Jaarverslag Vereende 2023

Snel naar :
Tijdlijn 2023 Compleet jaarverslag Contact

Oplossingen bieden en loslaten

Er staan als we nodig zijn en loslaten als de reguliere verzekeringsmarkt het weer oppakt. Dit uitgangspunt van de Vereende was in 2023 goed zichtbaar. In het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2023 is te lezen dat de verdiende bruto premie in 2023 met 1,5% is gedaald; van 60,2 miljoen euro naar 59,3 miljoen euro. Halverwege 2022 kwam er een einde aan de grote groei van de jaren daarvoor en was er sprake van een afnemende omzet. De solvabiliteit is in 2023 gestegen van 182% naar 191%. 

Daling premie

Als vangnetverzekeraar is groeien voor de Vereende geen doel op zich. De Vereende is er voor risico’s die in de rest van de branche niet verzekerd kunnen worden. Als andere verzekeraars de risico’s weer kunnen verzekeren, trekt de Vereende zich terug. Er zijn in 2023 twee grote premieontwikkelingen zichtbaar:

  • Voor taxi’s en grotere (bezorg)brommercontracten heeft deze vangnetrol goed gewerkt en heeft de reguliere markt inmiddels weer interesse  om een deel van deze risico’s te verzekeren. De standspremie in 2023 voor deze producten is met ongeveer 7 miljoen premie afgenomen. Deze daling is inmiddels nagenoeg gestabiliseerd.
  • Voor de overige portefeuille van individuele polissen is nog steeds een gestage groei te zien. De standspremie steeg in 2023 met ongeveer 3 miljoen euro. Die groei wordt veroorzaakt door betere data-analyses en strenger acceptatiebeleid bij reguliere verzekeraars. Wij verwachten dat dit zich de komende jaren zal doorzetten. 

De Vereende volgt deze ontwikkelingen nauwgezet om te zien of ze een structureel karakter hebben. Voor de Vereende is het premievolume van belang om een verantwoord kostenniveau in verhouding tot de inkomsten te houden. 

Deskundig

Op 1 november 2023 is Carola Wijkamp-Hermsen gestart als directievoorzitter van de Vereende. Ze is enthousiast over de organisatie: “Ik heb de Vereende leren kennen als een deskundige organisatie die veel meer doet dan alleen verzekeren: Waarborgfonds, Nederlands Bureau, de Atoompool, NHT en het met de branche meedenken met allerlei maatschappelijke issues. Én de Vereende is een club met bevlogen medewerkers die met een 7,9 de Vereende hoog waarderen als werkgever. Dat is zelfs nog een tiende hoger dan in 2022. Dus we mogen ons ook dit jaar weer een Great Place to Work noemen”.

Dynamisch vangnet

Om te vervolgen: “Als vangnetverzekeraar komen klanten pas in tweede instantie naar ons en we zien dat we nooit van iedereen de hoogste score krijgen. Dit jaar is de klanttevredenheid gestabiliseerd met een 6,7. Dat is voor een vangnetverzekeraar een goede score, maar we willen doorgroeien naar een 7,3. De maatschappelijke waarde van de Vereende blijkt verder wel uit het feit dat we al 3 jaar op rij genomineerd zijn voor het Adfiz Prestatieonderzoek. De maatschappelijke relevantie willen we nog verder verhogen en hebben daarom Sociale duurzaamheid als 4e kernwaarde toegevoegd. De andere drie zijn Deskundig, Oplossingsgericht en Empathisch.” 

Twee voorbeelden sociaal duurzaam

In 2022 werd in samenwerking met de RDW en een vijftal assurantieadviseurs de pilot voortgezet om onverzekerd rijden tegen te gaan. De RDW kreeg regelmatig de opmerking van onverzekerden dat er geen verzekering te krijgen was. In deze pilot werd de klantreis vereenvoudigd en deden adviseurs de onverzekerden een verzekeringsaanbod. Eerst bij een reguliere verzekeraar en als dat niet lukte bij de Vereende. Voor ruim 60% is alsnog een verzekeringsoplossing gevonden. In 2023 is samen met RDW besloten deze pilot in een definitieve vorm om te zetten. 

In 2023 heeft de Vereende het project Duurzaam schadeherstel gelanceerd. Klanten kunnen nu kiezen voor duurzaam herstel in plaats van vervangen. Dat is beter voor het milieu en makkelijker, want de klant wordt nu bij het gehele herstelproces ontzorgd. 

2024: wij willen er zijn voor onze kwetsbare klantengroep

Één aspect zullen we niet uit het oog verliezen: we bouwen geen organisatie voor onszelf, maar voor een groep - veelal kwetsbare - klanten. Wij willen er staan voor slachtofferbescherming, solidariteit en het voorkomen van onverzekerbaarheid. Onze klanten hebben recht op de best mogelijke oplossing voor hun probleem. En wij beseffen dat, juist voor deze groep, de problemen eerder groter dan kleiner worden. Onze bijzondere verzekeringsportefeuille vraagt van ons dat wij als vangnetverzekeraar bereid zullen blijven schadegevoelige risico’s te verzekeren en tegelijkertijd de daarmee verbonden hogere premiestelling op een solidaire en rechtvaardigde wijze te verdelen over de verschillende klantgroepen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de problematiek rondom wanbetaling en incasso.

