Vereende zet in op preventie

Persbericht 14 november 2019 - De Vereende maakt zich zorgen om de stijgende schadelast van bezorgbrommers, taxi’s en ‘overige bijzondere voertuigen’. Om de trend van deze stijgende schadelasten te keren, zet de Vereende vol in op preventiecampagnes. De meeste schades zijn immers het gevolg van gedrag. Met preventiecampagnes hoopt de Vereende mensen bewuster maken van verkeersveiligheid en hun gedrag.  

Preventie

Zo is begin dit jaar een campagne opgezet in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland om de verkeersveiligheid van maaltijdbezorgers te verbeteren. Dit heeft geleid tot landelijke maatschappelijke discussie over de verkeersveiligheid van de maaltijdbezorgers. De campagne bestaat verder uit voorlichting en een financiële prikkel voor bezorgrestaurants om hun bezorgers een training te laten volgen. Voor taxi’s heeft de Vereende via artikelen in diverse media het bewustzijn over de verkeersveiligheid willen vergroten en participeert het actief in gesprekken met betrokken partijen.

Aanpassingen premies

De preventiecampagnes hebben nog niet zichtbaar tot een lagere schadelast geleid. Daarom wordt de premie voor deze productgroepen vanaf 1 januari per hoofdpremievervaldatum aangepast of eerder wanneer er een financiële mutatie plaats vindt, zoals een objectwijziging of wijziging van het eigen risico.

Langere termijn

De preventiecampagnes hebben nog niet geleid tot een daling van de schadelast. Maar de Vereende gelooft wel in dit middel om op de langere termijn de schadelast te verminderen.

“In de komende jaren willen we meer preventiecampagnes opzetten in samenwerking met diverse organisaties. Samen willen we op deze manier de trend van stijgende schadelasten keren en toekomstige premieverhogingen voorkomen. Het zou mooi zijn wanneer dit de laatste premieverhoging is die we moeten doorvoeren. Nog mooier zou het zijn als de schadelast dusdanig daalt, dat de reguliere verzekeraars weer heil zien in het product en deze (weer) willen verzekeren. Dan kan de Vereende als vangnetverzekeraar met een gerust hart het product aan de markt overlaten”, aldus Bert Sonneveld, manager Acceptatie en Marketing van de Vereende.