RDW-Telefoontjes naar adviseurs op de Vereende website


8 februari '23 - De afgelopen maanden hebben wij u, als adviseur bij de Vereende, de mogelijkheid geboden om ervoor te kiezen om wel of niet actief door ons betrokken te worden bij het opvolgen van klantvragen. Bijvoorbeeld van vragen die bij ons rechtstreeks op onze website binnenkomen of telefoontjes die bij de Vereende binnenkomen. Uiteraard gaat het hierbij alleen om nieuwe klanten, bestaande klanten koppelen wij vanzelfsprekend aan de bestaande adviseur.

Om actief betrokken te worden bij deze vragen hebben wij een korte set met spelregels geformuleerd, zodat de doelstelling om klanten zo goed en snel mogelijk te helpen geborgd is. Deze selectie is nu doorgevoerd. Dat betekent ook dat wij nu in staat zijn een nog lopende pilot om te zetten naar een reguliere werkvorm.

RDW verwijst naar assurantieadviseurs

Zoals eerder gecommuniceerd hebben wij samen met de RDW het initiatief genomen om consumenten zo goed mogelijk te helpen, die zich bij de RDW melden met de mededeling dat het hen niet lukt hun motorvoertuig te verzekeren.

Wij hebben gekeken of het werkt om deze consumenten rechtstreeks vanuit de RDW met een adviseur in contact te brengen. In de pilotfase waren hierbij 5 adviseurs betrokken. De adviseur kijkt daarbij of er een reguliere oplossing mogelijk is en als dit niet lukt wordt door de adviseur binnen de Vereende naar een oplossing gezocht. De Vereende speelt hierin geen actieve rol. Wel is er bewust voor gekozen om de pilot te draaien met adviseurs die de Vereende goed kennen, omdat de verwachting was dat in een flink aantal gevallen de adviseur niet bij de reguliere verzekeraars terecht kon.

Pilot omgezet naar standaard werkproces

De pilot is een succes. Zij hebben ons laten weten dat meer dan 60% van de consumenten die zij doorverbonden hebben naar de adviseurs, 3 maanden later verzekerd rondreed. Dat wil overigens niet zeggen dat de overige bellers onverzekerd rondrijden. Het kan zijn dat er bij de voertuigen een andere mutatie heeft plaatsgevonden. Welk deel bij de Vereende is ondergebracht is niet bekend, omdat er geen gegevensuitwisseling tussen de RDW en de Vereende mag plaats vinden.

Vanaf het begin van de pilot is voor de RDW en de Vereende helder geweest dat als de pilot een succes zou worden, er een omzetting naar een reguliere werksituatie zou plaatsvinden. Met het doorvoeren van de doorverwijzingsafspraken binnen de Vereende, is dit het goede moment om dit te doen.

Vanaf 1 maart 2023 wordt de pilot beëindigd en zal de RDW-consumenten die zij aan de telefoon krijgen, die aangeven hun motorvoertuig niet verzekerd te krijgen direct door gaan zetten naar de adviseurs die op de website van de Vereende onder ‘zoek uw adviseur’ gevonden kunnen worden. De RDW zal op basis van de postcode van de consument doorverbinden naar het eerst getoonde resultaat. Ook nu geldt dat de adviseur op zoek gaat naar de best mogelijke oplossing en niet naar een de Vereende-oplossing.

Oproep aan assurantieadviseur

Aan de betrokken adviseurs vragen wij ook in dit geval nadrukkelijk de consument hierin zo goed mogelijk te helpen. Met elkaar zijn we dan hopelijk is staat zoveel mogelijk klanten alsnog te helpen en het aantal onverzekerd rijdende voertuigen in Nederland verder terug te dringen.