Tijdlijn 2023

Bekijk hier enkele belangrijke momenten of artikelen voor de Vereende

24-01-2023

Aanvragen met en EVR-registratie

We verzekeren risico’s die in de reguliere markt niet verzekerd kunnen worden. Zoals vaak het geval is met mensen met registratie in het Extern Verwijziging Register (EVR). Hoe gaat de Vereende om deze aanvragen? Hoe krijg je een registratie en wat zijn de gevolgen ervan?

Lees meer

07-02-2023

RDW-Telefoontjes naar adviseurs

Om mensen te helpen die hun motorrijtuig niet kunnen verzekeren, gaan de Vereende, RDW en assurantieadviseurs samenwerken om het verzekeren nog makkelijker te maken. Een aantal – onnodige – stappen wordt overgeslagen met als doel minder onverzekerde voertuigen in Nederland.

Lees meer

21-03-2023

Nu ook Duurzaam schadeherstel

De Vereende biedt nu aan klanten de mogelijkheid van Duurzaam schadeherstel bij brandproducten. Wat houdt Duurzaam schadeherstel in? Wat zijn de voordelen voor uw klant? Wat zijn de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van Duurzaam schadeherstel? 

Lees meer

04-05-2023

Maak kennis met onze commissarissen

De Vereende heeft een nieuwe RvC. In deze en in de volgende nieuwsbrief stellen wij telkens twee commissarissen aan u voor. Waarom zijn ze bij de Vereende terechtgekomen? Wat vinden ze belangrijk dat de Vereende doet? Maak hieronder kennis met hen.

Lees meer

14-05-2023

De verzekerbaarheid van auto’s met waterstof

Onze specialist verzekeringstechniek Gert-Jan Paauw gaat in op de verzekerbaarheid van auto’s die rijden op waterstof. Hij legt duidelijk uit wat de voor- en nadelen zijn van rijden op waterstof. En wat de overwegingen zijn van verzekeraars voor het verzekeren van deze auto’s.

Lees meer

27-06-2023

Nucleaire ontwikkelingen en verzekeringsoplossingen

Wat is de invloed van de energietransitie op nucleaire energie in Nederland en wereldwijd? Welke technologische ontwikkelingen zijn er op het gebied van nucleaire energie? En wat betekent dat voor de verzekerbaarheid van nucleaire installaties?

Lees meer

11-07-2023

Het Waarborgfonds verbetert dienstverlening

Eerder heeft het Waarborgfonds het portaal voor particuliere klanten verbeterd. De ervaringen met het nieuwe portaal zijn positief. Nu heeft het Waarborgfonds het 2e deel van het portaal vernieuwd. Ook professionele partijen kunnen nu profiteren van een verbeterd portaal.

Lees meer

12-07-2023

Oekraïense vluchtelingen lastig verzekerbaar

De gemeente Schagen wil 90 Oekraïense vluchtelingen tijdelijke huisvesting bieden. Maar die huisvesting blijkt lastig om te verzekeren. Totdat bij de Vereende wordt aangeklopt. Hoe bepaalt de Vereende het risico van een dergelijk project?

Lees meer

05-09-2023

Wat als het plaatsen van een dakkapel misgaat?

Als een aannemer een fout maakt bij het plaatsen van een dakkapel, worden de herstelkosten die de aannemer maakt, vergoed door de AVB? En wat is dan het verschil tussen financieel nadeel of (financiële) gevolgschade? 

Lees meer

19-09-2023

Door de ogen van een hacker

Het aantal phisingsmails is de afgelopen jaren enorm per jaar gestegen. Met nieuwe ontwikkelingen als AI en een steeds betere Google translate wordt een nog grotere stijging verwacht en zijn deze phisingmails nauwelijks van echt te onderscheiden. Hoe kunt u zich toch beschermen?

Lees meer

14-11-2023

Carola Wijkamp-Hermsen is nu de Vereende

Op 1 november is Carola Wijkamp-Hermsen begonnen als nieuwe directievoorzitter van de Vereende. In een persoonlijk interview gaat zij in op haar drijfveren, jeugd, gezin en natuurlijk haar visie op de Vereende in de verzekeringsbranche.

Lees meer

12-12-2023

De vogel is gevlogen; wie is aansprakelijk?

Een klant houdt duiven voor de duivensport. Er worden bij hem 112 postduiven gestolen. ‘Levende have’ is uitgesloten van de dekking. Hij klaagt zijn verzekeringsadviseur aan, omdat er volgens hem geen passende verzekering is afgesloten. Wat zijn de overwegingen van de rechtbank? 

Lees meer

Snel naar :
Compleet jaarverslag Contact