Is bij achterstallig onderhoud waterschade gedekt?

Feit of Fabel: Bij achterstallig onderhoud is waterschade niet gedekt

25 november 2020 - Waterschade is één van de meest voorkomende schadeposten voor verzekeraars van woonhuizen en inboedels. Daarom is het logisch dat verzekeraars kritisch kijken naar de oorzaken van deze schades en of deze door een verzekerde voorkomen hadden kunnen worden.

Soorten waterschades

 

Om een goed antwoord te kunnen geven of de stelling van de vorige nieuwsbrief een feit of fabel is, moeten we eerst de verschillende soorten waterschades naast elkaar zetten.

 

Allereerst zijn er de ‘leidingschades’.  Dit betreft de dekking voor water dat, of stoom die onverwacht uit leidingen of installaties stroomt door een leidingbreuk of een defect. Vervolgens zijn er de neerslagschades. Dit betreft het onverwacht binnenstromen van neerslag zoals regen, sneeuw of smeltwater. Als laatste worden waterbedden en aquariums vaak apart benoemd omdat deze niet zijn aangesloten op een waterleiding, maar wel voor een grote schade kunnen zorgen wanneer deze kapot gaan en al het water eruit stroomt.

Achterstallig onderhoud

 

Waterschades worden vaak veroorzaakt door achterstallig onderhoud. Zo ontstaan er bijvoorbeeld veel schades door het niet tijdig vervangen van kitnaden in de badkamer. Wanneer kitnaden ouder worden, kunnen ze aangetast worden door schimmel, of simpelweg door de ouderdom los laten. Wanneer de kitnaden niet meer waterdicht zijn, heeft het vocht vrij spel. Vocht kan achter de tegels terechtkomen waardoor deze los gaan zitten, of het vocht kan onder de douchebak terechtkomen en daar in de vloer trekken. Als dit proces lang genoeg doorzet, ontstaan er vanzelf grote vochtplekken in het plafond van de onderliggende verdieping, met schimmelvorming,  bladderende verf en scheuren in het stucwerk tot gevolg.

 

Een ander voorbeeld waarbij achterstallig onderhoud tot schade kan leiden is bij dakgoten. In de herfst kunnen afgevallen bladeren in dakgoten voor problemen zorgen. In veel gevallen stromen of waaien de bladeren wel weer uit de dakgoot, of kan het regenwater er nog langs. Maar onder bepaalde omstandigheden kan, soms na jaren van niet schoonmaken van de dakgoot, de dakgoot echt verstopt raken en overstromen. Op de plek waar de dakgoot overstroomt, kan het water via de dakrand het huis binnendringen en schade veroorzaken.

Wel of niet gedekt

 

Dat achterstallig onderhoud tot schade kan leiden is inmiddels duidelijk. Maar is de schade daarom niet gedekt? Dat is nog maar de vraag. Zoals gemeld, kijken verzekeraars altijd kritisch naar schades die vaak/veel geclaimd worden, vooral wanneer het schades betreft die met achterstallig onderhoud te maken kunnen hebben.

 

In de praktijk leiden schades als gevolg van achterstallig onderhoud al jaren tot discussie. Wanneer u op Google de woorden ‘waterschade’ en ‘Kifid’ intoetst, krijgt u een goed beeld van hoe vaak dit voorkomt.

 

Kijkend naar de uitspraken van Kifid valt een aantal zaken op. Ten eerste is het bij waterschades vaak lastig aan te tonen wat de oorzaak is van de lekkage. De algemene regel is hier ‘wie eist, bewijst’, dus zal degene die schade claimt het aannemelijk moeten maken dat de schade onder de dekking valt.

Andersom wil een verzekeraar graag goed onderbouwen dat er een uitsluiting van toepassing is. Daarvoor moet er wel worden aangetoond dat de schade is ontstaan of verergerd door het achterstallige onderhoud. Daarom is er vaak nader onderzoek nodig, bijvoorbeeld door een gespecialiseerd lekdetectiebureau. Verzekeraars zijn over het algemeen bereid om hier aan mee te werken en de kosten van het onderzoek te betalen.

 

Daarnaast is het belangrijk wat de verzekeraar hierover in de polisvoorwaarden heeft vermeld. Veel verzekeraars sluiten schade door achterstallig onderhoud uit. Er zijn ook verzekeraars die daarbovenop nog specifiek vermelden welke vormen van achterstallig onderhoud er in ieder geval niet gedekt zijn, zoals bijvoorbeeld doorslaand vocht in muren of plafonds of lekkende kitnaden.

 

Uit de Kifid uitspraken blijkt dat de verzekeraars die de uitsluiting van schade bij achterstallig onderhoud niet ‘waterdicht’  hebben geformuleerd in de polisvoorwaarden, toch nog wel eens voor de betaling van de schade moeten opdraaien. De trend van de laatste jaren is dan ook dat er steeds meer verzekeraars zijn die, naast een algemene uitsluiting voor schade door achterstallig onderhoud, steeds meer specifieke schadeoorzaken uitsluiten zoals bijvoorbeeld de eerder genoemde: doorslaand vocht en lekkende kitnaden. Op zich is dat wel begrijpelijk, maar aan de andere kant leidt deze ontwikkeling tegelijkertijd tot een hardere opstelling van verzekeraars, waarbij een klant minder vaak ‘het voordeel van de twijfel’ krijgt.

Conclusie

 

De stelling ‘Bij achterstallig onderhoud is waterschade niet gedekt’ is te kort door de bocht en daarmee een fabel. Maar bij achterstallig onderhoud is niet alleen de kans op schade veel groter, maar ook de kans dat de verzekeraar deze schade zal afwijzen op basis van een uitsluiting in de polisvoorwaarden. 

Veel mensen bezuinigen op huishoudelijke uitgaven door onderhoud uit te stellen. Maar uiteindelijk kan die keuze dus meer kosten dan het oplevert. En niet elk onderhoud hoeft duur te zijn. Raad uw klanten bijvoorbeeld aan om regelmatig:

  • Dakgoten te controleren op verstopping
  • Kitnaden in de badkamer na te lopen en waar nodig te (laten) vervangen
  • Het dak te controleren op loszittende dakpannen
  • De schoorsteen te (laten) vegen

Hiermee voorkomt u schade en mogelijk teleurstelling bij uw klanten!

 

Auteur

Ruud Bolleboom, Senior Specialist Verzekeringstechniek

Ruud Bolleboom auteur