Recreatiepark wordt woonwijk. Hoe zit dat met de verzekering?


10 juli '24 - Het vakantieseizoen is weer begonnen. Een groot aantal Nederlanders vertrekt binnenkort naar één van de vele vakantieparken in eigen land. Wist u dat Nederland zo’n 5.100 vakantie- en recreatielocaties kent? Op ongeveer 4.700 daarvan staan 140.000 recreatiewoningen (bron: Kadaster).

Recreatiewoning wordt woonhuis

Over het algemeen is het verblijf in een recreatiewoning van korte duur, maar langdurig verblijf wordt steeds meer toegestaan. Ook worden steeds meer recreatieparken getransformeerd tot woonwijken, waardoor permanente bewoning mogelijk wordt.

Deze mogelijkheid tot transformeren is onderdeel van de ‘Langjarige aanpak voor vakantieparken’ van het ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Uit een eerder onderzoek  door provincies blijkt dat er op dit moment zo’n 85 recreatieparken in kaart zijn gebracht waar transformatie naar wonen kansrijk is. De inventarisatie wordt dit jaar verder afgerond waarmee dit aantal waarschijnlijk nog zal toenemen (bron: nieuwsbericht Ministerie van buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties).

Woningnood

Op sommige parken wordt permanente, vaak langdurige bewoning al gedoogd. Het legaliseren van permanente bewoning en het aanmerken als een woonwijk kan een bijdrage leveren aan het oplossen van de woningnood in Nederland. Huidige bewoners van recreatiewoningen  krijgen meer zekerheid over hun woonsituatie en kunnen besluiten legaal in de recreatiewoning te gaan wonen. Als zij vervolgens  hun ‘normale’ woonhuis verkopen of de huur opzeggen kunnen deze  huizen weer vrijkomen voor woningzoekenden.   

Harderwijk was één van de eerste gemeenten waar dit is opgepakt. 4 recreatieparken werden aangemerkt als woonwijken. Hiermee kwam een eind aan de jarenlange strijd tegen permanente bewoning (bron: AD 29/6/2024). Naast het verminderen van het woningtekort kan dit transformeren van vakantieparken ook uitkomst bieden voor parken die geen economisch perspectief meer hebben.

Verzekering

Verzekeraars bieden voor recreatiewoningen vaak afwijkende verzekeringsproducten met een beperkte dekking. Ook wij kennen afwijkende acceptatieregels, voorwaarden en premie voor recreatiewoningen.

Wordt een recreatiewoning  getransformeerd naar een ‘normaal’ woonhuis dan is  dit ook een wijziging die direct aan ons moet worden doorgegeven. Ook al verandert er in feite niets aan de recreatiewoning zelf, het gebruik verandert immers wel.
Wij kunnen dan  bepalen onder welke voorwaarden de verzekering kan worden voortgezet. Dit voorkomt teleurstelling bij schade wanneer een wijziging niet op tijd is doorgegeven.

Overigens zal de stap van recreatiewoning naar “normale” woning ook positieve invloed kunnen hebben op de dekking en premie. De woning valt dan immers niet meer onder de beperkte voorwaarden en het tarief van een recreatiewoning.