jaarverslag 2019

Snel naar :
Tijdlijn 2019 Compleet Jaarverslag Contact

Hoogtepunten 2019

De Vereende is een organisatie die oplossingen biedt voor maatschappelijke issues in de verzekeringsbranche. We gaan ver in het zoeken naar oplossingen. We zijn vangnet en kraamkamer en vervullen daarmee een belangrijke maatschappelijke rol.

De Vereende heeft over 2019 een positief resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belasting behaald van 0,9 miljoen euro. Het solvabiliteitspercentage is na 2 jaar weer boven de gewenste interne norm van 150% uitgekomen, namelijk op 151%. Belangrijke mijlpaal was de oplevering van DECA2. Een groot IT project dat de Vereende in staat stelt steeds efficiënter en meer digitaal te werken, en toch maatwerk te leveren.

“Wij kijken tevreden terug op 2019. In de vooruitblik van het vorige jaarverslag gaven wij al aan dat wij voor een lastige balanceeract stonden. De mooie scores op het gebied van klanttevredenheid en de sterk stijgende omzet in combinatie met de gerealiseerde financiële ratio’s bevestigen ons gevoel dat we door moeten op de ingeslagen weg”, aldus Ingrid Visscher en Harmen Ettema, directie van de Vereende.

Tijdlijn 2019

Bekijk enkele hoogtepunten en goed gelezen artikelen uit 2019

05-02-2019

Is werkgever aansprakelijk voor schade van werknemers op een bedrijfsuitje

Maar liefst 93% dacht van wel. Willem Jonkman, senior specialist verzekeringstechniek gaat hier dieper op in. Wanneer is een werkgever aansprakelijk? Welke wetsartikelen zijn van belang? En welke omstandigheden spelen er zoal een rol?

Lees dit artikel
17-04-2019

Ontbinding Milieupool

Steeds meer verzekeraars hebben, niet in de laatste plaats door gebruik te maken van het Kenniscentrum Milieu, zelf de nodige ervaring opgebouwd met milieuschadeverzekeringen. Het merendeel van de Nederlandse verzekeraars biedt deze nu zelf aan. Daarom is de noodzaak van de Milieupool zodanig afgenomen dat hij eind dit jaar wordt opgeheven. Een mooi voorbeeld van de Vereende als kraamkamer voor de verzekeringsbranche.

Lees dit artikel
26-05-2019

Igv brand bij garantie tegen onderverzekering altijd volledige schade uitgekeerd?

Wordt igv brand bij garantie tegen onderverzekering altijd de volledige schade uitgekeerd? Driekwart denkt van wel. Ruud Bolleboom vertelt of dit juist is. Wat is de achtergrond van de waardemeters? Wat houdt een clausule Garantie Tegen Onderverzekering in?

Lees dit artikel
01-06-2019

Vereende verlaagt eigen risico voor maaltijdbezorgers met certificaat

De Vereende wil de verkeersveiligheid van maaltijdbezorgers verhogen en de schadelast terugbrengen. Daarom biedt de Vereende korting op het eigen risico op bezorgbrommers, wanneer de bezorgers de training Risico Bromfiets hebben gevolgd.

Lees dit artikel
25-06-2019

Feit of Fabel: Alcohol in het verkeer, twee biertjes moet kunnen

Alcohol in het verkeer: Twee biertjes moeten kunnen... Bijna driekwart vindt van niet. Gert-Jan Paauw gaat er dieper op in. Wat zijn de effecten van de 2 glazen? Wat maakt het lichaamsgewicht uit? Maakt het uit welke drank er gedronken wordt?

Lees dit artikel
26-06-2019

Top 10 belangrijkste wijzigingen in het nieuwe portaal

Maandag 1 juli gaat het nieuwe portaal, OnzeVereende, live. U kunt meer zelf doen, waardoor u minder afhankelijk bent van de openingstijden van de Vereende. Maar wat verandert er nog meer? Lees de top 10 belangrijkste wijzigingen. En bekijk het totaal overzicht van alle wijzigingen.

Lees dit artikel
10-07-2019

Claim in dienen via interactieve video Waarborgfonds

Het Waarborgfonds keert uit bij schade door een onbekend of onverzekerd motorvoertuig. Maar onder welke voorwaarden? Met deze interactieve video kunt u eenvoudig zien welke voorwaarden worden gesteld. En wanneer een claim indienen dus zin heeft.

Lees dit artikel
18-09-2019

Stand van zaken afwikkeling aanslagen in Sri Lanka

Tijdens de afgelopen paasdagen is Sri Lanka opgeschrikt door verschillende aanslagen. Hoeveel schade is er tot nu toe gemeld? En wat betekent dit voor de schade-afhandeling?

Lees dit artikel
01-10-2019

Wat als een gemoedsbezwaarde schade rijdt?

Een gemoedsbezwaarde is iemand die vanwege overtuigingen geen verzekeringen mag afsluiten en hiervoor een vrijstelling heeft. Hoe gaat dat in zijn werk? En wat gebeurt er dan wanneer een gemoedsbezwaarde schade rijdt?

Lees dit artikel
01-10-2019

Bomaanslag in Nederland. En dan?

Sinds de oprichting in 2003 is er gelukkig nog geen dusdanig grote aanslag geweest dat de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) tot uitkering is overgegaan. Alle procedures en voorwaarden staan daarom niet (meer) bij iedereen helder op het netvlies. Met een fictief voorbeeld lichten we daarom de werking van de NHT toe.

Lees dit artikel
15-10-2019

Is schade veroorzaakt door een elektrische step gedekt door het Waarborgfonds?

Wordt schade veroorzaakt door een elektrische step gedekt door het Waarborgfonds? Ruim 80% denkt van niet. Jelle Smits van het Waarborgfonds gaat hier dieper op in. Hoe is de WA-dekking van de bestuurder? Is het relevant dat een e-step geen typegoedkeuring heeft? 

Lees dit artikel
16-10-2019

Wat als een protesterende boer op de snelweg schade rijdt?

Op 16 oktober zijn duizenden boeren in een protestmars naar RIVM en Den Haag gereden. Dit zorgde voor enorme files en verkeerschaos. Maar mogen trekkers wel rijden op de snelweg waar de minimumsnelheid 60 km/uur is? En wat gebeurt er als een trekker schade rijdt aan uw auto?

Lees dit artikel
13-11-2019

Vereende zet in op preventie

De Vereende maakt zich zorgen om de stijgende schadelast van bezorgbrommers, taxi’s en ‘overige bijzondere voertuigen’. Om de stijgende trend te keren, zet de Vereende vol in op gesprekken met branches en preventiecampagnes. Zo hoopt de Vereende mensen bewuster maken van verkeersveiligheid en hun gedrag.

Lees dit artikel
30-11-2019

Groene kaart laten zien bij binnenkomst van het VK?

Moet een voertuigbestuurder uit Nederland vanwege de Brexit bij binnenkomst van het Verenigd Koninkrijk (VK) de groene kaart laten zien? 71% denkt van niet. Jelle Smits gaat hier dieper op in. Hoe werkt het groene kaart systeem? In welke twee groepen zijn de groene kaart landen in te delen?

Lees dit artikel
04-12-2019

Portefeuille overdracht en uw BAVAM-polis

Onze verzekerden vragen ons regelmatig hoe het zit met hun beroepsaansprakelijkheid bij het overnemen van een assurantieportefeuille. Wordt de koper van de assurantieportefeuille aansprakelijk voor de eventuele fouten die zijn gemaakt door de voormalige assurantieadviseur? En hoe zit het vervolgens met de dekking op de BAVAM-polis?

Lees dit artikel