Onverzekerbaarheid op het gebied van brandverzekeringen

Feit of Fabel: Op het gebied van brandverzekeringen is onverzekerbaarheid in Nederland geen issue.

4 maart 2020Dat was de stelling waar u vorige week op hebt mogen stemmen. De meesten die hebben gestemd, hebben voor ‘fabel’ gekozen. Deze mensen zien in onverzekerbaarheid op het gebied van brandverzekeringen in Nederland wel degelijk een issue. En daar hebben ze gelijk in.

Bij de Vereende zetten wij ons dagelijks in om (dreigende) onverzekerbaarheid tegen te gaan. Daar waar andere verzekeraars zich terughoudend opstellen, zijn wij bereid om een stapje meer te doen om een schijnbaar onverzekerbaar risico toch verzekerd te krijgen.

Onverzekerbaarheid op het gebied van brandverzekeringen

De laatste jaren zien we bij de Vereende de aanvragen voor brandverzekeringen toenemen. Dat zijn in de eerste plaats aanvragen voor onze particuliere klanten die moeite hebben om zich elders te verzekeren. Waar we echter ook een toename in zien, zijn de aanvragen voor bedrijfsmatige risico’s. En dan betreft het natuurlijk met name de risico’s die niet bijzonder aantrekkelijk zijn voor verzekeraars. Hierbij kan gedacht worden aan bedrijfsverzamelgebouwen, opslagloodsen, caravanstallingen, horeca zoals coffeeshops of shishalounges, maar bijvoorbeeld ook oude boerderijen met een rieten kap en leegstaande gebouwen. Dit zijn allemaal soorten risico’s waarvoor we in veel gevallen wel een oplossing kunnen bieden.

Maar dan zijn er ook nog de risico’s waar wij nauwelijks bij kunnen helpen. De recyclingbedrijven zijn hier al langer een bekend voorbeeld van. Bij deze risico’s speelt vaak ook mee dat er preventiemaatregelen noodzakelijk zijn, die niet of vertraagd worden gerealiseerd. Ook speelt mee dat deze risico’s zwaar en omvangrijk zijn om te verzekeren.

In de ‘Rialto tijd’, en daarvoor nog onder de naam Terminus lag het zwaartepunt van onze dienstverlening op het gebied van verzekeringen voor motorrijtuigen. In die tijd, en nu nog steeds, heeft ons bedrijf zich ingezet om verzekeringsoplossingen te bieden voor de chauffeurs die net wat meer pech hebben dan anderen, of die om andere redenen moeite hebben om een verzekering te krijgen bij een andere maatschappij. Na verloop van tijd werd de dienstverlening van de voorlopers van de Vereende uitgebreid met aansprakelijkheidsverzekeringen en brandverzekeringen voor particulieren, en meer recent zijn hier ook de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en zakelijke brandverzekeringen voor gebouwen en inventaris (inclusief verzekeringen voor leegstaande panden) aan toegevoegd. Want ook voor deze producten zijn er klanten die moeite hebben om zich elders te verzekeren.

En het is juist in de categorie met de zware en/of omvangrijke risico’s waar wij de grootste problemen zien voor wat betreft de verzekerbaarheid. Het lijkt erop dat de interesse om dit soort bedrijven te willen verzekeren aan het afnemen is. Als het aantal aanbieders zou afnemen dan kan dat leiden tot premiestijgingen en in het ergste geval tot onverzekerbaarheid van deze risico’s.

Onlangs deed dit fenomeen zich nog voor bij potgrondbedrijven. De Vereende werd benaderd met de vraag of zij bereid was om deze bedrijven te verzekeren. Een aantal aanbieders had zich teruggetrokken uit deze branche, met dreigende onverzekerbaarheid als gevolg. Helaas is het ons nog niet gelukt om hier een verzekeringsoplossing voor te bieden. Dit heeft niet alleen met de omvang van deze bedrijven te maken, maar ook met het gebrek aan specifieke kennis die er nodig is om dit type risico goed te kunnen beoordelen. Op dit moment proberen wij, door gesprekken te voeren met verschillende partijen, te zoeken naar een acceptabele oplossing voor dit probleem.

Fabel

Dat onverzekerbaarheid op het gebied van brandverzekeringen in Nederland geen issue is, is dus helaas een fabel. De bereidheid van verzekeraars om zware of bijzondere risico’s te verzekeren is aan het afnemen. De Vereende probeert hierin zo goed mogelijk haar maatschappelijke rol te vervullen, ofwel door zelf een verzekeringsoplossing te bieden, ofwel door een bemiddelende rol te spelen.

Kortom, heeft u te maken met een moeilijk verzekerbaar risico? Meld dit bij ons. Wij zullen in ieder geval alle moeite doen om een oplossing te zoeken!

Auteur

Ruud Bolleboom, Senior specialist verzekeringstechniek

Ruud Bolleboom auteur