Registratie- en kentekenplicht land- en bosbouwvoertuigen mogelijk vanaf 18 jaar

13 januri 2021 - In onze nieuwsbrief van 10 december 2020 heeft u kunnen lezen dat per 1 januari 2021 de registratie van land- en bosbouwvoertuigen, waaronder ook motorrijtuigen met beperkte snelheid vallen (de MMBS-en), verplicht wordt en dat deze registratie uiterlijk 31 december 2021 gerealiseerd moet zijn.

De volledige tekst van dit artikel vindt u hier.

Aanvullend op dit artikel attenderen wij uw op het volgende:

Om een land-of bosbouwvoertuig te mogen besturen, moet de bestuurder 16 jaar of ouder zijn en in het bezit zijn van het T-rijbewijs.

Om een land- of bosbouwvoertuig bij de Dienst Wegverkeer (RDW) te kunnen registreren, moet de aanvrager echter 18 jaar of ouder zijn. Dit staat in de Wegenverkeerswet, artikel 48 lid 1 en luidt:

Inschrijving in het kentekenregister en tenaamstelling vinden, tegen betaling, op de door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze, van de daarvoor door deze dienst vastgestelde tarieven, plaats op aanvraag van:

  1. In Nederland woonachtige natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt, dan wel
  2. In Nederland woonachtige natuurlijke personen die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt indien de aanvraag betrekking heeft op een inschrijving en tenaamstelling van een bromfiets, en
  3. In Nederland gevestigde rechtspersonen.

Eigenaren van een land- of bosbouwvoertuig die nog geen 18 jaar zijn, kunnen dat motorrijtuig dus niet laten registreren bij de RDW op hun eigen naam.