Kenniscentrum

Gezamenlijk beheren van risico

04-07-2018

Inmiddels kennen de meeste mensen de Vereende wel. Maar de Vereende heeft veel verschillende activiteiten die waarschijnlijk niet allemaal bij iedereen bekend zijn. Deze week stellen we aan u voor: de Atoompool. Hoe gaan de verzekeringen uitkeren bij een kernramp?

Lees meer

Beter een goede buur dan monddood...

04-07-2018

Ruzie met de buren, het komt nog weleens voor. Soms wil men met een clausule in een contract bijvoorbeeld de mogelijkheden van de buren om bezwaar in te dienen beperken. In de praktijk heet dit ook wel de monddoodclausule. Maar wanneer is een dergelijke clausule rechtsgeldig?

Lees meer

affectieschade

23-05-2018

Onlangs heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat de vergoeding van affectieschade regelt. De wetswijziging zal per 1 januari 2019 ingaan. Voor veel verzekeraars is deze wetswijziging een aanleiding om de premies te verhogen. Maar wat houdt de wetswijziging nu precies in?

Lees meer

Gevolgen brexit groenekaartsysteem

23-05-2018

Regelmatig ontvangen wij vragen over het groene kaart systeem. Met de Brexit op komst merken we dat dit veel vragen oproept. Wat gaat er dan veranderen? Wat gebeurt er met de Visitor Protection?

Lees meer