Mogelijk gevolgen van de Brexit voor het groenekaartsysteem en ‘Visitor Protection’

“Blijft Groot-Brittannië na de Brexit meedoen aan het groenekaartsysteem?” is een vraag die regelmatig aan de Vereende wordt gesteld. Vooropgesteld, er is op dit moment nog onvoldoende zekerheid over de uiteindelijke afspraken die in dit domein door de betrokken overheden met elkaar worden gemaakt.

Niet EU, wel groenekaart-land

Maar er zijn ook nu landen buiten de EU die aan het groenekaartsysteem meedoen, zoals bijvoorbeeld Oekraïne en Turkije. Sommige landen buiten de EU die aan het groenekaartsysteem meedoen, hebben zelfs geen controle aan de grens, zoals Zwitserland en Servië. Het Britse groenekaartbureau (MIB) heeft inmiddels aangegeven van één van deze opties gebruik te willen maken. Het ligt dan ook niet voor de hand dat Groot Brittannië het groenekaartsysteem gaat verlaten.

Huidige lay-out groene kaart

Groot-Brittannië staat na de Brexit in de huidige lay-out van groene kaart nog als onderdeel van de EU. Dit is dan niet meer correct, maar heeft voor de praktijk geen gevolgen. De algemene regel is dat verzekeraars ruimschoots tijd krijgen om hun groene kaart in lijn te brengen nadat er een nieuw format verschenen is.

Visitor Protection

Ingewikkelder wordt het voor de zogeheten 4e WAM-zaken (‘Visitor Protection’). Hierbij is de bezoeker niet de veroorzaker van het verkeersongeval, maar juist zelf het slachtoffer. Dit komt erop neer dat een Nederlander die in Groot-Brittannië wordt aangereden door een Brits voertuig – of hij nu automobilist of voetganger is – in Nederland een claim kan indienen. Het Nederlands Bureau zoekt dan als informatiecentrum op wie de betrokken verzekeraar van de Engelse tegenpartij is. Deze 'visitor protection' is, anders dan het groenekaartsysteem, volledig gebaseerd op de EU-richtlijn voor motorrijtuigverzekeringen. De ‘visitor protection’ blijft daarom niet bestaan. Daarbij is er bovendien ook nog discussie over de gevolgen van de Brexit voor openstaande dossiers op moment van uittreden.

De komende tijd houden we u graag op de hoogte.

 

Auteur:

Jelle Smits, Senior specialist Verzekeringstechniek

Jelle Smits