Wat is het effect van cybersecurity op de schadeverzekeringsbranche?


14 juli 2021 - De Vereende heeft als belofte: de zekerheid waar de tijd om vraagt. Wij bieden oplossingen voor maatschappelijke issues in de schadeverzekeringsbranche. Daarvoor is het niet alleen belangrijk te focussen op welke zekerheid nú nodig is, maar kijken we ook naar de toekomst. Daarom vroegen we trendwatcher Jesse van Doren naar zijn verwachtingen over zaken die voor schadeverzekeraars gaan spelen rond 2030. Hij ziet zes trends. Per nieuwsbrief zullen we een trend bespreken. Deze nieuwsbrief bespreken we de vierde trend. Wat houdt de trend in? En hoe belangrijk vindt de schadeverzekeringsbranche deze trend?

Hiervoor hebben we een klein onderzoek opgezet. We hebben aan assurantieadviseurs in een enquête gevraagd welke van deze trends zij het meest belangrijk vinden. Daarnaast hebben we het Verbond van Verzekeraars, VVP, AMweb, Adfiz en NVGA deze trends voorgelegd. Elke besproken trend wordt toegevoegd aan de pagina.

Trend 4: Cybersecurity

Grote bedreigingen zijn die op het gebied van cybersecurity. Jesse: “Door de quantumtechnologie (zie de derde trend) zal de rekencapaciteit gigantisch toenemen. Dit heeft tot gevolg dat we zaken beter kunnen meten en voorspellen (door onder andere betere modellen, sensoren, en radars). Daardoor kunnen we schades voorkomen of verminderen en acceptatie beter doen. Aan de andere kant zal ook de rekencapaciteit voor hackers enorm toenemen. Dat zal een mega-impact op hebben op onze digitale veiligheid. Ga maar na: met supersnelle computers zijn bestaande veiligheidsprotocollen straks makkelijk te kraken. Bieden de huidige veiligheidsmaatregelen als https of wachtwoorden dan wel voldoende bescherming? Moeten we nog wel alles in the Cloud bewaren, of moeten we kritieke bestanden toch maar weer in een mainframe opslaan? Doordat we steeds meer apparaten aan het internet verbinden (Internet of Things), die bovendien vaak slecht beveiligd zijn, wordt het risico dat we gehackt worden ook weer groter.”

Wat vindt de schadeverzekeringsbranche?

Assurantieadviseurs

De schade door cybercriminaliteit gaan sterk stijgen. De assurantieadviseurs denken dat deze schade alleen verzekerbaar blijft als de klanten bepaalde preventiemaatregelen nemen of alleen voor bepaalde branches waar de schade lager is. Het effect van de bedreigingen op gebied van cybersecurity wordt met een 7,2 op een tienpuntschaal hoog ingeschat. Cybersecurity staat hiermee op plek nummer 4.

 

Verbond van Verzekeraars

Ferdinand Soeteman, manager sector Schadeverzekeringen bij het Verbond van Verzekeraars denkt ook dat cyberrisico verzekerbaar blijft: “Het zou een slechte zaak zijn als de verzekeringssector daar niet op in zou kunnen spelen, het is onze maatschappelijke rol. Maar ook hier gelden de klassieke verzekeringswetten: om het verzekerbaar te houden, zal je preventieve maatregelen in moeten zetten. In de polisvoorwaarden moet vastgelegd worden dat de verzekerde voorzorgsmaatregelen neemt: de nieuwste software gebruikt, goed wachtwoordbeheer heeft en ga zo maar verder.”

 

AMweb

Theo van Vugt, hoofdredacteur AMWeb denkt ook dat cyberrisco’s verzekerbaar blijven, maar verwacht dat verzekeraars steeds meer eisen gaan stellen op het gebied van preventie, zoals back-ups, firewalls en protocollen: “Anders is het niet meer te doen. Mensen moeten veel alerter worden op cybercriminaliteit. Neem nu die uitspraak van de rechter over Bol.com en Brabantia. Bol.com had een mail ontvangen in krom Nederlands, in de lay-out van Brabantia, met het bericht dat het rekeningnummer was gewijzigd naar een Spaans nummer. Een medewerker van Bol.com heeft die wijziging doorgevoerd en het bedrijf heeft er vervolgens 7,5 ton op gestort. De rechter oordeelde nu dat Bol.com genoeg reden had om de 'nieuwe' bankrekening van Brabantia te onderzoeken en dus alsnog Brabantia moet betalen. Terecht naar mijn mening. Dit kun je Brabantia niet verwijten, hier had Bol.com beter op moeten letten.”

