Hoe gaat de Vereende om met aanvragen met een EVR-registratie?


25 januari 2023 - Wie niet verzekerd kan worden bij een reguliere verzekeraar, kan in veel gevallen nog wel bij de Vereende terecht. Wij bieden maatwerk bij offerteaanvragen van aspirant klanten met een EVR-registratie. Dat we verder willen gaan, is uniek in Nederland. De behandeling van de aanvraag duurt wel langer. Acceptant Yousef Jaihi en Saskia van Straten van de afdeling Speciale Zaken leggen uit hoe dit in zijn werk gaat.

De Vereende is een vangnetverzekeraar. Risico’s die bij reguliere maatschappijen geen dekking krijgen omdat ze buiten de acceptatiecriteria vallen, kunnen nog wel bij ons verzekerd worden. Denk aan klanten waarvan de verzekering bij een reguliere verzekeraars is beëindigd in verband met individuele oorzaken zoals betalingsproblemen, extreem schadeverleden en frauduleuze handelingen. Andere voorbeelden zijn bloemencorso’s, coffeeshops of kartbanen. In dit artikel vertellen wij u meer over onze werkwijze bij een nieuwe aanvraag waarbij wij een EVR-registratie door een andere verzekeraar tegenkomen.

EVR-registratie

Een EVR-registratie is een registratie in het Extern Verwijzings Register van de CIS-databank. “Deze registratie is bedoeld om andere verzekeraars te laten weten dat iemand in aanraking is geweest met zaken die een bedreiging vormen voor de financiële sector en haar klanten. Het is een waarschuwingssysteem. Doel is om fraude te voorkomen, omdat wij – als premiebetalers – allemaal voor verzekeringsfraude betalen”, legt Saskia van Straten uit. Zij is senior operationeel onderzoeker en coördinator fraudebeheersing.

Een EVR-registratie krijg je niet zomaar. Saskia: “De grondslag voor het doen van een registratie staat nauwkeurig omschreven in een  richtlijn die opgesteld is door de aangesloten brancheverenigingen, waaronder het Verbond van Verzekeraars (hierna: Verbond). Deze richtlijn is het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (hierna: PIFI). Leden van het Verbond moeten zich aan dit protocol houden.”

Grote gevolgen

En dat is nodig ook. Want zo’n registratie heeft grote gevolgen voor de klant. “Personen met een EVR-registratie worden bij veel verzekeraars niet meer geaccepteerd. En dat gedurende een periode van maximaal acht jaar, afhankelijk van de ernst van het gepleegde feit.”

Oplossingsgericht

Verzekeraars mogen een aanvraag van iemand met zo’n registratie niet zomaar weigeren. “Wij moeten de reden van de registratie onderzoeken”, aldus Saskia. Yousef: “Wij kijken naar de inhoud van de registratie en onderzoeken of die een extra risico voor ons oplevert en zo ja, waar zo’n verhoogd risico toe kan leiden. En afhankelijk van de ernst van het gepleegde feit, op welke voorwaarden we nog wel dekking willen bieden. Daarin zijn we als Vereende uniek. Wij zijn oplossingsgericht en zoeken naar een manier om iemand nog wel te kunnen verzekeren.”

Gentlemen’s agreement

Deze procedure kost de Vereende wel extra tijd. Het kan langer duren voordat een assurantieadviseur een reactie ontvangt. Yousef: Bij het beoordelen van een aanvraag, waarbij de aspirant klant een EVR-registratie heeft, sturen we hem door naar de afdeling Speciale Zaken.” Deze doet navraag bij de maatschappijen die de registratie hebben gedaan om te achterhalen wat er is gebeurd. En sommige mensen hebben van vier maatschappijen zo’n EVR-registratie gekregen, dus dan zijn we van vier partijen afhankelijk voor onze beoordeling.”

Saskia: “We hakken allemaal met hetzelfde bijltje en dus begrijpen we het belang om de gevraagde informatie snel te verstrekken. Dit gebeurt vaak dezelfde dag of anders binnen 48 uur. Maar in sommige gevallen kan het natuurlijk wel langer duren of moet je een collega verzekeraar even aan de bevraging herinneren.”

Maatwerk

Zodra de afdeling Speciale Zaken terugkoppeling heeft ontvangen, zetten ze die door naar de afdeling Acceptatie. Vaak met een advies erbij. Saskia: “Als het om een bijzondere situatie gaat, bespreken we die met de senior van de afdeling.”

Yousef: “We kijken ook of de relatie eerlijk tegen ons is geweest. Ongeacht wat er heeft gespeeld, proberen we altijd een oplossing te bedenken. Een ding wil Yousef benadrukken: “de Vereende heeft géén acceptatieplicht. Dat wordt soms wel gedacht. Maar er zijn situaties waarvan zelfs wij zeggen: Nee, die willen we niet. Dan moet iemand het wel bont gemaakt hebben. Met bijvoorbeeld grootschalige fraude, of ernstige bedreiging van medewerkers. We houden hierbij ons maatschappelijke rol in ons achterhoofd, maar niet ten koste van alles.”

Slotvragen

Toch zijn aspirant klanten met een EVR-registratie zeker niet allemaal boeven of fraudeurs. Saskia: “We zien vaak dat mensen hun mededelingsplicht niet nakomen. Ze hebben dan de slotvragen op het aanvraagformulier niet naar waarheid beantwoord. Zoals: hebt u de afgelopen vijf jaar een schade gehad? Bent u de afgelopen vijf jaar geweigerd bij een verzekering? Dan zeggen mensen nee, terwijl het ja is. En als dat balletje eenmaal rolt, kan dat een eigen leven gaan leiden. Dan doen ze bij de volgende verzekeraar opnieuw een aanvraag en zo krijgen ze de ene EVR-registratie na de andere.”

Yousef is dat met haar eens: “Wij zien bij de afdeling Acceptatie aspirant klanten die hun eerste registratie kregen, omdat ze de slotvragen niet juist hebben beantwoord. Hiermee hebben ze de mededelingsplicht geschonden. Zolang zij het belang van de slotvragen niet inzien, zullen zij de volgende vijf EVR-registraties om dezelfde reden krijgen.”

Saskia: “Ik denk dat dit mede veroorzaakt wordt door de groei van online afsluitbare verzekeringen, waar geen assurantieadviseur bij betrokken is. Als die er wel zou zijn, kan hij de verzekerde uitleggen wat het doel van de slotvragen is. Nu lijkt het alsof mensen vaak maar wat invullen. De begeleiding van de assurantietussenpersoon bij het invullen van de slotvragen is essentieel.”

Stichting CIS

Tot slot wijzen Yousef en Saskia op stichting CIS: klanten die willen weten wat er op hun naam geregistreerd staat, kunnen hier gratis inzage krijgen. Dit geldt niet alleen voor EVR registraties, maar voor alle gegevens die de stichting CIS registreert. Bijvoorbeeld ook alle schademeldingen. Mensen kunnen hier ook een correctieverzoek indienen als de personalia bijvoorbeeld niet goed ingevuld is. Eventueel bezwaar tegen de registratie kan niet via de stichting CIS ingediend worden. Dat laatste kan wel via de meldende verzekeraar en – als dat niet lukt – bij het Kifid of de rechter.

 

Auteurs

Saskia van Straten, Senior Operationeel onderzoeker
Yousef  Jaihi, Acceptant

Auteur Saskia_van_Straten   Auteur Yousef Jaihi