms een eigen risico in mindering gebracht. Waar komt het eigen risico vandaan en welke regels gelden er precies?

Lees dit artikel
11-10-2018

Vereende onderzoekt: goed rijgedrag, lagere premie?

De Vereende heeft de mogelijkheden onderzocht om een verzekering te ontwikkelen op basis van het rijgedrag. Het doel van de pilot was om de terugkeer voor verzekerden naar een reguliere verzekeraar makkelijker te maken en daarmee de schadelast terug te brengen. Lees hier de resultaten van de pilot.

Lees dit artikel
07-11-2018

Ontbijtje met nieuwe assurantieadviseurs

Nou ja, nieuw… Nieuw bij de Vereende! Om de samenwerking tussen assurantieadviseur en de Vereende zo efficiënt mogelijk te maken hebben we afgelopen dinsdag een kennismakingsochtend gehouden voor nieuwe adviseurs. Alle adviseurs die vanaf 2018 met ons samenwerken waren uitgenodigd voor de primeur van dit event.

Lees dit artikel
08-11-2018

'Kleine' fraude, grote gevolgen

Afgelopen jaar zijn er 10.001 fraudeurs tegen de lamp gelopen. In veel gevallen gaat het bij deze fraudeplegingen om relatief kleine schadebedragen. Een verzekeringnemer beseft vaak niet dat het plegen van fraude grote consequenties kan hebben voor alle verzekeringen die hij heeft of af wil sluiten.

Lees dit artikel
06-12-2018

Alles aan Rottertram maatwerk, ook de verzekering

De Rottertram is een tram uit 1969 waar u kunt dineren en tegelijkertijd de highlights van Rotterdam kunt bekijken. Dergelijke unieke risico’s zijn moeilijk bij reguliere verzekeraars onder te brengen. Lees hier hoe de samenwerking tussen de eigenaresse Suzanne Knegt, Pols Assurantiën en de Vereende tot een oplossing heeft geleid.

Lees dit artikel
20-12-2018

Hoe bijzonder is de Vereende?

In het magazine van NVGA staat een interview met Ingrid Visscher, bestuursvoorzitter en Bert Sonneveld, Manager Acceptatie en Marketing. Ze bespreken de maatschappelijke rol van de Vereende. Met alle nuances, uitdagingen en ontwikkelingen. Welke criteria hanteert de Vereende? 

Lees dit artikel
20-12-2018

Is kentekenplicht voor trekkers het einde van MMBS

De Feit of Fabel in de vorige nieuwsbrief was ‘De kentekenplicht voor trekkers betekent het einde van de Motorrijtuigen Met Beperkte Snelheid (MMBS)’. Maar liefst 76% heeft op Fabel gestemd. Gert-Jan Paauw, Specialist verzekeringstechniek geeft antwoord. Wat is het effect van nieuwe wetgeving? 

Lees dit artikel

2018Trotse winnaar Beste Partner Verzekerbaarheid

We zijn bij de Vereende zeer verheugd met de prijs 'Beste Partner Verzekerbaarheid' van het Prestatie Onderzoek van Adfiz. We zien het als erkenning van de rol van de Vereende. We voelen deze prijs als aanmoediging om onze oplossingsgerichtheid dagelijks te laten zien.

Lees dit artikel
Trotse winnaar Beste Partner Verzekerbaarheid

2018Trotse winnaar Beste Partner Verzekerbaarheid

We zijn bij de Vereende zeer verheugd met de prijs 'Beste Partner Verzekerbaarheid' van het Prestatie Onderzoek van Adfiz. We zien het als erkenning van de rol van de Vereende. We voelen deze prijs als aanmoediging om onze oplossingsgerichtheid dagelijks te laten zien.

Lees dit artikel

2018Nederland wil solidariteit verzekeringen behouden

Door big data hebben verzekeraars steeds meer mogelijkheden om de premies van een verzekering af te stemmen op het daadwerkelijke risico van de verzekerde. Deze ontwikkeling is logisch en begrijpelijk, maar kan de solidariteit op termijn ondermijnen. Daarom heeft de Vereende de solidariteit in Nederland onderzocht.

Lees dit artikel

2018Nederland wil solidariteit verzekeringen behouden

Door big data hebben verzekeraars steeds meer mogelijkheden om de premies van een verzekering af te stemmen op het daadwerkelijke risico van de verzekerde. Deze ontwikkeling is logisch en begrijpelijk, maar kan de solidariteit op termijn ondermijnen. Daarom heeft de Vereende de solidariteit in Nederland onderzocht.

Lees dit artikel