Is de laadpaal van uw leaseauto automatisch meeverzekerd op uw woonhuisverzekering?


24 maart 2021 - Ze zijn al niet meer weg te denken: hybride en volledig elektrische auto’s. Wat 10 jaar geleden nog heel ver weg leek, is nu heel normaal geworden. En daar waar een paar jaar geleden dit type auto uitsluitend nog weggelegd leek voor de gefortuneerde particulier en de leaserijder, zien we tegenwoordig steeds meer betaalbare modellen op de markt verschijnen. Stel u heeft een elektrische of hybride leaseauto met een bijbehorende laadpaal. Hoe zit het dan met de verzekering?

Feit of Fabel: 'De laadpaal van uw leaseauto is automatisch meeverzekerd op uw woonhuisverzekering’

Eigendom van de laadpaal


Als u een leaseauto heeft, dan is de auto niet uw eigendom. U moet deze aan het eind van de leaseperiode teruggeven. Geldt dat ook voor de laadpaal? In de meeste gevallen niet. De meeste leasemaatschappijen werken graag mee aan het plaatsen van een laadstation en brengen daar ook kosten voor in rekening. Vaak wordt dit in het leasebedrag meegenomen. Verplaatsen van een laadpaal aan het eind van de leaseperiode of na verhuizing van de leaserijder is financieel meestal niet interessant. Aan het einde van de leaseperiode blijft de paal daarom meestal staan. De paal wordt dan eigendom van de eigenaar van de grond waarop de paal staat. In de meeste gevallen is dat de leaserijder. Dit geldt voor de gevallen waarbij het laadstation zich op het terrein van het woonhuis bevindt, en de leaserijder eigenaar is van het woonhuis. Maar dat gaat natuurlijk niet in alle gevallen op. Niet alle huizen hebben een eigen garage, carport of oprijlaan waar een laadpaal kan staan. En niet alle leaserijders zijn huiseigenaar.

Huurhuizen en huizen zonder eigen parkeergelegenheid

 

Bij een huurhuis kan de laadpaal op het terrein van het woonhuis geplaatst worden in overleg met de eigenaar van het huis, vaak is dat een woningbouwvereniging. In deze situatie zal niet de leaserijder maar de eigenaar van het huis uiteindelijk eigenaar van de laadpaal worden.

 

Als er op het terrein van het huis geen parkeermogelijkheden zijn, dan maakt het niet uit of het een huur- of een koophuis is. Het opladen zal dan aan de openbare weg plaats moeten vinden. De leaserijder zou bij de gemeente een openbaar laadpunt aan kunnen vragen. Elke gemeente heeft hiervoor zijn eigen regels. Vast staat dat in een dergelijk geval de leaserijder geen eigenaar is van de paal. Een andere mogelijkheid in deze situatie is een mobiele laadpaal. In de basis is dat een laadstation aan een verlengsnoer, waarmee deze op een speciaal daarvoor bestemd stopcontact aangesloten kan worden. Na het laden kan de mobiele laadpaal opgeruimd worden in de auto of in huis. Een mobiele laadpaal maakt dus geen deel uit van de opstal zoals een vaste laadpaal.

De verzekering

 

De woonhuisverzekering geeft dekking voor schade aan alle zaken die aard- en nagelvast met de opstal zijn verbonden. Dat is van toepassing op alle oplaadstations die zich op het terrein van het woonhuis bevinden. Het is wel aan te raden om de aanwezigheid van de laadpaal te melden bij de opstalverzekeraar.

 

Bij een huurhuis kan een vaste laadpaal op het eigen terrein verzekerd worden als huurdersbelang op de inboedelverzekering. Veel inboedelverzekeringen hebben een standaardbedrag aan huurdersbelang automatisch meeverzekerd. Ook hier geldt dat het raadzaam is om de aanwezigheid van de laadpaal te melden bij de (inboedel)verzekeraar. Mobiele laadpalen worden als accessoire van de auto gezien. Daarvoor geldt een beperkte dekking voor diefstal uit het woonhuis of uit de auto. Als de mobiele laadpaal zich buiten het woonhuis of de auto bevindt, is er geen dekking.  

Conclusie

 

De stelling ‘De laadpaal van uw leaseauto is automatisch meeverzekerd op uw woonhuisverzekering’ gaat alleen op zolang het een vaste laadpaal betreft die op het terrein van het woonhuis staat, en u de eigenaar bent van het woonhuis. Maar hiermee zijn niet  alle mogelijke situaties afgedekt. Bij huurhuizen zal de laadpaal op de inboedelverzekering meeverzekerd moeten worden. En als er op het terrein van het huis geen mogelijkheden voor een vaste laadpaal zijn dan is men aangewezen op een openbaar oplaadpunt of een mobiele laadpaal. Voor deze laatste varianten is er geen dekking op de woonhuisverzekering. De stelling van vorige nieuwsbrief was dus niet volledig en daarom een fabel.

 

 

Auteur

Ruud Bolleboom, Senior specialist verzekeringstechniek

Ruud Bolleboom auteur