Kan bij een premieverhoging een verzekering direct worden opgezegd?


19 april '23 - In het nieuws verschenen onlangs berichten dat de premies voor schadeverzekeringen dit jaar fors zullen stijgen. Ook verzekeraars hebben bij schadeafhandeling te maken met flink opgelopen prijzen (inflatie). De kosten voor materialen en kosten van herstel van schade zijn enorm gestegen. Ook zijn de bedragen bij letselschade flink omhooggegaan en dit vertalen verzekeraars weer door in de premie van de autoverzekering.

Als u de premie van uw auto- of woonhuisverzekering fors ziet stijgen en u wilt de verzekering daarom opzeggen, kan dat dan direct?

Feit of Fabel: Bij een premieverhoging kan de verzekering direct worden opgezegd.

Contractduur

Bij het aangaan van een verzekering worden de premie, voorwaarden en overige condities overeengekomen voor een bepaalde periode: de contractduur. Een particuliere verzekering kan voor maximaal één jaar afgesloten worden. Korter kan ook, denk bijvoorbeeld aan een kortlopende reisverzekering, maar langer mag niet. Als er tijdens de contractduur geen wijzigingen plaatsvinden, wordt het contract na de contractduur (stilzwijgend) verlengd voor eenzelfde periode.

Premieverhoging

Als het voor een verzekeraar noodzakelijk is om de premie te verhogen, zal deze de klant informeren per welke datum de verhoging zal gelden. In het licht van de contractduur zal een verhoging voor klanten pas ingaan als de overeengekomen contractduur voorbij is. Dus stel, de verzekeraar verhoogt per 1 mei 2023 de premie en het verzekeringscontract loopt van februari tot februari, dan zal de verhoging voor die klant pas per februari 2024 merkbaar zijn.

Spelregels voor de verzekeraar

Voor alle wijzigingen, en dus ook premiewijzigingen, heeft de verzekeraar een informatieplicht op basis van de ‘Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijn particuliere schade- en inkomensverzekeringen’ van het Verbond van Verzekeraars.

Informatie moet altijd duidelijk en eenvoudig zijn, zodat de verzekeringnemer het dan ook echt begrijpt. Daarnaast moet de verzekeraar de verzekernemer tijdig informeren. Van ‘tijdig’ is sprake als de voorgenomen wijziging minimaal één maand voor de verlengingsdatum van het contract door verzekeraar wordt aangekondigd.

Opzeggen van een verzekering door de klant

Als een particuliere verzekering na de eerste contactduur is verlengd, heeft een verzekeringnemer het recht de overeenkomst op elk gewenst moment op te zeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. Dit is de laatste jaren echter sterk versoepeld in het voordeel van de klant. Veel verzekeraars hanteren inmiddels dagelijkse opzegbaarheid bij particuliere verzekeringen zonder opzegtermijn. Voor particuliere verzekeringen van de Vereende is er 3 maanden na ingang van de verzekering de mogelijkheid om dagelijks op te zeggen zonder opzegtermijn.

Niet eens met premieverhoging

Wanneer een verzekeringnemer wordt geïnformeerd over een premieverhoging kan deze binnen 30 dagen na ontvangst van dat bericht aangeven dat hij of zij het niet eens is met de aanpassing. Dat geldt uiteraard ook voor andere wijzigingen waar men het niet mee eens is. Er kan met de assurantieadviseur en/of verzekeraar worden gekeken of andere opties mogelijk zijn. Bijvoorbeeld het aanpassen van de dekking waardoor de premie lager uitkomt. Komen partijen er niet uit dan kan de verzekering worden beëindigd op de dag dat de wijziging in zou gaan.

Zoals al eerder genoemd, heeft de verzekeringnemer bij de meeste verzekeraars inmiddels ook de mogelijkheid om ook na deze 30 dagen de verzekering direct op te zeggen zonder opzegtermijn. De opzegmogelijkheid is dan ook zeer ruim.

Feit of fabel?

En dan nu de stelling: Bij een premieverhoging kan de verzekering direct worden opgezegd.

Op het moment dat een verzekeraar per contractvervaldatum een premieverhoging aankondigt, kan een verzekeringnemer de verzekering per die contractvervaldatum opzeggen. Na het verlopen van de eerste contractduur kan verzekeringnemer dat op elk moment. Alleen geldt er soms een opzegtermijn van 1 maand. De stelling is dus een FEIT.

Auteur
Willem Jonkman, Senior specialist verzekeringstechniek

auteur Willem_Jonkman 23