Mag een coach met alcohol op, een 2toDrive jongere bestuurder begeleiden?


29 november '23 - 2toDrive, ook wel begeleid rijden genoemd, is in 2011 ingevoerd om de verkeersveiligheid te vergroten. Beginnende bestuurders zijn door minder rijervaring vaker betrokken bij aanrijdingen dan ervaren bestuurders. 2toDrive zorgt ervoor dat een jonge beginnende bestuurder onder relatief veilige omstandigheden rijervaring kan opdoen.

Feit of Fabel: 'De coach van een 2toDrive jongere mag met alcohol op deze jongere bestuurder begeleiden'

Wat is 2toDrive ook alweer?

Jongeren kunnen vanaf 16,5 jaar starten met het nemen van autorijles. Vanaf 17 jaar mag het rijexamen worden afgelegd. Als de jongere is geslaagd, mag deze met een auto de weg op, maar wel onder begeleiding van een coach. Dit begeleid rijden moet totdat de jongere de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

De jongere kiest zelf zijn of haar coach. Vaak is dit een familielid of een vriend(in). De jongere mag minimaal 1 en maximaal 5 coaches kiezen. De coach is in ieder geval een ervaren bestuurder.

Coach

Deze coach, de begeleider van de jonge beginnende bestuurder, zit op de passagiersstoel naast de jongere. De jongere zit op de bestuurdersstoel en bestuurt de auto. De coach heeft geen dubbele bediening, zoals aanwezig in een lesauto, en verricht dus geen bestuurdershandelingen, maar zal door middel van het geven van aanwijzingen de jonge bestuurder helpen om met de auto door het verkeer te bewegen. (Deze coach wordt in de Wegenverkeerswet 1994 ‘begeleider’ genoemd).

De coach en alcohol

Als de coach geen mogelijkheid heeft om de auto te besturen of de pedalen te bedienen, dan is hij geen chauffeur. Mag hij dan wel alcohol genuttigd hebben voordat hij als coach in de auto plaats neemt?

De Feit of fabel stelling luidt ‘De coach van een 2toDrive jongere mag met alcohol op deze jongere bestuurder begeleiden’.

Deze stelling is juist… Maar behoeft wel enige nuancering: de coach mag niet meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol hebben genuttigd, dus maximaal 220 UGL (microgram per liter uitgeademde lucht) wat gelijk staat aan 0,5 promille alcohol in het bloed. Dit is de limiet voor een ervaren bestuurder die meer dan 5 jaar in het bezit is van het rijbewijs.

Als het promillage alcohol hoger is, dan wordt de coach geacht onder invloed te zijn omdat hij teveel alcohol heeft gedronken. De coach wordt hiermee dus gelijkgesteld aan een bestuurder van een motorrijtuig. Zie hiervoor Artikel 8 Wegenverkeerswet 1994 lid 2.

Wie wordt er beboet bij teveel alcohol?

De 2toDrive bestuurder krijgt geen bekeuring wanneer de coach onder invloed is. Hooguit zou er een melding aan het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) kunnen worden gedaan waarin wordt toegelicht dat er niet aan de voorwaarden is voldaan omdat de coach onder invloed verkeert.

 

De coach moet bij aanhouding door de politie meewerken aan een blaastest wanneer de politie deze blaastest vordert. Ook dit staat in de Wegenverkeerswet 1994 (in Artikel 190, lid 5). De coach kan ook een bekeuring krijgen als hij teveel alcohol op heeft terwijl hij als begeleider in de auto zit. Hetzelfde geldt overigens voor een coach die onder invloed is van drugs of medicijnen.

De hoogte van deze bekeuring is opgenomen in de Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod en hangt af van in welke mate de coach onder invloed is.

Als de 2toDrive bestuurder schade maakt naast een coach die teveel heeft gedronken, wat dan?

Stel, de jonge bestuurder schat de afmetingen van de auto waarin hij rijdt verkeerd in en raakt hierdoor een op een parkeerplaats geparkeerde auto. Is deze schade dan gedekt op de WA-verzekering van de schadeveroorzakende auto als de coach meer heeft gedronken dan wettelijk is toegestaan?

De WAM (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen) bepaalt dat deze schade onder de WA-verzekering valt. Eventuele door de verzekeraar toegepaste polisuitsluitingen kunnen niet aan de benadeelde worden tegengeworpen. De WA-verzekeraar van de schadeveroorzakende auto zal de schade aan de benadeelde moeten vergoeden. Alleen als dit goed is opgenomen in de polis-uitsluitingen heeft de verzekeraar, na betaling van de uitgekeerde schade, de mogelijkheid om deze schade-uitkering te verhalen op de coach.

Stel dat de schadeveroorzakende auto ook casco verzekerd is, is de cascoschade aan de auto dan ook gedekt? Als de verzekeraar in zijn polisvoorwaarden duidelijk heeft verwoord dat er geen cascoschade zal worden vergoed als de coach meer alcohol heeft genuttigd dan toegestaan, dan mag de verzekeraar deze uitkering weigeren.

Voorwaarden waaraan de coach moet voldoen voordat hij mag coachen

Mag iedereen optreden als coach voor de jonge beginnende bestuurder? Nee, de coach moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

Deze coach:

  • moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een Nederlands personenautorijbewijs*;
  • moet minimaal 27 jaar oud zijn*;
  • staat ingeschreven in de Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP) met een woonadres in Nederland;
  • mag 4 jaar voor de aanvraag van de begeleiderspas geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
  • mag 4 jaar voor de aanvraag van de begeleiderspas geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
  • mag 4 jaar voor de aanvraag van de begeleiderspas geen ongeldigverklaring hebben gehad, op grond van een onderzoek naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid;
  • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
  • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

*Er is een uitzondering bij de voorwaarden waaraan de coach moet voldoen. Heeft deze coach een WRM-pas (Wet Onderricht Motorrijtuigen)? Dan hoeft de coach niet minimaal 5 jaar het autorijbewijs te hebben. En ook de leeftijdsgrens van 27 jaar komt dan te vervallen.

Een WRM-pas is een certificaat dat wordt afgegeven aan iemand die rijles mag geven (rij-instructeur).

Tip

Lees ook nog eens de feit of fabel  uit 2019 ‘Alcohol in het verkeer: Twee biertjes moeten kunnen…’


Auteur
Gert-Jan Paauw, specialist verzekeringstechniek

auteur Gert-Jan_Paauw