 

VVP

Willem Vreeswijk, hoofdredacteur VVP Online, oprichter Delf je eigen goud en medeoprichter New Financial forum denkt dat het heel lastig zal worden om cyberrisico verzekerbaar te houden: “In het boek van Huib Modderkolk: ‘Er is oorlog maar niemand die het ziet’ wordt duidelijk dat de problemen van cybercriminaliteit nu al veel groter zijn dan we denken. Denk aan het op slot gaan van de Rotterdamse haven, artsen en ziekenhuizen die niet meer bij hun dossiers kunnen en verkiezingsmanipulatie. Deze manipulatie heeft er in sommige landen al voor heeft gezorgd dat een dictator aan het roer komt. Als die oorlog straks nog grootschaliger gevoerd wordt, dan zit je als maatschappij met een enorm probleem dat niet meer te verzekeren is. We moeten natuurlijk blijven investeren in cyberveiligheid, maar zoiets als dit is net zo erg als de watersnoodramp. Op dit moment lijkt dit boven ons kunnen te gaan.”

Aanvullende Cyberdekking op uw BAVAM-polis
Uit klantonderzoek blijkt dat er onder onze BAVAM klanten veel behoefte is aan een cyberdekking.
De Vereende biedt haar BAVAM klanten sinds 1 januari de mogelijkheid om een aanvullende cyberdekking bij Hiscox af te sluiten. Hiscox is de eerste aanbieder van cyberverzekering in Nederland en heeft zijn sporen op dit gebied dus ruimschoots verdiend. Meer informatie vindt u hier

NVGA

Op kleine schaal, op huis-, tuin- en keukenniveau verwacht Stefan Bell, bestuurslid bij NVGA dat cyberrisico’s wel verzekerbaar blijven. Over het middensegment durft hij eigenlijk weinig voorspellingen te doen. “Maar grootschalige hacks die de maatschappij ontwrichten, zoals DDOS-aanvallen, zijn niet verzekerbaar. We krijgen steeds meer moderne technologie: stel dat die zich door een hack tegen ons keert, dat er juist wél brand of schade ontstaat, dan is het einde zoek. Dan wordt het als in een rampenfilm.”

 

Adfiz

Enno Wiertsema, directeur Adfiz denkt dat cyberrisico’s alleen verzekerbaar blijven, als klanten bepaalde preventiemaatregelen nemen. “Een voorbeeld: als nu een adviseur bij een klant komt en hij/zij ziet dat er houten pallets tegen een schuur opgestapeld staan, dan zal de adviseur daar onmiddellijk iets over zeggen: weg met die pallets, vanwege het brandgevaar. Dat zit er bij ons in gehamerd. Over een aantal jaren zie ik adviseurs dit ook doen op het gebied van computerveiligheid. Dan krijg je vragen als: waarom staat daar een scherm aan waar niemand achter zit en waar er niet is uitgelogd?’

Adviseurs en verzekeraars kunnen samen een enorme rol spelen in cyberweerbaarheid. We moeten er niet alleen voor zorgen dat er niemand binnenkomt in onze computersystemen, maar ons ook voorbereiden op de situatie dat er wél iemand binnen is geweest. Dus we moeten checken op: hoe zit ons back-upsysteem in elkaar, hoe snel kunnen we bestanden terugzetten?”

Conclusie

Het risico van cybercriminaliteit wordt relatief hoog in geschat. Cyberrisico’s blijven naar verwachting wel verzekerbaar. Cruciaal is wel dat klanten goede preventiemaatregelen nemen om het risico en de eventuele schade zoveel mogelijk te beperken.

Lees hier hoe Hiscox tegen de ontwikkeling van cybersecurity aankijkt. De Vereende biedt via Hiscox BAVAM klanten de mogelijkheid om een aanvullende cyberdekking af te sluiten.