De Vereende verlaagt eigen risico voor maaltijdbezorgers met certificaat

6 februari 2019 (aangepast op 11 februari) - De laatste tijd zijn de maaltijdbezorgers veel in het nieuws geweest. Ze rijden meer schade dan reguliere brommers. Met hogere premies voor de bezorgbrommers tot gevolg. De Vereende wil graag de verkeersveiligheid van de maaltijdbezorgers verbeteren en het aantal en de mate van schades terugbrengen. We willen maaltijdbezorgers stimuleren om veiliger te rijden. Daarbij richten we ons op de bezorgers zelf en de restauranthouders.

Voor de bezorgers zelf hebben we in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) 5 verkeersregels opgesteld die we op verschillende manieren bekend hebben gemaakt, zoals met dit filmpje van YouTuber Kalvijn. De 5 regels zijn ook een onderdeel van een informatiepakket dat we binnenkort verspreiden.

Samenwerking KNMV

Daarnaast zijn we – voor de restauranthouders – een samenwerking gestart met de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV). We willen graag dat bezorgrestaurants hun maaltijdbezorgers stimuleren om veiliger te rijden door hen de training ‘Risico Bromfiets’ te laten volgen. De KNMV heeft deze training speciaal voor maaltijdbezorgers ontwikkeld, waarbij de maaltijdbezorgers tactisch en veilig leren rijden. Dit is natuurlijk een investering voor de bezorgrestaurants. De kosten bedragen € 720 waarbij 8 chauffeurs de training van een halve dag volgen en na afloop een certificaat ontvangen. Daarnaast worden de trainingsuren van de bezorgers betaald door de restauranthouders. Hiermee geven de bezorgrestaurants aan dat zij de rijvaardigheid van hun bezorgers extreem belangrijk vinden.

Wanneer dan een gecertificeerde maaltijdbezorger toch onverhoopt schade rijdt, willen wij ook een bijdrage leveren met een korting van € 450 op het eigen risico.

Oproep aan assurantieadviseurs

Assurantieadviseurs roepen wij op om deze training ‘Risico Bromfiets’ onder uw klanten met een bezorgrestaurant kenbaar te maken en hen te stimuleren de maaltijdbezorgers naar deze training te sturen. Wellicht kunt u met een combinatie van klanten de trainingsdag maximaal vullen en zo de kosten zo laag mogelijk houden. Een voorbeeld om uw toegevoegde waarde duidelijk te maken. Het aanmelden van bezorgers of aanvragen van informatie kan eenvoudig via opleidingen@knmv.nl of via 026-3528510. De trainingen worden op locatie gegeven op een nader af te stemmen datum. 

Wat houdt de actie precies in?

De actie houdt in dat door de Vereende een korting van € 450 op het eigen risico van € 1.350 wordt verleend als een bestuurder van een bij de Vereende verzekerde bezorgbromfiets het certificaat ‘Risico Bromfiets’ van de KNMV op naam kan overleggen. Het gaat om een WA schade. Er gelden de volgende voorwaarden:

  • De korting van € 450 is uitsluitend van toepassing op het eigen risico van € 1.350 bij WA schade. Op lagere eigen risico’s is deze korting niet van toepassing;
  • De verzekeringsnemer stuurt na schade zelf het KNMV-certificaat van de desbetreffende bezorger aan de schadeafdeling van de Vereende via schade@vereende.nl of per post. Wordt het certificaat niet getoond, dan geldt het standaard eigen risico van € 1.350 dat op de polis staat;
  • Belangrijk is dat op het certificaat de volledige naam (zoals op het paspoort of de ID-kaart) staat en de geboortedatum. Deze gegevens op het certificaat moeten overeenkomen met de gegevens op het schadeaangifteformulier (schadeveroorzakende bestuurder) om aanspraak te kunnen maken op de korting op het eigen risico;
  • Het certificaat, en hiermee het recht op korting op het eigen risico na schade, blijft drie jaar geldig na datumafgifte. Het certificaat is in 2019 afgegeven;
  • De korting geldt alleen bij schade waar de verzekerde aansprakelijk voor is;
  • Het recht op korting op het eigen risico na schade kan door de certificaathouder maximaal één maal per verzekeringsjaar worden aangesproken. De korting op het eigen risico wordt verleend op de eerst gemelde schade van de betreffende bestuurder in dat verzekeringsjaar Bij de tweede of meer gemelde schades van dezelfde bestuurder in hetzelfde verzekeringsjaar wordt geen korting op het eigen risico van € 1.350 verleend;
  • Bij een schade waarvan de schadeuitkering onder de € 900 blijft, geldt het eigen risico van € 900. 
  • Uitgesloten is de korting wanneer de veroorzaker wettelijke regels overtreedt, zoals bijvoorbeeld alcoholgebruik;
  • De korting is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor contant geld of een verrekening.