Valt schade aan de pvc vloer van een huurder onder het huurdersbelang?


10 januari '24 - U kunt geen woonprogramma bekijken of er wordt een mooie, fonkelnieuwe pvc vloer gelegd. Modern, klassiek of een visgraat; alles is mogelijk. De prijs van zo’n vloer kan aardig in de papieren lopen. Dan wilt u er bij schade zeker van zijn dat u een goede vergoeding krijgt. Wat als u als huurder schade aan uw pvc vloer heeft. Bij welke verzekering kunt u dan terecht?

Feit of Fabel: Schade aan de pvc vloer van een huurder valt niet onder het huurdersbelang

Welke verzekering

U heeft een nieuw appartement gehuurd. Door het hele huis heeft u een prachtige pvc vloer gelegd. Dan slaat het noodlot toe; de wasmachine, die u zelf in de bijkeuken heeft geplaatst, is niet goed aangesloten. Hierdoor komt een groot stuk van de nieuwe vloer onder water te staan. De schade is aanzienlijk. Bij welke verzekering kunt u terecht?

Woonhuisverzekering
De verhuurder heeft een woonhuisverzekering afgesloten. Een beroep op deze verzekering van de verhuurder zal echter niet slagen. Die verzekering is bedoeld voor schade aan de woning zelf en zaken die daar aan vastzitten. Door de huurder zelf aangebrachte verbeteringen zoals een keuken, badkamer of vaste pvc vloer vallen hier niet onder.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)
U bent zelf aansprakelijk voor het niet juist aansluiten van de wasmachine. Kan dan een beroep op uw AVP worden gedaan? Dit zal ook niet slagen want de AVP biedt alleen dekking voor schade aan derden (anderen) waarvoor u aansprakelijk bent.

Inboedelverzekering
Een inboedelverzekering biedt dekking voor losse spullen in uw huis die eenvoudig meegenomen kunnen worden. Het gaat om objecten die zonder schade weg te halen zijn. Van een pvc vloer, keuken of badkamer is niet te verwachten dat deze makkelijk zonder schade weg te halen zijn. Het is dan ook niet snel te verwachten dat er dekking op de inboedelverzekering zou zijn. Voor schade aan dit soort onderdelen in de woning is echter de dekking huurdersbelang in het leven geroepen.

Huurdersbelang

Het huurdersbelang is een onderdeel van de inboedelverzekering waarmee alle verbeteringen, uitbreidingen of wijzigingen zijn verzekerd die u zelf heeft aangebracht, of heeft laten aanbrengen, in de huurwoning. Het kunnen ook aanpassingen zijn die al door een vorige huurder zijn aangebracht en die u heeft overgenomen. Het is eigenlijk een soort extra stukje woonhuisverzekering omdat u als huurder zelf geen woonhuisverzekering hoeft te sluiten. De genoemde pvc vloer valt ook onder dit begrip.

Betekent dit dan dat u altijd voor het huurdersbelang verzekerd bent als u een inboedelverzekering heeft afgesloten?


Dit kan per verzekeraar verschillen. Huurdersbelang is meestal meeverzekerd tot een maximumbedrag. Bij de inboedelverzekering van de Vereende is het tot € 2.500 meeverzekerd.


De waarde van een beetje mooie pvc vloer, keuken of badkamer kan snel oplopen.
Het is dan ook verstandig om te controleren of en voor hoeveel het huurdersbelang is verzekerd op de inboedelverzekering. Blijkt dat bedrag te laag te zijn voor de verbeteringen die u heeft aangebracht?  Dan is het huurdersbelang vaak tegen een meerpremie, voor een hoger bedrag, bij te verzekeren. Vergeet dit niet, dit voorkomt teleurstelling bij schade.

Heeft u een koopappartement? Dan is een woonhuisverzekering doorgaans door de Vereniging Van Eigenaren (VVE) geregeld. Ook dan is het goed mogelijk dat u zelf verbeteringen in uw woning heeft aangebracht die niet zijn verzekerd op de verzekering van de VVE. In dat geval spreekt men niet van huurdersbelang maar van eigenaarsbelang (of eigenarenbelang), maar in feite gelden dan dezelfde regelingen als bij het huurdersbelang.

Feit of fabel

De stelling luidt “Schade aan de pvc vloer van een huurder valt niet onder het huurdersbelang”. Dit is een fabel. Dit valt wel onder de bepaling van huurdersbelang en is verzekerd als er dekking voor huurdersbelang op de inboedelverzekering is.

 

Auteur
Willem Jonkman, Senior specialist verzekeringstechniek

auteur Willem_Jonkman 23