Dat vinden wij niet raar, maar dat vinden wij bijzonder!

Woensdag 28 maart organiseerde vakblad VVP een studiemiddag rondom het onderwerp ‘bijzondere risico’s’. Een aantal gespecialiseerde verzekeraars in Nederland gaf inzicht in hun werkzaamheden aan de in grote getale opgekomen adviseurs.

Vanzelfsprekend was de Vereende prominent aanwezig. Verzekeringsspecialisten Ruud Bolleboom en Gert-Jan Paauw informeerden de deelnemers aan de studiemiddag over de brede schakering aan activiteiten die binnen de Vereende een plek hebben gevonden. Na deze inleiding gingen zij met de aanwezigen aan de slag met voorbeelden van zaken die daadwerkelijk de afgelopen periode op de bureaus van de acceptanten bij de Vereende terecht zijn gekomen. In recordtempo maakten de aanwezigen kennis met ‘ het ambachtelijk accepteren’ van de Vereende. De afwegingen bij het wel of niet accepteren zorgden voor een levendige discussie, waarbij opviel dat in sommige situaties de adviseurs verbaasd waren over de mogelijkheden die de acceptanten van de Vereende nog zagen om een risico toch nog te dekken. 

Aan de paneldiscussie aan het eind van de dag nam directievoorzitter Ingrid Visscher deel. Ook daar kwam de vraag aan de orde of wij alles in Nederland moeten kunnen verzekeren. Ingrid gaf ook hier aan dat we als de Vereende altijd op zoek willen naar een mogelijkheid om dekking te verlenen, maar dat dit uitgangspunt niet mag leiden tot de stelling dat we alles moeten kunnen verzekeren.

Veel aandacht was er deze middag ook voor de gevraagde premies om bijzondere risico’s te dekken. Een aantal adviseurs maakt zich inmiddels meer zorgen over de betaalbaarheid dan over de verzekerbaarheid. Vertegenwoordigers van de aanwezige maatschappijen gaven aan hier niet doof voor te zijn. Ingrid Visscher: “Natuurlijk is dit iets waar we vinger aan de pols houden, maar we moeten ook de realiteit niet uit het oog verliezen. De aangeboden risico’s bij ons hebben een grotere kans op schade en bovendien zijn onze bedrijfskosten doordat wij niet voor standaardisatie kunnen kiezen relatief hoog”.

Aan het eind van de dag werd er, onder het genot van een hapje en een drankje, nog lang na gesproken door alle aanwezigen. Er werden veel afspraken gemaakt om nader kennis te maken. Zowel tussen aanbieders en adviseurs als tussen aanbieders onderling. Mooi om organisaties met een eigen specialisme, maar met bijzondere risico’s als gemeenschappelijke achtergrond, samen aan de slag te zien gaan om Nederland ook op verzekeringsgebied weer wat mooier te maken!