Valt schade veroorzaakt door een onverzekerde auto uit Oekraïne onder dekking van het Waarborgfonds?


1 mei '22 - De stelling was 'Schade veroorzaakt door een onverzekerde auto uit Oekraïne valt onder dekking van het Waarborgfonds.' Er zijn op 25 april 45.460 geregistreerde vluchtelingen uit de Oekraïne in Nederland volgens de administratie van de overheid. Hoeveel daarvan met eigen vervoer zijn gekomen en hoeveel daarvan onverzekerd zijn is niet bekend, maar gezien de actualiteit is het een interessante vraag om te beantwoorden.

Dekking Nederlands Bureau

Het groene kaart systeem bestaat uit 47 landen, waar de Oekraïne er één van is. Het groene kaart systeem bestaat in feite uit twee delen:

Een deel waar de grenscontrole op de groene kaart eigenlijk geen rol meer speelt (grofweg de E.U.). In geval van een schade door een onverzekerd voertuig uit dit deel staat een Groene Kaart Bureau garant. Is er bijvoorbeeld in Nederland een schade door een onverzekerde Duitse auto, dan zal het Nederlands Bureau de schade regelen met de benadeelde en verhaal nemen op het Duits Bureau dat garant staat voor voertuigen uit haar land.

Er is ook een deel waarbij de verzekerde aan de buitengrens van het vorige gebied nog wel een groene kaart moet tonen als bewijs van verzekerd zijn, anders komt hij/zij in beginsel de grens niet over. Dat is het geval voor mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland willen rijden. Dus elke Oekraïner die in Nederland rijdt, zou in theorie zijn/haar groene kaart hebben moeten tonen bij de grensovergang van de E.U. Door de verschrikkelijke omstandigheden is deze controle vaak losgelaten en kunnen er mensen zonder geldige groene kaart de E.U zijn binnengekomen. Wanneer zij schade rijden, staat het Nederlands Bureau NIET garant.

Het kan ook gebeuren dat de groene kaart geldig was toen de Oekraïense vluchteling de E.U. binnenkwam, maar dat de groene kaart tijdens het verblijf in Nederland verloopt. In dat geval staat het Nederlands Bureau ook NIET garant.

Conclusie

Dan blijft over dat een claim door het Waarborgfonds is behandeling kan worden genomen, als zijnde een schade door een onverzekerd voertuig. Dat laatste behoeft dus geen voertuig uit NL te zijn. De stelling is dus een feit.  

Wat kunt u  doen bij schade?

Wat kunt u doen, als u schade heeft door een onverzekerd motorrijtuig uit de Oekraïne? Het best kunt u naar onze interactieve video gaan. Via deze digitale beslisboom kunt u eenvoudig zien aan welke voorwaarden u moet voldoen om met succes een claim te kunnen indienen bij het Waarborgfonds.

Auteur
Jelle Smits, Senior Specialist

Jelle Smits auteur