Kan er zonder beroepsaansprakelijkheidsverzekering een AFM vergunning worden afgegeven

 

Feit of fabel: Zonder beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan geen AFM vergunning worden afgegeven

18 maart 2020 - Enthousiast bent u bezig uw eigen assurantiebedrijf op te starten. Nou nog even de AFM vergunning regelen en dan kunt u aan de slag! Alle formulieren zijn ingevuld en dan…. krijgt u het bericht dat u eerst een beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet regelen.

Het is het bekende ‘kip-of-het-ei’-verhaal. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wil graag dat u een AFM vergunning kunt laten zien, de AFM wil eerst een verzekering zien. Hoe werkt het nou in de praktijk?

Vertrouwen in de financiële markt

Het is belangrijk dat particulieren en bedrijven vertrouwen hebben in de financiële markten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt daarom toezicht op deze financiële markten. Ook een assurantiebemiddelaar valt onder dit AFM toezicht. De AFM ziet er onder andere op toe dat de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) worden nageleefd. Het belang van de klant en het bieden van passende financiële dienstverlening staat hierbij centraal.

Vergunningsplicht

Ondernemingen die financiële diensten of producten aanbieden, moeten een vergunning hebben van de Nederlandsche Bank (DNB) en/of van de AFM. DNB verstrekt alleen een vergunning als de onderneming financieel gezond (solvabel) is en voldoet aan voorwaarden voor goed bestuur.

De AFM verstrekt een vergunning nadat onder meer is getoetst op deskundigheid, betrouwbaarheid en integere bedrijfsvoering. Ondernemingen die onder het toezicht van de AFM vallen, staan geregistreerd in het AFM-register.

 

Een vergunning is nodig voor:

 • adviseren van een financieel product
 • bemiddelen in een financieel product
 • herverzekeringsbemiddelen
 • optreden als (onder)gevolmachtigd agent in verzekeringen
 • adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (zie: nationaal regime)
 • aanbieden van kredieten
 • aanbieden van beleggingsobjecten

De werkzaamheden van een assurantieadviseur die zijn gericht op het tot stand brengen van de aankoop van een financieel product door een klant, gelden als bemiddelen.

Van adviseren is sprake wanneer een onderneming een aanbeveling doet voor een specifiek financieel product van een bepaalde aanbieder aan een bepaalde klant.

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De AFM stelt in een aantal product-/dienstcombinaties het vereiste van het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze eis is vastgelegd in artikel 4:74b (bemiddelaar in hypothecair krediet), in artikel 4:75 (bemiddelaar/adviseur in verzekeringen) en 4:76 (herverzekeringsbemiddelen) van de Wet op het financieel toezicht en artikel 11, vierde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft (nationaal regime).

 

Dit geldt in de volgende situaties:

 • bemiddelen in hypothecair krediet
 • bemiddelen/adviseren in schadeverzekeringen particulier
 • bemiddelen/adviseren in schadeverzekeringen zakelijk    
 • bemiddelen/adviseren in zorgverzekeringen
 • bemiddelen/adviseren in pensioenverzekeringen
 • bemiddelen/adviseren in inkomensverzekeringen
 • bemiddelen/adviseren in vermogen
 • adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen
 • herverzekeringsbemiddelen in vermogen
 • herverzekeringsbemiddelen in schadeverzekeringen

Wat eerst: vergunning of verzekering?

Als u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanvraagt bij een verzekeraar ontvangt u (veelal) een voorlopige dekkingsbevestiging. In deze dekkingsbevestiging staat dat de dekking van de verzekering ingaat op het moment dat u een vergunning krijgt van de AFM.

 1. Bij de BAVAM-polis van de Vereende werkt dit als volgt.
 2. Ga naar https://verzekeren.vereende.nl/beroepsaansprakelijkheidsverzekering-bavam-polis
 3. scroll naar ‘Voorwaarden en aanvraagformulier (PDF)’ en download het aanvraagformulier
 4. vul de voor u relevante rubrieken in
 5. mail het formulier naar: verzekeren.bavampolis@vereende.nl
 6. u krijgt een offerte voor de BAVAM-polis
 7. u stuurt de offerte voor akkoord getekend retour
 8. u krijgt per omgaande een voorwaardelijke dekkingsbevestiging
 9. deze offerte en voorlopige dekkingsbevestiging stuurt u naar de AFM. De AFM heeft voldoende aan een kopie van deze stukken om uw vergunningaanvraag te kunnen behandelen en de vergunning vervolgens af te geven
 10. de BAVAM-polis gaat in op dezelfde dag als de datum van verlenen van de AFM vergunning, dus u gaat vanaf dat moment ook pas premie betalen

Feit of fabel?

Het is dus een fabel dat er eerst een lopende verzekering moet zijn om een AFM vergunning te krijgen. Een ondertekende offerte en voorlopige dekkingsbevestiging zijn al voldoende.

 

Auteurs

Willem Jonkman, Senior specialist verzekeringstechniek

Willem Jonkman auteur

Marina Reudink, Acceptant BAVAM-polis

Marina auteur