80 jaar

80 jaar de Vereende

Bekijk hier de verschillende bedrijfsonderdelen van de Vereende

23-01-1960

Atoompool

De oprichting van de Aatoompool komt voort uit het Verdrag van Parijs van 1960. Er is sprake van een sterke internationale samenwerking om het atoomrisico verzekerbaar te maken. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Wie doet bijvoorbeeld de inspecties? En tot welk bedrag is het risico verzekerd?

Lees dit artikel
01-12-1964

Nederlands Bureau

Grensoverschrijdende slachtofferbescherming bij verkeersongevallen
Het Nederlands Bureau bestaat bijna 60 jaar. Met als doel om te zorgen dat Nederlanders die aangereden worden buitenlandse auto de schade vergoed krijgt. Later kwam daar ook visitor protection bij.  

Lees dit artikel
01-01-1965

Het Waarborgfonds Motorverkeer

Van oude overheidsdienst naar klantgericht en proactief 
Het Waarborgfonds vormt een vangnet voor slachtoffers van een aanrijding die geen WA-verzekeraar kunnen aanspreken. Het Waarborgfonds is veel klantgerichter geworden. Maar hoe heeft het dat gerealiseerd? Wat zijn de belangrijkste schadestromen? Hoe is het schadebeeld de afgelopen jaren veranderd?

Lees dit artikel
01-01-1965

Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden

Wie zich op grond van zijn geloof of levensovertuiging niet wil verzekeren, kan ontheffing krijgen voor de wettelijk verplichte WA-voertuigverzekering. Het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden verzorgt tegen een bijdrage de registratie van die vrijstelling. En dat betekent nadrukkelijk géén vrijstelling van schadevergoeding. Maar wat houdt het dan wel in?

Lees dit artikel
01-01-1965

Milieupool

De milieupool is in 1965 opgericht. Verzekeraars konden toen nog niet overzien of het verzekeringstechnisch kaderen van het risico van vervuiling van grond, water en lucht op een eenvoudige aansprakelijkheids- en/of brandverzekering gedekt kon worden. De Milieupool is opgericht om daarover kennis bijeen te brengen en een verzekeringsoplossing te creëren. 

Lees dit artikel
01-01-1965

De BAVAM-polis

Intermediairs en makelaars kunnen sinds 1965 een BAVAM-verzekering sluiten voor beroepsaansprakelijkheidsclaims. De BAVAM werd een als product zo'n succes dat het een soortnaam geworden is. Wat is de boodschap voor onze verzekerden?

Lees dit artikel
01-01-1966

Verzekeringstak de Vereende

De Vereende is de naam voor de overkoepelende organisatie en voor de intermediaire verzekeringstak van de Vereende. Deze verzekeringstak is hét loket voor assurantieadviseurs als het gaat om bijzondere risico’s. Die rol is de laatste jaren alleen maar belangrijker geworden: adviseurs weten de Vereende steeds beter te vinden. Hoe is deze rol ontstaan en hoe is deze rol in de loop van de tijd veranderd?

Lees dit artikel
01-01-2002

De NHT: een unieke samenwerking die terreur verzekerbaar houdt

De Nederlandse terreurpool NHT is opgericht naar aanleiding van de ‘9/11’-aanslagen. De NHT staat model voor een unieke samenwerking tussen overheid en verzekeraars om Nederlanders bescherming te bieden tegen de gevolgen van terroristische aanslagen.

Lees dit artikel

 

 

"Als je weet waar je vandaan komt, kun je overal naartoe.”

Henny Vrienten

De Vereende bestaat dit jaar precies 80 jaar. Bij de start heette de organisatie nog niet de Vereende, maar Vereenigde Assurantiebedrijven Nederland n.v. (VAN). De VAN werd in juni 1940 opgericht door een aantal Nederlandse verzekeraars, op initiatief van de Tiel-Utrecht van 1811, als reactie op het verloren gaan van de Londense (her)verzekeringsmarkt. De VAN verzorgde gedurende de oorlogsjaren de noodzakelijke (her)verzekeringscapaciteit voor de Nederlandse markt. Na de oorlog nam de reguliere markt deze functie weer over en is de VAN zich uiteindelijk gaan toeleggen op verzekeren.

Sindsdien zijn er diverse bedrijfsonderdelen bijgekomen. Sommige van deze bedrijfsonderdelen zijn in hun functie overbodig geworden en zijn inmiddels ook alweer opgeheven. In september 2016 is de naam ‘de Vereende’ geïntroduceerd en zijn al deze bedrijfsonderdelen onder de Vereende geplaatst.

In (bijna) elke nieuwsbrief dit jaar wordt vanaf nu een activiteit, pool of fonds besproken die de Vereende uitvoert. Dat zal dan in onderstaande tijdslijn aangevuld worden.