Wordt na verhuur van mijn auto schade vergoed?


23 februari '22 -
De laatste jaren is er een trend waarneembaar waarin het bezit van een object verschuift naar het (deel)gebruik van dat object. De groeiende deeleconomie laat zien dat we steeds meer bereid zijn om dingen te delen in plaats van dat iedereen zijn eigen exemplaar bezit.

Meestal gaat het over gebruiksvoorwerpen die de meeste mensen, over het algemeen, heel weinig zullen gebruiken, maar waarvan het wel heel handig is om ze in huis te hebben. Omdat zo’n gebruiksvoorwerp vaak duur is in aanschaf, is het slim om die aanschaf samen met een ander te doen, bijvoorbeeld met de buren of met een familielid. Dan worden de aanschafkosten gedeeld en er zijn meerdere partijen die van het gebruiksvoorwerp gebruik kunnen maken. Handiger, goedkoper en slimmer. Denk aan een hogedrukreiniger, een ladder, een dure boormachine. Maar ook bij auto’s zien we de trend van ‘bezit’ verschuiven naar ‘gebruik’.

Feit of Fabel: Als ik mijn eigen auto verhuur aan een ander en die ander rijdt schade, dan wordt die schade gewoon vergoed door mijn verzekeraar.

Corona en autogebruik

Corona heeft ervoor gezorgd dat we massaal zijn gaan thuiswerken. Veel werkgevers hebben een thuiswerkbeleid opgesteld of aangepast naar meer mogelijkheden om (vaker) thuis te werken. Het vele thuiswerken zorgt ervoor dat onze auto’s veel minder gebruikt worden. Er worden immers veel minder woon-werk-kilometers met de auto gemaakt. Ook als Corona is ‘overwonnen’, zal het meer thuiswerken blijven bestaan. Dat is nu zo ingeburgerd in ons leven dat dit een nieuw normaal is geworden.

Deelauto

En dan is het zonde om een auto voor de deur te hebben staan die nauwelijks nog gebruikt wordt, maar wel iedere maand veel geld kost. Er zijn mensen die besluiten om hun auto om die reden maar weg te doen. Áls ze moeten reizen, doen ze dat met het openbaar vervoer of met de fiets. En als er echt een auto nodig is, zijn er tegenwoordig overal professionele autodeelplatformen waar men lid van kan worden.

Anderen, die nog niet zover zijn dat zij afscheid willen nemen van hun eigen auto, maar wel gecharmeerd zijn van het deelauto-concept, bieden hun auto te huur aan in buurt-whatsapp-groepen of op internetfora (anders dan de professionele autodeelplatformen). Een geval van drie vliegen in één klap: de autobezitter houdt zijn eigen auto, maar verhuurt deze aan ‘de buurman’ die op dat moment een auto nodig heeft en verdient hier ook nog een extra zakcentje mee.

Beter voor het milieu, beter voor het klimaat én beter voor de portemonnee van de verhuurder en de huurder!

Schade bij verhuur

Maar hoe zit het eigenlijk als u uw auto verhuurt aan een buurtgenoot en deze buurtgenoot veroorzaakt schade met uw auto? Of, zoals de stelling van deze feit of fabel luidt, ‘als ik mijn eigen auto verhuur aan een ander en die ander rijdt schade, wordt die schade dan gewoon vergoed door mijn verzekeraar? Is er dan wel dekking op mijn polis?’

Bij het aanvragen van een autoverzekering wordt door de verzekeraar gevraagd waarvoor de auto wordt gebruikt. Over het algemeen zal hier worden ingevuld dat het om particulier gebruik gaat, of om particulier en zakelijk gebruik.

Omschrijving van het gebruik op de polis

Als een verzekeringnemer bij het aanvragen van een verzekering niet vermeldt dat de te verzekeren auto wordt gebruikt voor verhuur, dan heeft een verzekeraar bij schade het recht om die schade niet te vergoeden. Er staat dan een zinsnede in de polisvoorwaarden opgenomen dat schade niet is gedekt als het verzekerde motorrijtuig wordt gebruikt voor een ander doel dan in de polis staat beschreven.

In de polisvoorwaarden van de Vereende staat hierover: In welke bijzondere situaties is schade niet gedekt? Het kan gebeuren dat het motorrijtuig voor een bijzondere reden wordt gebruikt. In de volgende gevallen is schade niet gedekt: gebruik van het motorrijtuig voor een ander doel dat in de polis staat. Bijvoorbeeld: als lesauto, als taxi, voor koeriersdiensten, voor verhuur.’

