Schade aan een uitgeleende auto. Wie betaalt de schade?

03 november 2022- In een vorig artikel hebben we toegelicht welke gevolgen het kan hebben om (ter goeder trouw) een onverzekerd motorvoertuig te lenen. In dit artikel bespreken we de risico’s van het uitlenen van een motorvoertuig. Dit doen we weer aan de hand van een casus.

Pieter heeft na het lenen van de verhuisbus zijn les wel geleerd en wil geen auto meer lenen van kennissen. Daarom besluit hij om zelf een auto aan te schaffen. Voor deze auto sluit hij een WA-verzekering af. Als zijn neef Dirk van 19 jaar bij hem op bezoek komt, ziet hij de nieuwe auto staan en wil hij graag een proefritje maken. Pieter weet niet zeker of Dirk een rijbewijs heeft, maar hij gaat ervan uit dat dit wel goed zit. Dirk gaat vervolgens een ritje maken met de nieuwe auto. Als hij de straat van Pieter in rijdt, verleent hij geen voorrang aan de auto die van rechts komt en de twee auto’s botsen tegen elkaar.

 

Welke schade moet de verzekeraar van Pieter vergoeden?

 

Pieter heeft voor zijn auto alleen een WA-dekking afgesloten. Hierdoor is alleen de schade aan de tegenpartij, in dit geval de van rechts komende auto, gedekt. De verzekeraar van Pieter zal de eigenaar van de van rechts komende auto schadeloos stellen. Echter, schade aan zijn eigen auto is niet gedekt omdat de auto van Pieter niet WA casco verzekerd is.

 

Kan Pieter de schade aan zijn auto verhalen op Dirk?

 

De schade aan Pieters auto wordt niet vergoed door de verzekeraar nu vaststaat dat hij geen WA casco verzekering heeft. Naast de schade aan zijn auto zal Pieter bij het verlengen van zijn verzekering ook terugvallen in het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Afhankelijk van het aantal opgebouwde schadevrije jaren en de BM-tabel van de verzekeraar zal hij meer premie moeten betalen.

 

Om zijn schade vergoed te krijgen, kan Pieter Dirk aansprakelijk stellen voor de schade aan zijn auto en de verhoogde premie die hij moet betalen als gevolg van het ongeval op grond van artikel 6:162 jo. 6:163 BW. Pieter zal deze schade dus zelf moeten verhalen bij Dirk. Pieter zou dit ook zelf moeten doen indien hij een verhaalsrechtsbijstand verzekering had afgesloten voor zijn auto. Deze aanvullende dekking biedt alleen hulp bij het verhalen van schade bij de tegenpartij. Aangezien Dirk niet de tegenpartij is maar de bestuurder, zal deze dekking geen oplossing bieden voor Pieter.  

Dirk kan de schade die hij heeft veroorzaakt niet claimen op zijn aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Schade veroorzaakt met of door een motorvoertuig is (meestal) niet gedekt op deze verzekering. Daarnaast is schade die je veroorzaakt aan een motorrijtuig dat je leent ook uitgesloten. Dirk zal de schade daarom zelf moeten vergoeden. De achterliggende gedachten van deze uitsluiting op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is dat schade aan de auto zelf ook verzekerd kan zijn door een WA casco dekking.

 

Indien Pieter wel een WA casco dekking zou hebben voor zijn auto dan moet hij er nog rekening mee houden dat een verzekeraar vaak een eigen risico hanteert bij een schade veroorzaakt door een bestuurder van 24 jaar of jonger. Het betalen van dit eigen risico komt dan voor rekening van de verzekeringnemer, in dit geval Pieter. 

 

Pieter weet niet zeker of Dirk wel een rijbewijs heeft. Het is belangrijk om er altijd zeker van te zijn dat de bestuurder, waar u uw motorvoertuig aan uitleent, een rijbewijs heeft voor dat betreffende motorrijtuig. Indien een bestuurder zonder rijbewijs rijdt en u kunt niet aantonen dat u dit niet wist, dan loopt u het risico dat de verzekeraar de schade bij u komt verhalen.

 

Conclusie

 

Bij het uitlenen van uw motorvoertuig is het belangrijk om te bespreken wie wat betaalt als er schade wordt gereden. Zeker bij een WA-dekking, maar ook bij een casco-dekking. Het kan namelijk zo zijn dat u een eigen risico heeft bij het claimen van een schade of dat u meer premie moet betalen omdat u bent teruggevallen in schadevrije jaren. Indien u vooraf duidelijk afspraken met de bestuurder maakt dan kan dat achteraf discussie voorkomen.

 

Anne-Linde_van_der_Pijl-05vk-intranet-lageresolutie Auteur: Anne-Linde van der Pijl | behandelaar   Verhaalszaken