Is schade veroorzaakt door een te zwaar beladen kampeerauto verzekerd?

13-07-2022

Veel mensen zijn de afgelopen jaren op zoek gegaan naar een coronaproof vakantiealternatief. En wat is meer coronaproof dan kamperen met je eigen kampeerauto? Dan blijft alleen over vakantie vieren in Playa del achtertuin of op Balkonië.

Feit of fabel / ‘Schade veroorzaakt door een te zwaar beladen kampeerauto is niet verzekerd’.

Door corona is de kampeerauto ontzettend populair geworden en dat laten de verkoopcijfers ook duidelijk zien. 1 op de 9 huishoudens heeft een kampeerauto of een caravan. En dan zijn er nog de vakantiegangers die een kampeerauto huren. Vakanties met de kampeerauto geven een gevoel van vrijheid, men is niet, of in ieder geval minder, aan coronaregels gebonden en de kans op besmetting door met de kampeerauto op reis te gaan is vele malen kleiner dan reizen met het vliegtuig.

Je eigen ‘huis’ met je eigen spullen

Bovendien is het hartstikke handig: de kampeerauto wordt een paar dagen voor vertrek voor de deur geparkeerd en wordt volgeladen met alles wat nodig, handig, wenselijk en lekker is. Denk hierbij aan campingstoelen en tafel, een parasol, een voortent, een mobiele airconditioning, gasflessen, fietsen, kleding, boeken, een radio en soms een televisietje, keukengerei, levensmiddelen, en als kinderen ook meereizen, speelgoed, meer fietsen, spelcomputers of tablets, nog meer kleding en ga zo maar door.

Toegestane maximum massa

Net als een personenauto heeft een kampeerauto een maximaal te beladen gewicht. Dit wordt de toegestane maximum massa genoemd. De toegestane maximum massa is het maximale dat een kampeerauto mag wegen: dus dat is het gewicht van de kampeerauto ínclusief het gewicht van alles wat in en op de kampeerauto wordt meegenomen en ínclusief het gewicht van alle personen die in de kampeerauto meereizen.

Verkeersveiligheid

Dat dat totale gewicht wordt gemaximeerd, is niet raar. Bij de bouw van een kampeerauto wordt rekening gehouden met een maximum gewicht waarmee de kampeerauto veilig moet zijn, zowel voor de inzittenden als voor het overige verkeer. De Dienst Wegverkeer (RDW) en zijn buitenlandse broers en zussen keuren op basis van onder andere dat maximum gewicht ook of een kampeerauto veilig is om op de openbare weg te worden toegelaten.

De remmen bijvoorbeeld moeten bestand zijn om de kampeerauto op tijd te kunnen laten stilstaan tot in ieder geval bij een gewicht dat die toegestane maximum massa niet overschrijdt. U kunt zich voorstellen dat, wanneer de toegestane maximum massa wordt overschreden, dit gevolgen kan hebben voor de remweg (wordt langer), maar ook voor de rijveiligheid van de kampeerauto. Als de kampeerauto te zwaar beladen is, heeft dit naast het remmen ook invloed op de banden, op het sturen, op het bochtengedrag, op het optrekken enzovoorts. Kortom, als de toegestane maximum massa wordt overschreden, heeft dit invloed op het gedrag van de kampeerauto op de weg, en heeft dit dus een negatieve invloed op de verkeersveiligheid. In feite rijdt men dan met een voertuig waar het niet voor gemaakt is, dat op basis van die gegevens niet is goedgekeurd en is toegelaten voor gebruik op de openbare weg, waardoor de (verkeers)veiligheid in het geding komt.

Rijbewijs

Het Nederlandse autorijbewijs kent verschillende categorieën. Met categorie B bijvoorbeeld mag u rijden in een auto (inclusief aanhangwagen) waarvan toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 3.500 kilogram.

Als de kampeerauto bestuurd mag worden door iemand met rijbewijs B, maar de kampeerauto wordt vervolgens zwaarder beladen dan de toegestane maximum massa van drieënhalve ton, dan is rijbewijs B niet meer voldoende, maar zal een C(1)-rijbewijs noodzakelijk zijn.

Geen vrijbrief 

Als de bestuurder van de kampeerauto wel in het bezit is van een C(1)-rijbewijs, is dit nog geen vrijbrief om met een te zwaar beladen kampeerauto op pad te gaan. Immers, de kampeerauto is niet gemaakt voor dit zwaardere gewicht en is ook niet als zodanig goedgekeurd en toegelaten op de openbare weg.

Feit of fabel

De stelling van de feit of fabel luidt ‘Schade veroorzaakt door een te zwaar beladen kampeerauto is niet verzekerd’.

Hoe gaan verzekeraars om met een schade die te wijten is aan een te zwaar beladen kampeerauto? Het begaan van een verkeersovertreding waardoor schade ontstaat, betekent niet dat de verzekeraar die de benadeelde schadeloos stelt, die schadeuitkering zomaar kan verhalen op een verzekerde.

Bij een schade veroorzaakt door een te zwaar beladen kampeerauto zal de verzekeraar moeten aantonen dat er sprake is van bewust roekeloos rijgedrag. En als dat aangetoond is, dan moet nog bezien worden of dat roekeloze rijgedrag de oorzaak van de schade is en verwijtbaar genoeg is om de schadeuitkering aan de benadeelde te verhalen op de eigenaar van de kampeerauto. Er zal causaal verband moeten bestaan tussen de schadeoorzaak en de te zwaar beladen kampeerauto. Pas als dat allemaal aangetoond is, kan de stelling ‘Schade veroorzaakt door een te zwaar beladen kampeerauto is niet verzekerd’ als een feit worden bestempeld.

Auteur
Gert-Jan Paauw, Specialist verzekeringstechniek

auteur Gert-Jan_Paauw