Ontbijtje met nieuwe adviseurs

8 november '18 - Nou ja, nieuw… Nieuw bij de Vereende! Om de samenwerking tussen assurantieadviseur en de Vereende zo efficiënt mogelijk te maken hebben we afgelopen dinsdag een kennismakingsochtend gehouden voor nieuwe adviseurs. Alle adviseurs die vanaf 2018 met ons samenwerken waren uitgenodigd voor de primeur van dit, in 2019 terugkerende, event.

Directeur Ingrid Visscher trapte af en vertelde in het kort over de verschillende merken die allemaal onder de Vereende hangen zoals onder andere het Waarborgfonds Motorverkeer en de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT). Stuk voor stuk bijzondere en unieke verzekeringsoplossingen. En allen met een maatschappelijke functie. Bert Sonneveld, manager Marketing & Acceptatie vertelde hierna over de verzekeringstak van de Vereende; de beroepsaansprakelijkheidsverzekering oftewel BAVAM-polis en de intermediaire producten. 

Bijzondere risico’s

Interessant was om te horen wat de diverse redenen waren van de aanwezige adviseurs om samenwerking met de Vereende te zoeken. De ‘onverzekerbare risico’s’ was een veel gehoord antwoord. Maar ook bezorgbrommers, koeriers en taxi’s werden genoemd. Allemaal zaken die in de reguliere markt niet of nauwelijks meer onder te brengen zijn. En allemaal te verzekeren bij de Vereende.

Serviceteam

Wanneer je als adviseur een samenwerkingsovereenkomst tekent bij de Vereende kom je terecht bij het Serviceteam. Senior acceptant Eddy van Zweeden legde de processen van de Vereende uit. Hij ziet graag een vervolg: “De tussenpersoon is voor ons de schakel tussen de klant, het aangeboden risico en acceptatie en mutatie. Door het delen van kennis op deze welkomstdag denk ik dat we nu beter weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Daarnaast krijgt ook het contact via de telefoon of de e-mail, nu je elkaars gezicht hebt gezien, een persoonlijker tintje. Het was wat mij betreft een geslaagde ochtend!”

Jan van ’t Hoff, Seniorschadebehandelaar sloot het ‘formele’ gedeelte af met een interactieve sessie waarin een aantal casussen over wat wel of niet gedekt is op de polis van de Vereende werden besproken.

We hebben de ochtend afgesloten met een gezamenlijke lunch. Ad Leppers, Riva Insurance: “Goed georganiseerde en gezellige ochtend. Leuk om elkaar persoonlijk te ontmoeten. En ik heb meer inzicht gekregen in hoe de Vereende werkt. Dit zal in de toekomstige samenwerking altijd een voordeel zijn”.

Nou Ad, wij zijn het helemaal met je eens! Het was een geslaagd event dat we zeker gaan herhalen.