Premier risque

In de poll van onze nieuwsbrief van 22 december vroegen wij waar u meer over wilde weten. Premier risque of onderverzekerd. Met 71% van de stemmen heeft u ervoor gekozen om meer te weten over premier risque. Onze specialisten verzekeringstechniek hebben voor u een toelichting op de term premier risque gemaakt, inclusief rekenvoorbeeld.

Wat betekent verzekeren op basis van premier risque?

Een verzekering op basis van premier risque is de tegenhanger van een verzekering op basis van de werkelijke waarde. Een voorbeeld van een verzekering op basis van werkelijke waarde is een opstalverzekering. Bij een opstalverzekering is de herbouwwaarde meestal uitgangspunt. De verzekerde som op een dergelijke polis moet dan de herbouwwaarde van het verzekerde pand vertegenwoordigen. Als bij schade blijkt dat de werkelijke herbouwaarde van het pand hoger is dan de verzekerde som, dan is er sprake van onderverzekering. De schade-uitkering valt dan lager uit dan de werkelijke schade.

 

Bij verzekeren op basis van premier risque wordt er voorbij gegaan aan dit principe van onderverzekering. Er wordt bij schade niet gekeken naar de werkelijke waarde van de verzekerde zaken. De volledige schade wordt uitgekeerd tot maximaal het verzekerd bedrag.

Wanneer wordt er verzekerd op basis van premier risque?

Verzekering op basis van premier risque gebeurt vooral in gevallen waarbij de werkelijke waarde niet in te schatten is. De laatste jaren wordt premier risque ook steeds vaker toegepast bij eenvoudige standaardproducten.

 

Een geval waarbij de werkelijke waarde niet in te schatten is, is bijvoorbeeld bij het verzekeren van opruimingskosten. Op voorhand is het niet bekend wat de opruimingskosten zullen zijn bij een schade. De verzekering voor opruimingskosten gebeurt dan ook op basis van premier risque. Vaak wordt een percentage van de verzekerde herbouwwaarde genomen als verzekerde som voor de opruimingskosten. Hierop wordt geen onderverzekering toegepast als daar sprake van zou zijn.

Verzekeren op basis van premier risque komt tegenwoordig ook vaak voor bij eenvoudige standaardproducten of pakketten. De pop-up store verzekering van de Vereende is hier een voorbeeld van. Er wordt een standaard AVB en een inventaris en goederenverzekering opgemaakt met een vaste verzekerde som, op basis van premier risque. De looptijd van de verzekering is standaard 3 maanden.

Een rekenvoorbeeld

Een bedrijfsgebouw is verzekerd tegen herbouwwaarde. De verzekerde som is € 300.000,-. De opruimingskosten zijn premier risque meeverzekerd voor een bedrag van € 30.000,-.

 

Er ontstaat brand. Door de aanwezigheid van een brandmuur blijft de helft van het gebouw gespaard, de andere helft brandt tot de grond toe af. De expert raamt de schade aan het gebouw op € 200.000,-. Hij stelt de herbouwwaarde vóór de brand vast op € 400.000,-. De opruimingskosten bedragen € 20.000,-.

 

Uitkering

Er is sprake van onderverzekering. De schade aan het gebouw wordt daarom niet volledig vergoed. De berekening van de uitkering is als volgt:

De uitkering voor de schade aan het gebouw is € 200.000,- * € 300.000,- /€ 400.000,- = € 150.000,-

De opruimingskosten van € 20.000,- worden wél volledig uitgekeerd want deze waren premier risque verzekerd en de verzekerde som was voldoende.

De totale uitkering bedraagt dus € 150.000,- + € 20.000,- = € 170.000,-.