Schadebehandelaar vermoedt fraude en dan?


8 februari '23 - Als de Vereende ontvangen we natuurlijk veel schademeldingen. Deze worden allemaal met zorg behandeld. Om onze klanten de best mogelijke dienstverlening te geven. En om fraude tegen te gaan. Want door fraude wordt de verzekeringspremie voor iedereen hoger en daar is niemand bij gebaat. In deze casus vermoedt een schadebehandelaar dat voor dezelfde schade twee keer een claim wordt ingediend.

Enige tijd geleden ontvingen wij van een assurantieadviseur een verzoek om schadevergoeding namens haar klant Wouter. Wouter ondervindt schade aan zijn vloer, bank en kast in de woonkamer van zijn woning. De oorzaak van de schade zou zijn ontstaan door een lekkende afvoer van de vaatwasser die is gevestigd in de woonkeuken. Omdat hij voor dit soort schades is verzekerd doet hij een beroep op zijn inboedelverzekering. 

Schade aan de vloer

De schadebehandelaar bekijkt de ingestuurde stukken van Wouter. Op de foto’s ziet hij inderdaad schade aan de vloer die kan zijn ontstaan door een lekkende afvoer. Opvallend is dat Wouter bij zijn assurantieadviseur heeft aangeven dat er van de bank en de kast geen aankoopbewijs aanwezig is. Deze zijn contant betaald. Dit is opvallend, maar ach ja, wij kopen allemaal wel iets tweedehands toch?! De behandelaar bekijkt nog even welke schades Wouter eerder heeft geclaimd bij ons voordat hij een expert inschakelt om de schadeomvang vast te stellen.

Tot grote verbazing van de behandelaar ziet hij dat Wouter een jaar eerder ook al schade had geclaimd aan zijn vloer. Dat was toen waterschade veroorzaakt door een lekkende koelkast. De behandelaar bekijkt de foto’s van de schade van vorig jaar en hij is even stil… de foto’s van de schade van vorig jaar en nu lijken wel erg veel op elkaar.

De behandelaar schakelt een expert in om naar de vloer van Wouter te kijken. Hij informeert de expert ook over de eerdere waterschade. Na enkele dagen ontvangt de behandelaar het rapport van de expert. De expert geeft aan dat de beschadigde vloer van Wouter dezelfde was als een jaar geleden en dat het ook om dezelfde schade gaat. Wouter bevestigt aan de expert dat hij de vloer inderdaad niet heeft vervangen, maar dat het wel een nieuwe waterschade is. De bank en kast die bij de vorige schade betrokken waren, heeft Wouter ondertussen weggegooid. Hij vertelt de expert dat het vervangen van de kast en bank hem € 800,- gekost heeft. Nadat de behandelaar de bevindingen van de expert heeft gelezen, overlegt hij met een collega van Speciale Zaken en draagt het dossier over naar hem.

Afdeling Speciale Zaken

Nadat de collega van Speciale Zaken het dossier helemaal heeft doorgenomen, komt hij tot de conclusie dat er genoeg fraude-aspecten in dit dossier voorkomen. Hij schakelt een onderzoeker in om met Wouter te praten.

De onderzoeker gaat bij Wouter langs. Wouter staat de onderzoeker vriendelijk te woord en is bereid om op alle vragen eerlijk antwoord te geven. De onderzoeker vraagt op de man af aan Wouter wat er nu aan de hand is met de vloer: “Dit is toch een schade die jij al eerder hebt geclaimd Wouter?” Wouter zegt direct eerlijk dat hij inderdaad schade claimt waarvan hij al vorig jaar een uitkering heeft ontvangen. De reden hiervan is dat hij de uitkering te laag vond. Van dat bedrag kon hij de vloer niet vervangen. Zijn gedachte was dat hij met een tweede schade-uitkering de vloer wel kon vervangen. Maar omdat hij zijn leven wil verbeteren, is hij liever eerlijk tegen de onderzoeker. De onderzoeker rapporteert dit verhaal aan de collega van Speciale Zaken.

Conclusie

De collega van afdeling Speciale Zaken is enigszins verbaasd, want meestal wordt fraude niet zo snel en eerlijk opgebiecht. Tegen Wouter zijn er maatregelen genomen, zowel intern als extern, en de onderzoekskosten zijn teruggevorderd. Voor Wouter blijkt nu dat dit juist op deze manier een bijzonder dure vloer geworden is.


Auteur
Manuela William, Operationeel onderzoeker

Auteur Manuala_William