Betekent de kentekenplicht voor trekkers het einde van de Motorrijtuigen Met Beperkte Snelheid?

19 december 2018 - De minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) Cora van Nieuwenhuizen heeft aangekondigd met een nieuw wetsvoorstel te komen. Dat voorstel heeft betrekking op de invoering van het trekkerkenteken. De aanleiding is een APK-plicht voor snelle tractoren en om deze plicht te kunnen naleven is registratie noodzakelijk. ‘Nieuw’ duidt er op dat er ook een oud wetsvoorstel is geweest.

Waarom toen niet?

Volgens Europese richtlijnen zijn landbouw- en bosbouwtrekkers met een constructiesnelheid van meer dan 40 kilometer per uur sinds 20 mei 2018 APK-plichtig. Hiervoor moesten de nodige aanpassingen in wet- en regelgevingen worden gedaan die uiterlijk 20 mei 2017 gerealiseerd moesten zijn. Er is toen in Nederland gekozen voor een wetsvoorstel voor een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers. Hier heeft de Tweede Kamer niet mee ingestemd. Argumenten die toen werden aangevoerd, waren dat landbouwverkeer nauwelijks op de openbare weg komt en dat de kentekenplicht een flinke lastenverzwaring voor boeren zou zijn en de verkeersveiligheid er niet op vooruit zou gaan.

Waarom nu wel?

Nederland is in juli 2017 door de Europese Commissie in gebreke gesteld vanwege het niet tijdig implementeren van de APK-plicht.Om verdere inmenging van de Europese Commissie te voorkomen, is het van belang om nu zo snel mogelijk een wettelijke basis aan te nemen voor de APK-plicht. Om aan de wettelijke eis van de APK-plicht te kunnen voldoen, is registratie van alle bestaande landbouw- en bosbouwtrekkers en MMBS-en nodig. Bij de registratie hiervan worden alle bestaande voertuigen met de benodigde technische gegevens geregistreerd, inclusief de houder/eigenaar van het voertuig.

De invoering van de APK-plicht wordt gecombineerd met het verhogen van de maximumsnelheid voor landbouwvoertuigen van 25 naar 40 kilometer per uur, mits de maximale constructiesnelheid dit toelaat.

Ontheffingenloket

Er wordt een centraal loket ontheffingverlening voor landbouwvoertuigen bij de RDW gerealiseerd waarmee per voertuig voor alle wegen een ontheffing kan worden verleend in plaats van per individuele wegbeheerder. Deze ontheffingen kunnen centraal worden aangevraagd voor breedteoverschrijding van het betreffende voertuig. Welke wegen worden opengesteld voor landbouwverkeer is uiteraard aan de betrokken wegbeheerders.

Landbouw- en bosbouwtrekkers, MMBS-en en hun getrokken materieel kunnen en mogen alleen gebruik maken van de snelheidsverhoging en het loket ontheffingverlening wanneer een kenteken gevoerd wordt. Dit is de uitdrukkelijke eis van zowel handhavingsinstanties als wegbeheerders.

Kentekenplicht

Als het voorstel wordt aangenomen en in werking treedt, zullen op termijn alle landbouw- en bosbouwvoertuigen kentekenplichtig worden. Nieuwe voertuigen zijn dat dan automatisch, voor bestaande voertuigen geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2025. Bij het voeren van een kenteken zullen landbouwvoertuigen gebruikmaken van één kentekenplaat aan de achterzijde van het voertuig. Trekkers en getrokken materieel mogen alleen 40 kilometer per uur rijden als ze een kentekenplaat hebben.

De kentekenregeling brengt een goede registratie van landbouwvoertuigen en -machines met zich mee. Daardoor worden diefstal, heling en fraude bemoeilijkt. In ieder geval zou het traceren en terugbrengen van gestolen materiaal er zowel landelijk als internationaal door bevorderd worden.

Ook de controle van de verzekeringsplicht wordt vergemakkelijkt met de kentekening van landbouwvoertuigen.

Een ander punt is de wirwar van voertuigsoorten en categorieën die er in de landbouwsector is ontstaan. Met de kenteken­regeling zou elk voertuig terug te voeren zijn tot een wettelijke categorie waar automatisch bepaalde technische eisen en gedragsregels aan verbonden zijn. Op het kentekenbewijs kun je namelijk zien tot welke categorie een voertuig behoort. Dat maakt gelijk een einde aan de onduidelijkheid over de vraag aan welke eisen een specifiek voertuig moet voldoen.

MMBS wordt MM

Na de invoering van het nieuwe wetsvoorstel komt de voertuigcategorie 'motorrijtuig met beperkte snelheid' (MMBS) te vervallen. Deze categorie wordt vervangen door de categorie 'mobiele machines' (MM). Mobiele machines worden ook kentekenplichtig. Met het invoeren van de registratieplicht komt er ook een einde aan het ombouwen van voertuigen naar MMBS-en.

Handhaving op parkeren en snelheid is voor de categorie MMBS op dit moment niet mogelijk.

Met registratie en een kentekenplaat wanneer men harder wil rijden dan 25 kilometer per uur is dit wel mogelijk voor het bestaande wagenpark. Inmiddels is voor deze voertuigen ook een rijbewijs nodig.

Vrijwillige kentekening en overgangsregeling

Voor voertuigen die niet sneller dan 25 kilometer per uur rijden en geen gebruik willen maken van het centrale ontheffingenloket geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2025. Dit biedt de mogelijkheid om stapsgewijs naar invoering van de kentekenplaat te gaan.

Voor deze voertuigen is er wel de mogelijkheid vrijwillig een kentekenplaat te voeren vanwege andere voordelen, zoals verzekering en opsporingsmogelijkheden. Ook kan dit tot het einde van de conversieperiode in plaats van het huidige GV-kenteken (grensverkeer). Het GV-kenteken als bijzonder kenteken zal komen te vervallen wanneer de registratie van bestaande voertuigen is doorgevoerd.

Uitzonderingen

Voertuigen die enkel op eigen terrein en dus niet op de openbare wegen komen, hoeven niet te worden geregistreerd. Ook getrokken machines met een constructiesnelheid tot 25 kilometer per uur zijn vrijgesteld van registratie. Daarnaast is de registratie ook niet verplicht voor voertuigen die zijn vrijgesteld voor het T-rijbewijs en andere voertuigen, zoals meeneemheftrucks en fruittreintjes.

Feit of fabel

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, lijkt het nu dus een feit dat de kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers het einde van de MMBS betekent. Het is op dit moment echter nog niet bekend wanneer het wetsvoorstel van kracht wordt en de kentekenplicht in zal gaan.

In dit artikel is gebruik gemaakt van informatie van het Ministerie van I&W.

Auteur
Gert-Jan Paauw, Specialist Verzekeringstechniek
Gert-Jan auteur