Schade door drone niet altijd verzekerd onder de AVP

10 oktober 2018 - Drones blijven nog altijd ongekend populair. Wat is er ook mooier dan prachtige overzichtsbeelden van je bruiloft of je zeilvakantie in Griekenland vanuit de lucht vastgelegd? Was het aanschaffen van een drone vroeger behoorlijk prijzig, nu is een drone voor enkele tientjes al online te bestellen. Hierdoor zijn drones voor steeds meer mensen beschikbaar en is het gebruik enorm toegenomen. Maar hoe zit het ook alweer met de regels voor het gebruik en de verzekeringsdekking bij schade? Biedt de aansprakelijkheidsverzekering (AVP) dan altijd dekking?

Regels

Voor recreatief (particulier) en zakelijk gebruik van drones gelden verschillende regels. In het kader van dit artikel en de AVP richten wij ons hier alleen op het recreatief gebruik.

Het recreatief gebruik van een onbemand luchtvaartuig dat op afstand wordt bestuurd (de drone) valt onder de “Regeling Modelvliegen”. Hierin staan de wettelijke regels met betrekking tot het vliegen met drones vermeld. De belangrijkste regels zijn:

  • Vlieg alleen met daglicht;
  • Houd de drone altijd in het zicht;
  • Vlieg nooit hoger dan 120 meter;
  • Vlieg nooit boven bebouwing, mensen, spoorlijnen, haven- of industriegebieden;
  • Vlieg nooit in no fly zones zoals rondom vliegvelden;
  • Geef altijd voorrang aan ander vliegverkeer.

Als men zich niet aan deze regels houdt, kan een waarschuwing of een boete worden gegeven. Het is ook mogelijk dat de drone in beslag wordt genomen.

Het kadaster heeft een overzichtskaart ter beschikking gesteld voor het vliegen met drones. Hierop staat precies aangegeven wat er per gebied geldt. Dit is een handige tool om te zien of erin bepaalde gebieden verboden gelden.

Binnen Europa gelden er verschillende regels. In Nederland mag een recreatieve drone niet zwaarder zijn dan 25 kg en is de maximale vlieghoogte 120 meter. Maar bijvoorbeeld in België is dat 1 kg en maximaal 10 meter! Bovendien mag je daar alleen op je eigen terrein vliegen. In Frankrijk is het ook maximaal 25 kg en mag je weer tot maximaal 150 meter hoogte vliegen.

De Europese Unie wil dat er harmonisatie van de Europese regelgeving komt voor het vliegen met drones. Dit houdt in dat er voor de lidstaten van de Europese Unie dezelfde regels voor drones zullen gaan gelden. Het is dus te verwachten dat de Regeling Modelvliegen hierdoor op den duur ook aangepast zal worden (verwachting is dat het maximale toegestane gewicht naar 4kg wordt verlaagd).

Omdat er dus continu ontwikkelingen in de regelgeving zijn, is het verstandig om altijd te controleren of aan de meest recente regels wordt voldaan als je met een drone gaat vliegen.

Naast deze regels moet er ook rekening gehouden worden met de privacyrechten van anderen. Je mag bijvoorbeeld niet in het geheim filmopnames van iemand maken. Het maken van opnames of beelden kan al snel als onrechtmatig worden aangemerkt. Als iemand wordt gefilmd of gefotografeerd, moet die persoon hiervan op de hoogte worden gebracht of moet hem/haar om toestemming worden gevraagd.

AVP

Wordt er door schuld schade toegebracht aan spullen of het lichaam van iemand anders, dan valt dit in de regel onder de aansprakelijkheidsverzekering. Ook schade die wordt veroorzaakt bij het recreatief gebruik van een drone zal door de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen vergoed worden. Denk bijvoorbeeld aan een drone die op een auto terecht komt en deze beschadigt of letsel veroorzaakt aan een omstander.

Sommige verzekeraars hebben speciaal voor drones artikelen in hun voorwaarden opgenomen. Bij andere verzekeraars vallen drones onder de benaming “modelvliegtuigen” waarvoor ook verzekeringsdekking onder de AVP bestaat. Schade wordt dan vaak vergoed als aan de regelgeving uit de Regeling Modelvliegen is voldaan.

Er wordt onderscheid gemaakt in het maximale gewicht dat voor drones in de voorwaarden van de verschillende verzekeraars wordt genoemd. Soms is dit maximaal 20 kg en soms de wettelijk toegestane 25 kg. De AVP van de Vereende heeft geen specifieke bepalingen voor drones. Bij ons vallen drones onder de benaming “modelvliegtuig”  en is er verzekeringsdekking tot maximaal 20 kg.
Wordt er dus gevlogen met een drone van 22 kg dan is dat wel wettelijk toegestaan maar zal eventuele schade niet onder de AVP-dekking van de Vereende vallen.


Het is dus aan te bevelen altijd in de polisvoorwaarden te kijken wat er precies voor drones is geregeld, want een schade veroorzaakt door een drone hoeft dus niet altijd verzekerd te zijn onder de AVP.

Auteur:

Willem Jonkman, Senior Specialist Verzekeringstechniek

Willem Jonkman