Top 5 aandachtspunten voor praalwagenverzekering

23 januari 2020 - Iemand springt van de praalwagen en raakt gewond. De optocht begint in Nederland, maar eindigt in Duitsland. Vertrekkend vanaf de stalling met alle personen op de praalwagen op weg naar de optocht. Op de praalwagen staan 20 personen achter een nagelvaste omheining 0,95 meter hoog. Zijn zulke situaties gedekt op de praalwagenverzekering? In dit artikel bespreken we daarom de 5 belangrijkste aandachtspunten van de praalwagenverzekering.

1 - Wat is de dekking?

Met de WA-verzekering bent u verzekerd voor schade die u veroorzaakt met of door het motorrijtuig aan personen of zaken. De praalwagen die voor de carnavalsoptocht gebruikt wordt, moet altijd een motorrijtuig zijn, of moet worden voortgetrokken door een motorrijtuig. De praalwagenverzekering geldt niet voor loopgroepen of karren die door dieren worden getrokken. Een bestuurder dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn en in het bezit te zijn van een voorgeschreven rijbewijs voor het (trekkend) motorrijtuig. Daarnaast kunt u aanvullend ervoor kiezen om een ongevallendekking voor passagiers en de bestuurder af te sluiten. Met de ongevallendekking bent u verzekerd voor ongevallen die personen die meerijden overkomen. De ongevallendekking biedt dekking voor maximaal 10 personen, wanneer er meer dan 10 personen meerijden, wordt de dekking naar rato aangepast. 

 

2 - Wat zijn de technische eisen?

Als de praalwagenverzekering wordt afgesloten dan moet u ervoor zorgen dat alle verzekerde voertuigen technisch in orde zijn. Dit kunt u voor gekentekende voertuigen aantonen met een apk-keuring en voor ongekentekende voertuigen met een verklaring van technische deugdelijkheid.

 

3 - Wat zijn de veiligheidseisen voor personen op de praalwagen?

De personen op de praalwagen moeten achter een omheining staan of op een deugdelijke wijze gezekerd zijn aan het object. De omheining dient minimaal 1,20 m hoog te zijn en nagelvast aan de praalwagen gemonteerd te zijn.

 

4 - Losse praalwagen of een optocht verzekeren?

U kunt de praalwagenverzekering voor een individuele praalwagen afsluiten of u kunt ervoor kiezen om alle praalwagens die meedoen aan één optocht in één keer te verzekeren. Dit laatste zal vaak het geval zijn bij een carnavalsvereniging waarvan meerdere praalwagens meedoen aan een optocht.

 

5 - Waar en wanneer is er dekking?

U kunt de praalwagen op tijd en veilig vervoeren. De dekking gaat in één dag voor de optocht en eindigt één dag na de optocht. U bent ook verzekerd in België en Duitsland, hierbij is een vereiste dat de optocht start en/of eindigt in Nederland.

Belangrijk: De rit van de stalling naar het startpunt van de optocht en de rit van het eindpunt van de optocht terug naar de stalling zijn verzekerd, maar uitsluitend voor schade die met of door de praalwagen en/of het trekkende motorrijtuig wordt toegebracht aan anderen, niet zijnde in- /opzittenden van de praalwagen en/of het trekkende motorrijtuig. Schade aan personen in/op de praalwagen is gedurende deze ritten niet verzekerd.

Wat zijn de premies?

De premie voor een praalwagenverzekering bedraagt € 127,50 per object per optocht. U kunt deelname aan meerdere optochten in een keer verzekeren. Wanneer er 5 of meer deelnemende praalwagens op een polis verzekerd worden, biedt de Vereende een premiekorting aan van 10 % over de hele premie. De Vereende biedt ook een ongevallendekking aan. Meer informatie over de praalwagenverzekering en prijzen kunt u hier vinden.

 

Een praalwagenverzekering afsluiten?

Een praalwagenverzekering van de Vereende kunt u alleen aanvragen en afsluiten via een assurantieadviseur. Voer hieronder uw postcode is en vindt direct verschillende adviseurs in uw buurt.

 

Oproep aan de assurantieadviseur om te delen met hun klanten.

Heeft u ook klanten die een praalwagenverzekering willen afsluiten? Dan vragen wij u om ons artikel zoveel mogelijk te delen met uw klanten. 

Auteur

Mirvan Obic, Acceptant

Mirvan Obic auteur