Is dekking voor het ‘kantoorrisico’ gelijk aan een AVB dekking?

01-06-2022

Bij bedrijven waar sprake kan zijn van beroepsaansprakelijkheid wordt vaak gezegd dat het verstandig is om naast de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook het ‘kantoorrisico’ mee te verzekeren. Is de dekking van zo’n kantoorrisico dan hetzelfde als bij een ‘normale’ AVB?

Feit of Fabel: De dekking voor het ‘kantoorrisico’ is gelijk aan AVB dekking.

Onderscheid

Grofweg is er bij bedrijven een onderscheid te maken tussen bedrijven waar fouten tot personen- en/of zaakschade kunnen leiden (bijvoorbeeld een schilder die een pot verf laat vallen en schade bij de opdrachtgever veroorzaakt) en bedrijven waar fouten tot vermogensschade kunnen leiden (een assurantieadviseur die verzuimt een verzekering af te sluiten waardoor een schade niet wordt uitgekeerd).

Beiden groepen hebben aansprakelijkheidsverzekeringen nodig die het beste aansluiten bij hun werkzaamheden.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

De schilder heeft behoefte aan een goede Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Deze biedt dekking voor de schade die aan personen of zaken wordt toegebracht als dit binnen de verzekerde hoedanigheid (werkzaamheden) van het bedrijf gebeurt, en natuurlijk alleen als het bedrijf daarvoor aansprakelijk is.

Dit kan zijn schade zijn die door werknemers is toegebracht aan derden, schade die werknemers onderling oplopen, schade die werknemers oplopen tijdens het werk (werkgeversaansprakelijkheid), maar ook de aansprakelijkheid voor schade door geleverde producten (productaansprakelijkheid). Aansprakelijkheid voor vermogensschade is uitgesloten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Als fout wordt onder andere gezien: nalatigheid, vergissing, verzuim en onachtzaamheid. Als een opdrachtgever (of een derde) door de fout vermogensschade lijdt, kan een aanspraak worden gedaan op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Dit speelt onder andere in de financiële dienstverlening bij alle mogelijke soorten financieel advies. In de financiële branche is het in sommige gevallen zelfs verplicht om een BAV te hebben voordat men werkzaamheden mag gaan verrichten. Dit geldt onder andere voor een assurantieadviseur en een bemiddelaar in financieringen en/of hypotheken. De Vereende biedt een BAV aan voor deze doelgroepen: De BAVAM-polis.  

Je zou zeggen dat een BAV, voor deze doelgroep, dan voldoende bescherming moet bieden, maar op een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering is schade aan personen en zaken uitgesloten. Daar komt het kantoorrisico dan om de hoek kijken.

 

Kantoorrisico (AVB)

De dekking voor het kantoorrisico is een mooie aanvulling op de BAV. In feite is de dekking gelijk aan de ‘normale’ AVB dekking. Er is namelijk dekking voor schade aan personen en zaken veroorzaakt in de verzekerde hoedanigheid. Te denken valt aan schade van een klant die bij het bezoek aan de assurantieadviseur over een loszittende drempel valt en schade oploopt. Of een medewerker die per ongeluk een kop koffie omstoot en schade bij een collega veroorzaakt.

Soms kent het kantoorrisico ook beperkingen ten opzichte van een ‘normale’ AVB en wordt bijvoorbeeld productaansprakelijkheid uitgesloten.

De benaming kantoorrisico suggereert dat het dan alleen om schade gaat die op kantoor is veroorzaakt. Dat is niet het geval. Stel een makelaar plaatst een ‘te koop’ bord in de grond van de voortuin van een opdrachtgever en raakt daarmee een waterleiding. Ook dan zal de dekking kantoorrisico vaak vergoeding bieden voor de schade. Het kantoorrisico voor makelaars bij de BAVAM-polis biedt onder bepaalde omstandigheden zelfs dekking voor schade als gevolg van het verlies of diefstal van sleutels van de panden die de makelaar voor de verkoop onder zich heeft.

Feit of fabel

De stelling van de Feit of Fabel; De dekking voor het ‘kantoorrisico’ is gelijk aan AVB dekking, is dus juist. In beide gevallen is de aansprakelijkheid gedekt voor schade aan personen en zaken toegebracht in de verzekerde hoedanigheid. De omvang van de dekking kan door beperkingen en uitbreidingen per hoedanigheid uiteraard wel anders zijn.

 

Auteur
Willem Jonkman, Senior specialist verzekeringstechniek

Willem Jonkman auteur