Rookmelders en branddekking


9 maart '22 - De afgelopen periode is het regelmatig in het nieuws geweest. Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders niet alleen verplicht voor nieuwe woningen, maar ook voor bestaande bouw. Deze nieuwe wetgeving houdt in dat in iedere woning in Nederland, op elke verdieping waar gewoond wordt, een rookmelder moet hangen.

Feit of Fabel: Vanaf 01-07-2022 zijn rookmelders in alle woonhuizen verplicht. Maar dit heeft geen enkele invloed op de branddekking van uw woonhuisverzekering

Wat houdt deze wijziging in? (norm EN 14604 & NEN 2555)

Artikel 6.21 (rookmelders) van het bouwbesluit wordt per 1 juli 2022 uitgebreid met lid 6 waarin deze nieuwe verplichting opgenomen is. In dit lid staat beschreven dat rookmelders in bestaande woonhuizen moeten voldoen aan de Europese Norm (EN 14604). Nieuw gebouwde woningen vanaf 2003 moesten al voldoen aan de Nederlandse Norm (NEN 2555).

Voor bestaande bouw geldt dus de Europese Norm (EN 14604). Dit zijn rookmelders op batterijen die voldoen aan Europese CE kwaliteitseisen. Voor nieuw gebouwde woningen geldt de Nederlandse Norm (NEN 2555). Deze normering gaat een stuk verder dan een rookmelder op batterij. De rookmelders conform NEN 2555 moeten aangesloten zijn op het lichtnet, onderling gekoppeld zijn (bedraad of draadloos), minimaal 0,5 meter vanaf de muur op het plafond worden bevestigd en minimaal 65 dB behalen en in een slaapruimte minimaal 75 decibel.

Werking rookmelder

Maar hoe werkt een rookmelder nu precies? Een rookmelder laat een alarm afgaan als er brand is in huis. Hij wordt geactiveerd wanneer rook wordt gedetecteerd. Dit zorgt ervoor dat u wordt gewaarschuwd als er gevaar is en dat u op tijd kunt vluchten.

Het is belangrijk om rookmelders goed schoon te houden. Stof en vuil kunnen zich zowel aan de buiten- als aan de binnenkant van de rookmelder ophopen waardoor de sensor in de rookmelder vals alarm kan geven of niet goed werkt. Maak de rookmelder daarom minstens 1 keer in de maand stofvrij met de stofzuiger. Daarnaast is het belangrijk een rookmelder op batterij op tijd te vervangen.

De brandweer adviseert om in elke kamer waar brand kan ontstaan een rookmelder te plaatsen. Dit betekent in elke slaapkamer en ook in de ruimte waar de wasmachine en droger staan. Maar ook de ruimte waar elektrische apparaten worden opgeladen (telefoons, tablets en fietsen) is een rookmelder aan te raden. Zo bent u sneller op de hoogte als er daadwerkelijk brand is. Na ongeveer 10 jaar is het advies een rookmelder te vervangen.

Samengevat geven wij de volgende tips mee

  • Maak rookmelders regelmatig schoon
  • Vervang batterijen op tijd
  • Zorg dat de rookmelder op de juist plaats hangt
  • Vervang rookmelders na 10 jaar 

Uw woonhuisverzekering en rookmelders

Alleen als er in de polisvoorwaarden van uw woonhuisverzekering staat dat de aanwezigheid van een rookmelder een voorwaarde is voor branddekking moeten er daadwerkelijk rookmelders geïnstalleerd zijn om voor deze dekking in aanmerking te komen. Maar in de praktijk is er geen enkele verzekeraar die een dergelijke bepaling standaard in de voorwaarden heeft opgenomen. 

Conclusie

De verplichting om rookmelders in uw huis te installeren is vooral bedoeld voor uw eigen veiligheid, en van uw gezin. Kijken we dan naar de stelling. Aangezien er op dit moment bij geen enkele verzekeraar in de polisvoorwaarden is opgenomen dat er rookmelders aanwezig moeten zijn dan heeft dit dus ook geen invloed op de branddekking. De stelling is dus een feit!  

Het kan zijn dat verzekeraars deze nieuwe wetgeving in de toekomst op zullen gaan nemen in hun verzekeringsvoorwaarden. Maar het belangrijkste aspect bij het installeren van rookmelders is het vroegtijdig ontdekken van brand zodat u uw huis tijdig en veilig kunt verlaten. 

 

Auteur
Martin de Ruijter, Senior Acceptant
Martin de Ruijter Auteur