Is letselschade door struikelen over een laadkabel van een elektrische auto verzekerd?


21 september '23 - Een gevolg van de door de overheid gestelde klimaatdoelen en van het meer milieubewust zijn van autobezitters is dat het straatbeeld zich steeds meer vult met elektrische auto’s. Een bijkomend gevolg hiervan is dat er steeds meer laadpalen voor elektrische auto’s worden geplaatst.

De toename van het aantal elektrische auto’s en laadpalen voor deze auto’s zorgt ook voor een toename van het aantal laadkabels dat wordt gebruikt om de auto’s aan de laadpalen te kunnen opladen.

En met het toenemen van het aantal laadkabels neemt ook het risico van struikelen over zo’n laadkabel toe. Zeker als deze op het trottoir ligt.

Feit of Fabel: Letselschade door struikelen over een laadkabel, die over het trottoir ligt om een elektrische auto op te laden, is niet verzekerd

Struikelen

Stel, u bent eigenaar van een elektrische auto en u heeft de auto op een parkeerplaats in de straat voor uw huis geparkeerd. U heeft een laadpaal in uw tuin staan om uw elektrische auto op te kunnen laden. U heeft de laadkabel aangesloten tussen uw auto en de laadpaal. Een voorbijganger die over het trottoir loopt, struikelt over uw laadkabel en komt ten val waarbij deze voorbijganger letsel oploopt.

Bent u dan als eigenaar van de laadkabel aansprakelijk voor deze letselschade en, misschien nog wel belangrijker, is de letselschade van de voorbijganger verzekerd? Het is goed verdedigbaar dat het hier gaat om het gebruik/bezit van de elektrische auto, en dus om de aansprakelijkheid van de autobezitter. Maar is die schade dan verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) of op de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) van de elektrische auto?

Laadkabel wel of geen onderdeel van de auto?

Als de laadkabel is aangesloten op de elektrische auto, wordt deze kabel geacht onderdeel/een verlengstuk te zijn van de auto.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) heeft een aantal uitsluitingen in de polisvoorwaarden. Eén van die uitsluitingen is dat schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig is uitgesloten van dekking. U heeft zojuist kunnen lezen dat de laadkabel, mits aangesloten aan de auto, deel uitmaakt van de auto/een verlengstuk is van de auto.

Dan is de schade dus veroorzaakt door de auto en dus is die schade niet gedekt op de AVP.

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WA-verzekering)

Artikel 3 lid 1 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) vermeldt onder andere dat een verzekeraar de burgerrechtelijke aansprakelijkheid moet dekken waartoe het motorrijtuig ‘in het verkeer’ aanleiding kan geven. De vraag is of daar sprake van is als het motorrijtuig (goed) geparkeerd staat en de laadkabel is aangesloten.

Als het gebruik van het motorrijtuig echter bepalend is, moet deze letselschade als een Wam-schade worden beschouwd. Want de laadkabel is een verlengstuk van de auto, maakt dus onderdeel uit van de auto in het verkeer en dus is de schade veroorzaakt met of door de auto. De letselschade van de gestruikelde voorbijganger is dus verzekerd op de WA-verzekering van de elektrische auto.

Feit of fabel

De stelling luidt “Letselschade door struikelen over een laadkabel, die over het trottoir ligt om een elektrische auto op te laden, is niet verzekerd” komt in het rijtje van de fabels.

Publieke laadpaal

De kans om te struikelen over een laadkabel aan een auto die bij een publieke laadpaal staat op te laden, is wellicht kleiner dan bij een laadkabel die vanuit een tuin over het trottoir naar de geparkeerde auto wordt gelegd. Want vaak staat de elektrische auto met zijn oplaadpunt dicht bij de publieke laadpaal waardoor de afstand tussen laadpaal en aansluiting voor het opladen aan de auto een stuk korter is. Toch moet ook hier de eigenaar van de elektrische auto er alles aan doen om te voorkomen dat een voorbijganger over de laadkabel kan struikelen of achter de kabel blijft hangen. Mocht er toch schade ontstaan aan een voorbijganger, dan zal de hierboven beschreven aansprakelijkheid ook gelden voor de eigenaar van de elektrische auto aan de publieke laadpaal.

Wees er daarom alert op dat de laadkabel altijd zoveel mogelijk onder de auto ligt en zo min mogelijk in de weg ligt voor voorbijgangers.

Handig om te weten

In veel gemeentes is het niet toegestaan om een laadkabel over de stoep uit te rollen. Onder meer vanwege struikelgevaar voor voetgangers. Bovendien kan een laadkabel een serieus obstakel vormen voor blinden en slechtzienden en mensen in een rolstoel. In andere gemeentes mag het wel, maar onder strikte voorwaarden, en er moet dan ook een ontheffing door de gemeente zijn afgegeven. Denk bij die strikte voorwaarden aan een kabel die niet langer dan 10 meter mag zijn en dat er een kabelmat of een kabeldrempel overheen moet liggen.

Wanneer u een laadkabel over het trottoir legt om de auto op te laden, en de gemeente heeft hiervoor geen ontheffing verleend, kunt u een bekeuring krijgen. Vorig jaar was de hoogte van zo’n bekeuring € 259.

Een veel veiligere oplossing is het ingraven van de laadkabel. Dan kan er immers niemand over struikelen? Het is echter niet toegestaan om een laadkabel onder de trottoirtegels in te graven. Het is strafbaar om het trottoir open te breken, het graafwerk wordt gezien als vernieling van openbare ruimte.

In een aantal gemeentes is het mogelijk om een aanvraag te doen voor een kabelgoot die in het straatwerk wordt gemaakt. Op deze manier kan de laadkabel veilig naar de auto toe worden geleid.

 

Auteur

Gert-Jan Paauw, Specialist Verzekeringstechniek

auteur Gert-Jan_Paauw