De Vereende onderzoekt of goed rijgedrag kan zorgen voor lagere premies

10 oktober 2018 - Het afgelopen jaar heeft de Vereende een pilot gehouden om te kijken naar de mogelijkheden van de ontwikkeling van een verzekering op basis van rijgedrag. Het doel van de pilot was om de terugkeer voor verzekerden naar een reguliere verzekeraar makkelijker te maken en daarmee de schadelast terug te brengen. De testgroep bestond uit bestaande polishouders van de Vereende. De deelnemers gebruikten gedurende een halfjaar een app die het rijgedrag volgt. Twee maanden na de start volgden zij bovendien een dag rijvaardigheid training. Voorafgaand aan de start van de pilot hebben veel adviseurs al met het programma kennis kunnen maken.

Resultaten van de pilot

De pilotuitkomsten leiden tot de conclusie dat een verdere ontwikkeling kansrijk is, maar dat  aanvullend onderzoek nodig is. Wij zien interessante aanknopingspunten, maar het is niet zo dat de uitkomsten overtuigend genoeg zijn om direct tot verdere ontwikkeling te besluiten. Dat heeft deels te maken met het uiteindelijk aantal deelnemers dat het volledige halfjaar aan de pilot deelnam en deels met het gegeven dat een aantal relevante effecten pas op langere termijn gemeten kunnen worden.

Tijdens de testperiode zijn er geen schuldschades bij de deelnemers geweest. Dat is natuurlijk prachtig, maar de meetperiode is te kort om nu al de vlag uit te hangen. Uiteraard volgen we de deelnemers de komende periode nauwgezet.

Geleerd van de pilot

De testperiode heeft ons geleerd dat het van cruciaal belang is om het meten van het rijgedrag zo laagdrempelig mogelijk in te richten. Een lastige installatie leidt al direct tot afhaakgedrag. Daarnaast hebben wij vastgesteld dat er bij de beloning van goed rijgedrag sprake moet zijn van ‘boter bij de vis’. Het is belangrijk om een zo direct mogelijke koppeling tussen gedrag en beloning te realiseren en niet eenmalig, maar doorlopend.

Suggesties?

Van veel deelnemers en adviseurs kregen wij enthousiaste reacties over de test. Vrijwel iedereen vindt het concept waarbij er gericht gewerkt wordt aan beter rijgedrag, uitstekend passen bij een verzekeraar als de Vereende. Veel betrokkenen geven aan te begrijpen dat de Vereende een hogere premie ten opzichte van andere verzekeraars moet vragen en dit als een interessante optie te beschouwen om het premieverschil te kunnen dempen.

Voor ons reden genoeg om verder te gaan met ons onderzoek. Dat doen we onder andere door gesprekken te voeren met verschillende aanbieders in deze markt, maar we roepen de lezers ook graag op met ervaringen en suggesties te komen. Dus is er iets over dit onderwerp dat u graag met ons wilt delen laat het dan weten. Via Rijzeker@vereende.nl komen alle reacties op de juiste plek terecht!

Auteur:

Ruud Dekker, Project manager Marketing & Communicatie

Ruud Dekker