De verzekeraar heeft geen idee wie de huurder is, en een huurder is wellicht minder bekend met de auto, waardoor de kans op een schade groter is. Ook kan het risico van verduistering om de hoek komen kijken, wat voor de verzekeraar extra risico met zich meebrengt als de auto (beperkt) casco is verzekerd. Veel onzekerheid dus waar de verzekeraar geen premie voor ontvangt als hij niet afweet van het werkelijke gebruik van de auto.

Ondanks dat de schade niet is verzekerd, is er wel sprake van terugval op de Bonus/Malusladder. En het is aannemelijk dat de verzekeraar het verzekeringscontract beëindigt wegens misleiding.

Fabel, maar…

Hier komen we dan al aan bij het feit dat de feit of fabel een fabel is. Maar:

De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) verplicht de bezitter van een motorrijtuig om een WA-verzekering voor dat motorrijtuig te hebben afgesloten, en heeft als doel het beschermen van verkeersslachtoffers. De WAM zorgt ervoor dat als een benadeelde door een motorrijtuig schade oploopt, deze benadeelde zijn schade kan verhalen op de WA-verzekering van het schadeveroorzakende motorrijtuig.

Maar hoe zit het dan als de verzekeraar geen dekking biedt omdat het schadeveroorzakende motorrijtuig werd verhuurd en dat niet bij de verzekeraar bekend is? Dankzij de WAM komt de benadeelde niet in de kou te staan. De WAM verplicht de verzekeraar om de schade aan de benadeelde te vergoeden. Als de verzekeraar dit heeft gedaan, zal deze de uitgekeerde schadevergoeding wél gaan verhalen op de verzekeringnemer of op de bestuurder van het schadeveroorzakende motorrijtuig.

Is de auto ook casco verzekerd, en is er ook cascoschade, dan hoeft de verzekeraar die cascoschade niet te vergoeden en zal dat dan ook niet doen. Het kan u dus duur komen te staan als u de auto verhuurt aan een ander terwijl uw verzekeraar hier niet van af weet.

Kortom, geef altijd aan uw verzekeraar door als u uw auto voor andere doeleinden inzet dan dat u bij het aangaan van de verzekering heeft opgegeven.

 

Auteur
Gert-Jan Paauw, Specialist verzekeringstechniek
Gert-Jan Paauw auteur

EXTRA INFORMATIE:

Autoverhuurbedrijf

Als u bij een autoverhuurbedrijf een auto huurt of een auto huurt via een professioneel autodeelplatform, dan is deze auto verzekerd bij een verzekeraar die ervan op de hoogte is dat de auto verhuurd wordt, en dus voor commerciële en/of deeldoeleinden wordt ingezet. Bij een huurauto is er sprake van verschillende bestuurders. De verzekeraar weet niets van deze bestuurders, hun rijervaring, eventuele opgebouwde schadevrije jaren enzovoorts. Een voor een verzekeraar lastig in te schatten risico dus. Vanwege het lastig in te schatten risico zal de verzekeraar dan ook een hogere premie moeten rekenen voor een verhuurauto dan voor een auto die particulier wordt gebruikt. Maar de verzekeraar kan zich dan niet beroepen op het feit dat de auto voor verhuurdoeleinden wordt gebruikt, want dat is bij aanvraag van de verzekering opgegeven.

Niet altijd niet verzekerd

Een Chinese autogrootmacht, onder andere eigenaar van een gerenommeerd Zweeds automerk, heeft een autoconcept ontwikkeld dat ook in Nederland zijn intrede heeft gedaan. Dit autoconcept bevat een auto, in één uitvoering, in twee kleuren leverbaar. De auto heeft een vaste verkoopprijs en de enige accessoire die kan worden bijbesteld, is een trekhaak. Het inventieve van dit merk is dat de auto niet alleen gekocht kan worden, maar ook gehuurd kan worden tegen een vast bedrag per maand (zolang het afgesproken kilometrage niet wordt overschreden). Het huurcontract is maandelijks opzegbaar én de huurder mag de auto doorverhuren aan een ander. Dit alles met het doel om autobezit makkelijker om te buigen naar autogebruik. Alle kosten, behalve benzine en stroom (het is een hybride auto) zitten in de huurprijs verwerkt. Dus ook de verzekeringspremie. Dit merk kiest bewust voor (door)verhuur, dus de verzekeraar die achter deze constructie zit, is ervan op de hoogte dat de hoofdhuurder kan doorverhuren. Hier gaat het verhaal niet op dat de verzekeraar een schade niet zal uitkeren omdat er sprake is van (door)verhuur, want het hele concept is hier juist op ingericht.

Tags