Wanneer komt stichting salvage in actie?

15 december '21 - Iedereen die in de verzekeringen werkt, of die wel eens een (brand)schade heeft gehad, heeft vast wel eens gehoord van de Stichting Salvage. Het is onder deze groep wel bekend dat de Stichting zich bezighoudt met het verlenen van hulp na brand. En dat de stichting in nauw contact staat met verzekeraars. Maar wat Salvage allemaal (nog meer) doet, is niet bij iedereen bekend. Vandaar de stelling in de vorige nieuwsbrief.

Feit of Fabel: 'Stichting Salvage komt uitsluitend namens verzekeraars in actie na brand, storm of overstroming.'

Werkzaamheden Stichting Salvage

Stichting Salvage is een onafhankelijke stichting, die in 1986 is opgericht door de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars.

Stichting Salvage komt, op verzoek van de brandweer, in actie na calamiteiten. Hiervoor heeft zij een mandaat van verzekeraars. Dat houdt in dat wanneer er sprake is van een evenement dat normaal gesproken gedekt is op een brandverzekering, de stichting bevoegd is om kosten te maken om de schade te beperken en een begin te maken aan (het coördineren van) de herstelwerkzaamheden.

Het mandaat geldt bij de volgende gebeurtenissen:

  • Brand;
  • Blikseminslag;
  • Explosie;
  • Waterschade (bijvoorbeeld door leidingbreuk of lekkage);
  • Storm;
  • Aanrijding door een motorvoertuig waarbij er schade aan een gebouw is ontstaan

Stichting Salvage biedt hulp aan gedupeerden die schade hebben geleden. Het doel is het creëren van een stabiele situatie. Salvage is er dus voor de eerste praktische hulp na schade. Dat houdt in dat zij zorg draagt voor het inschakelen van herstelbedrijven voor noodherstel en voor het nemen van schadebeperkende maatregelen. Daarnaast helpt ze gedupeerden op weg met de vervolgstappen.

De hulp van Salvage duurt in principe niet langer dan tot de volgende werkdag. De stichting doet geen onderzoek naar de schadeoorzaak maar een vermoeden hiervan wordt, wanneer bekend, vastgelegd in een Salvagerapportage die beschikbaar is voor de achterliggende verzekeraar.

Omdat Salvage 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar is kan ze buiten de reguliere kantoortijden handelen namens een eventuele verzekeraar. Meestal wordt de oproep gedaan door de brandweer, die bij veel van de genoemde calamiteiten als eerste ter plaatse is. Salvage stelt zich tot doel om binnen een uur na de oproep van de brandweer ter plaatse te zijn. Wanneer de ‘eerste hulp’ is verleend, kan de afhandeling van de rest van de schade worden overgedragen aan (een expert namens) de verzekeringsmaatschappij.

Als er geen verzekering is

Stichting Salvage verleent altijd de genoemde hulp, ongeacht of de schadelijdende partij verzekerd is of niet. Dit is geboren vanuit een stuk maatschappelijke relevantie namens alle Nederlandse (brand-)verzekeraars bij de oprichting van Salvage. Daarbij wordt volgens de missie van de stichting aandacht besteed aan de zogenoemde 3 A’s:

  • Aandacht voor de gedupeerden die schade hebben geleden
  • Actie om meer schade te voorkomen
  • Advies aan gedupeerden over hoe verder te handelen

Als de zaak daarna niet kan worden overgedragen aan een verzekeringsmaatschappij, worden de gemaakte kosten betaald uit het Garantiefonds dat speciaal voor dit doel is ingericht door de stichting. Verder zal aan de gedupeerden zo goed mogelijk advies worden gegeven welke partijen of instanties benaderd kunnen worden voor het vervolg.

Overstroming

Zoals hierboven te lezen is, maakt overstroming dus geen deel uit van het mandaat van Stichting Salvage. Dit heeft vooral te maken met het feit dat, tot voor kort, overstroming op brandpolissen in Nederland was uitgesloten.

Gelukkig zijn er steeds meer verzekeraars die het Verbondsadvies van 2018 volgen, door schade als gevolg van het falen van secundaire waterkeringen in hun dekking op te nemen. Schade door het falen van primaire waterkeringen is helaas nog altijd niet verzekerbaar in Nederland.

Toen in juli van dit jaar de overstromingen in Limburg zich voordeden is Salvage, samen met het Verbond van Verzekeraars, hierin betrokken. Hierbij is tevens het Draaiboek Grootschalige Incidenten Brandverzekeringen geactiveerd. Vanwege haar jarenlange ervaring met calamiteiten heeft Salvage hier een belangrijke rol kunnen spelen bij de coördinatie van de hulpverlening. Inmiddels is zo’n 80% van de particuliere schades afgehandeld door de verzekeraars.

De stelling

De stelling van de vorige nieuwsbrief luidde 'Stichting Salvage komt uitsluitend namens verzekeraars in actie na brand, storm of overstroming.'

Zoals u in dit artikel heeft kunnen lezen, is dit een fabel. Enerzijds omdat overstroming geen deel uitmaakt van het gebruikelijke mandaat, maar anderzijds omdat Salvage juist wél in actie komt in een heleboel niet genoemde andere situaties zoals bijvoorbeeld aanrijding en waterschade.

Wij hopen dat u door dit artikel meer te weten bent gekomen over het mooie werk van de unieke stichting salvage die namens de brandverzekeraars opereert.

 

Auteur
Ruud Bolleboom, Senior specialist verzekeringstechniek
Ruud Bolleboom auteur