Is er meer stormschade in de zomer dan in de winter?


19 mei 2021 - Er is meer stormschade in de zomer dan in de winter. Dat was de stelling uit de vorige nieuwsbrief waar u op mocht stemmen. Is dit een feit of een fabel? De zomer komt er aan, al blijft het mooie weer vooralsnog even uit. De meeste mensen hopen dat het straks weer warmer wordt, al gaat hitte in Nederland vaak gepaard met onstuimig weer naderhand.

Feit of Fabel: 'Er is meer stormschade in de zomer dan in de winter’

Stormschade in de zomer

Wat in ieder geval klopt, is dat als het in de zomer stormt, er veel schade is. Het verschil met storm in de winter is dat in de zomer alle bomen vol in het blad staan. Daardoor vangen deze veel meer wind. In de winter blaast de wind tussen de kale takken door, maar in de zomer is er minder wind nodig om een boom om te laten waaien. Als het in de zomer hard waait, vallen er dan ook regelmatig bomen om, en vaak met grote schade aan bezittingen tot gevolg. We zien in de zomer vaak dat een warme periode wordt afgesloten met onweersbuien waarbij tevens harde wind voor schade kan zorgen. Naast de schade door wind is er in de zomer steeds vaker schade door neerslag. Extreme hoeveelheden water en hagelstenen zo groot als pingpongballen, we hebben het een aantal keer meegemaakt de afgelopen jaren. Met enorme schade tot gevolg. Op 23 juni 2016 bijvoorbeeld zorgde een extreme onweersbui met hagel in Noord Brabant in 10 minuten tijd voor bijna € 500 miljoen aan geclaimde schade aan bezittingen.

Stormseizoen

Dat een storm in de zomer meer schade zal veroorzaken dan in de winter, is goed om te weten. Maar wanneer stormt het dan het vaakst? Bestaat er zoiets als een stormseizoen?  De meningen hierover zijn verdeeld. Hoewel een storm in elk seizoen voor kan komen, hanteert Rijkswaterstaat de periode van 15 oktober tot 15 maart als stormseizoen. Het KNMI gaat uit van 1 oktober tot ‘de datum waarop de laatste storm is geweest’. In beide gevallen worden najaar en winter aangewezen als de periode waarin de meeste stormen plaatsvinden.

Dit blijkt ook uit de historische stormdata die worden bijgehouden door het KNMI. Storm blijkt in de winter veel vaker voor te komen dan in de zomer. Van de 66 zwaarste stormen sinds 1910, waren er 19 in de herfst, 5 in de lente, 5 in de zomer en maar liefst 37 in de winter. We kunnen dus veilig stellen dat het in de winter veel vaker stormt dan in de zomer.

Klimaatmonitor

Het Verbond van verzekeraars houdt bij hoeveel klimaat-gerelateerde schades er per jaar worden geclaimd. Op de site van het Verbond is een top 10 te vinden van de dagen met de grootste weerschade vanaf 2007. Bovenaan staat de genoemde datum van 23 juni 2016, maar zoals gemeld was dat geen stormschade, maar een hagelschade. In de top 10 staan 5 data met storm als belangrijkste schadegebeurtenis. Van de 5 stormschades vonden er 3 in de winter plaats, 1 in de herfst en 1 in het voorjaar. Het blijkt dus te kloppen dat het in de winter vaker stormt en er is dan ook meer stormschade in de winter.

Wat overigens wel opvallend is, is dat de andere 5 weerschades allemaal hagel als belangrijkste oorzaak hebben, en dat 4 van die 5 dagen in de zomer zijn voorgevallen.

De stelling ‘er is meer stormschade in de zomer dan in de winter’ blijkt in ieder geval niet te kloppen, en is daarmee een fabel. Er zijn wel degelijk grote schades door extreem weer in de zomer, maar op deze dagen is hagel de belangrijkste boosdoener, niet de wind. 

Stormschade bron dashboard CIS data

Auteur

Ruud Bolleboom, Senior specialist verzekeringstechniek

Ruud Bolleboom auteur