Hoe zit het met schade door Nederlandse aanhanger achter buitenlandse auto?

Feit of Fabel: ‘Het is verboden om een aanhangwagen met een Nederlands kenteken te trekken met een auto met een buitenlands kenteken, en daarom is schade veroorzaakt met of door de aanhangwagen niet verzekerd’

24 februari 2021 - In ons land is het wettelijk zo geregeld dat iedere Nederlander met een B-rijbewijs een aanhangwagen mag koppelen achter de auto en hiermee gebruik mag maken van de openbare weg. Ik laat hier de eisen van het rijbewijs in combinatie met het ledig gewicht (massa ledig voertuig) en laadvermogen (wettelijk toegestane maximum massa verminderd met massa ledig voertuig) van de aanhangwagen voor het gemak even buiten beschouwing.

‘Vreemde combinaties’

 

Met enige regelmaat zien we op straat ‘vreemde combinaties’ rijden, zoals een auto met een Pools kenteken met daarachter een aanhangwagen met een Nederlands kenteken. Mag dat wettelijk gezien? En hoe zit het met de aansprakelijkheidsverzekering?

 

Als voorbeeld nemen we een Nederlands bedrijf dat Poolse werknemers in dienst heeft omdat dit bedrijf ook werkzaamheden uitvoert in Polen. Deze Poolse werknemers rijden met hun eigen auto met Pools kenteken om werkzaamheden voor hun baas uit te voeren en nemen voor die werkzaamheden ook de aanhangwagens voorzien van een Nederlands kenteken mee achter hun eigen auto (met Pools kenteken) naar Polen.

 

Afwijkende regelgeving in Nederland

 

In ons land hoeft voor de aanhangwagen niet apart een WA-verzekering te worden afgesloten, de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door de aanhangwagen is standaard meeverzekerd op de WA-verzekering van het trekkende motorrijtuig.

 

Deze regelgeving wijkt af van andere landen, waaronder ook de regelgeving in Polen. Als een Pool in Polen met een aanhangwagen achter de auto wil rijden, dan mag dat uiteraard, maar deze aanhangwagen moet wel een eigen aansprakelijkheidsverzekering hebben. Dus de trekkende auto én de getrokken aanhangwagen moeten beiden zijn voorzien van een eigen WA-verzekering.

 

Feit of fabel?

 

Is onze stelling ‘Het is verboden om een aanhangwagen met een Nederlands kenteken te trekken met een auto met een buitenlands kenteken, en daarom is schade veroorzaakt met of door de aanhangwagen niet verzekerd’ dan een feit of een fabel?

 

Het antwoord is: het is niet verboden. Rijden met een auto met een buitenlands kenteken met daarachter gekoppeld een aanhangwagen met een Nederlands kenteken is wettelijk toegestaan.

 

Maar dat het rijden met deze combinatie wettelijk is toegestaan, betekent nog niet dat schade veroorzaakt door de aanhangwagen ook automatisch gedekt zal zijn. Immers, in Polen is een aanhangwagen niet automatisch meeverzekerd op de verzekering van de trekkende auto, zoals dat in Nederland wel het geval is.

Twee situaties

Nog even terugkomend op het voorbeeld:
Als er een aanrijding in Nederland (dus op Nederlands grondgebied) plaatsvindt, zal de verzekeraar van de trekkende auto met het Poolse kenteken de schade, veroorzaakt door de Nederlands gekentekende aanhangwagen, moeten vergoeden. Er geldt dan immers Nederlands recht, de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) is dan van toepassing.

Als de combinatie van Pools gekentekende auto en Nederlands gekentekende aanhangwagen in Polen rijdt en er wordt met de aanhangwagen schade toegebracht aan een andere verkeersdeelnemer, dan is deze schade mogelijk niet verzekerd. Immers, een aanhangwagen dient in Polen een eigen WA-verzekering te hebben en die is er nu niet. De verzekeraar van de trekkende auto geeft niet thuis óf kan mogelijk regres nemen op de eigenaar van de aanhangwagen, nadat hij de benadeelde wel heeft moeten schadeloos stellen.

Advies

 

Mijn advies is: als u met een Nederlands gekentekende aanhangwagen achter een auto met een andere nationaliteit de grens over wilt, controleer dan eerst welke eisen er gelden in de landen waar u doorheen rijdt of waar u naartoe gaat, voordat u die reis aanvaardt. En sluit, indien nodig, een WA-verzekering af voor de aanhangwagen.

 

 

Auteur

Gert-Jan Paauw, Specialist Verzekeringstechniek

Gert-Jan Paauw auteur