De Vereende heeft een beter beeld op betalen

Enige maanden geleden hebben wij in onze nieuwsbrief al melding gemaakt van een samenwerking tussen het Nibud en de Vereende om een beter beeld te krijgen van het betaalgedrag van uw en onze klanten. Dit project heet ‘Beter Beeld op Betalen’. De afgelopen periode is er een uitgebreide bestandsanalyse gemaakt en zijn er ongeveer 20 interviews afgenomen door het Nibud.

 

Inmiddels hebben wij de eerste uitkomsten met het Nibud besproken. De komende periode komen we daar zeker bij u op terug. Naast een hoop informatie over het klantenbestand hebben we namelijk ook een reeks aanbevelingen gekregen om onze betaalprocessen te verbeteren. En in heel veel van de gevallen is daarbij een gecoördineerde samenwerking tussen u en de Vereende cruciaal.

 

De aanbevelingen richten zich met name op de wijze van incasseren, de communicatie rondom betalingen, waarborgsommen en achterstanden en het belonen van goed gedrag in plaats van het bestraffen van slecht gedrag.

 

Wij gaan hier de komende periode intern mee aan de slag. Met name om straks met u in gesprek te gaan over oplossingsrichtingen die ook realiseerbaar zijn. Het heeft immers niet veel zin het gesprek met elkaar aan te gaan en er dan achter te komen dat zaken technisch of juridisch niet uitvoerbaar zijn. Maar voor sommige adviezen hebben we de techniek helemaal niet nodig. Zo blijkt uit de analyse dat klanten die, samen met de adviseur, nagedacht hebben over welk maandelijks tijdstip voor hen het beste is om de premie automatisch te laten incasseren daarna veel minder snel in de betalingsproblemen komen.  De Vereende biedt nu al de mogelijkheid om dit tijdstip zelf te kiezen.

 

Zoals ook al eerder aangegeven was het voor ons in dit project cruciaal deze relaties niet alleen interviewde, maar dat we – als we tijdens de interviews op praktische betalingsproblemen stoten – ook hulp aan konden bieden. De problematiek kon uiteraard groter zijn dan de (betaal)relatie met de Vereende. Het Nibud is tijdens de interviews tegen veel verschillende situaties aangelopen waarbij praktische hulp geboden kon worden. In een flink aantal gevallen door het geven van een aantal praktische tips of het plegen van een enkel telefoontje, maar in een drietal gevallen is er door het Nibud een uitgebreid financieel coachingstraject opgestart.

 

Uiteraard nemen wij ook dit deel van het project mee in onze evaluatie en komen we daar nog bij u op terug.

 

Tot slot : Leuk om te weten dat de geïnterviewde hun eigen assurantieadviseur met het rapportcijfer 8 beloonden.