Wat als u schade rijdt aan een trekker van een protesterende boer?

31 oktober 2019 - In de vorige nieuwsbrief hebben we een artikel geplaatst met als onderwerp ‘Wat gebeurt er als een protesterende boer op de snelweg schade rijdt aan uw auto?’. Een lezer van de nieuwsbrief stelde ons vervolgens de vraag: ‘Wat gebeurt er als u op de snelweg schade rijdt aan een protesterende boer?’ Deze vraag leidt tot discussie, want ‘de trekker mocht daar immers helemaal niet rijden’.

Strafrecht & civielrecht

Stel dus dat een auto die wel op de snelweg mag rijden, op de snelweg achterop rijdt bij een trekker, die daar dus niet mag rijden. Er moet dan onderscheid worden gemaakt tussen het strafrecht en civielrecht.

Strafrecht gaat tussen een burger en de overheid. Dat is het geval als de burger een overtreding pleegt en de overheid als handhavende partij optreedt. Civielrecht gaat tussen burgers onderling (en tussen burgers en bedrijven en tussen bedrijven onderling). De overheid bemoeit zich daar over het algemeen niet mee. 

Schuldvraag

De vraag is: Wie er heeft schuld? Achterop rijden is verwijtbaar. Dit betekent dat alle schade die door de achteroprijder wordt veroorzaakt op civielrechtelijke basis moet worden betaald. Tenzij de strafrechtelijke overtreding, het rijden van de trekker op de snelweg, een dusdanige overtreding is dat het invloed heeft op de civiele schuldvraag. Dat is hier, bij normaal weer en zicht zoals tijdens het boerenprotest op 16 oktober, niet het geval. Met andere woorden, als u op de snelweg achterop een protesterende trekker rijdt, bent u schuldig.

Voorbeelden

Ter verduidelijking geven we nog 2 voorbeelden:

Een auto fout parkeren is een strafrechtelijke fout en kan tot een boete leiden. Maar dat betekent nog niet dat u tegen de geparkeerde auto aan mag rijden. Een strafrechtelijke fout leidt niet automatisch tot civielrechtelijke schuld. Het kan wel leiden tot civielrechtelijke schuld als de geparkeerde auto een slecht zichtbaar obstakel zou zijn.

Een scooter komt uit een verboden rijrichting, maar komt wel van rechts en wordt aangereden. Hier heeft de strafrechtelijke overtreding wel invloed op de schuldvraag. Immers, men hoefde geen rekening te houden met een motorvoertuig van rechts. Maar bijvoorbeeld een racefiets van rechts had wel gekund, wanneer het voor de fietser geen verboden rijrichting is. Hier is de invloed van een strafrechtelijke overtreding op de civiele schuldvraag groter en kan leiden tot een schuldvraagdiscussie.

Zoals u ziet is de schuldvraag vaak duidelijk, maar er zijn ook veel situaties denkbaar waarbij de schuldvraag in een grijs gebied ligt.

 

Auteurs

Gert-Jan Paauw (l),  Specialist verzekeringstechniek &

Roland Verhoef (r), Senior Marketing & Communicatie adviseur

Roland auteurGert-Jan Paauw auteur