Hoe zit het met de verzekering bij huizenruil?


10 juni 2020 - Wat gaan we doen met de vakantie komende zomer? Dat is een vraag waar veel mensen zich mee bezig houden dezer dagen. Door de corona-crisis is het onzeker of de mooie reis naar het buitenland door kan gaan. Maar toch wilt u graag op vakantie. Is huizenruil dan iets voor u? En wat betekent dit dan verzekeringstechnisch?

Naar verwachting zullen veel Nederlanders in eigen land vakantie gaan vieren. U zou zeggen dat dit ook wat minder geld kost. Maar wie wel eens in het hoogseizoen een huisje in Nederland heeft geboekt, weet ook dat dit geen goedkope oplossing is. Toch zijn er goedkopere alternatieven die steeds populairder worden. Eén van die alternatieven is bijvoorbeeld huizenruil. Maar wat is dat nu eigenlijk? Vrij simpel. Precies wat er staat. Je ruilt je huis met een ander. Dit kan met een bekende zijn, maar ook via een huizenruilplatform op internet. Zo kunt u voor geen of weinig geld genieten van een andere woning in een andere omgeving. Alleen, hoe zit dat dan met eventuele schade en de verzekering? Wij proberen in dit artikel hier wat meer duidelijkheid in te scheppen.

Financiële vergoeding voor het ruilen

Als het gaat om schade aan uw eigen woning en/of inboedel, dan is een belangrijke vraag of u voor het ruilen een financiële vergoeding ontvangt. Nu zal dat bij huizenruil niet snel het geval zijn, maar mocht u om welke reden dan ook een vergoeding ontvangen voor het feit dat een ander tijdelijk in uw huis woont, dan zal het mogelijk consequenties hebben voor uw opstal- en inboedelverzekering. Veel verzekeraars zullen wat  betreft het gebruik van de woning aangeven dat er dan geen sprake is van “privégebruik” en zal er geen dekking op de polis zijn. Wanneer u uw huis gaat ruilen tegen een vergoeding is dat een wijziging die u altijd moet doorgegeven aan de verzekeraar. Geeft u het niet door aan uw verzekeraar, dan heeft dit vaak gevolgen bij een schade.

Geen financiële vergoeding voor het ruilen

Maar wat zijn de consequenties als u uw huis ruilt en er geen vergoeding tegenover staat? Helaas is hier geen eenduidig antwoord op te geven. Het hangt af van de frequentie, de duur en met wie de huizenruil plaats vindt. Een verzekeraar kijkt anders tegen eenmalig of incidenteel uw huis ruilen met een bekende dan voor een half jaar uw huis ruilen via een woningruilplatform. Niet elke verzekeraar gaat hier het zelfde mee om. Dit heeft te maken met de polisvoorwaarden, acceptatierichtlijnen en interpretatie. Daarom is het belangrijk om bij huizenruil altijd de assurantieadviseur of verzekeraar te informeren. Doet u dit niet en er ontstaat schade, dan kan dit vervelende consequenties hebben.

Waar moet u dan aan denken? Een verzekeraar zal niet zondermeer een schade afwijzen omdat simpelweg de wijziging niet is doorgegeven. De basisregel in verzekeringsland is dat de schade dan wordt beoordeeld rekening houdend met de vraag ’Wat had de verzekeraar gedaan als de wijziging wel was doorgegeven?’. Wanneer de verzekeraar in het betreffende geval geen consequenties had verbonden, dan wordt de schade gewoon in behandeling genomen ongeacht dat de wijziging niet is doorgegeven. Maar als de verzekeraar wel consequenties aan de huizenruil zou hebben verbonden, dan wordt de schade in behandeling genomen rekening houdend met die consequenties. Wanneer de verzekeraar bijvoorbeeld een beperktere dekking of een (hoger) eigen risico zou hebben aangehouden, dan is dit bij de schadevergoeding ook van toepassing. Wanneer een verzekeraar een hogere premie zou hebben gerekend, dan wordt de schade uitgekeerd in verhouding van de lagere premie ten opzichte van de hogere premie.

Als alles is doorgegeven, maar er ontstaat toch schade aan uw woning of inboedel, wat gebeurt er dan? In dat geval zijn gewoon de polisvoorwaarden van toepassing. Mocht er dus sprake zijn van een gedekt evenement op de polis, dan wordt de schade vergoed. Let wel: als er schade ontstaat door opzet of door aan opzet grenzende roekeloosheid door de tijdelijke bewoner, dan zal er niks worden vergoed. Ook zullen de meeste verzekeraars niks vergoeden als er zaken worden gestolen door de tijdelijke bewoner. Het is daarom belangrijk om goed te weten met wat voor personen u te maken heeft. Het vragen van een waarborgsom en het achter slot en grendel opbergen van waardevolle zaken kan hierbij uiteraard helpen.

Schade aan eigendommen van de ander

De hierboven genoemde punten hebben betrekking op uw eigen bezittingen. Maar hoe zit het met de aansprakelijkheidsverzekering als u schade toebrengt aan de eigendommen van de ander? Als uw kinderen bijvoorbeeld die oude Chinese porseleinen vaas omstoten? Dan bent u hier in principe aansprakelijk voor. Maar wordt dit dan vergoed door de aansprakelijkheidsverzekering? Bijna alle verzekeraars kennen beperkingen met betrekking tot opzicht. En bij het ruilen van een woning is er sprake van opzicht. In het verleden werd opzicht door verzekeraars uitgesloten. Tegenwoordig kennen alle verzekeraars bij opzicht wel een dekking maar die is gemaximeerd tot bijvoorbeeld € 12.500 of € 25.000. Wat er in uw geval van toepassing is, is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekeraar. Dus het is altijd goed om deze voorwaarden te raadplegen als u zeker wilt weten in hoeverre dit wordt vergoed.

Al met al hoeft het geen probleem te zijn om aan huizenruil te doen en toch goed verzekerd te zijn. Het is alleen belangrijk om het af te stemmen met uw assurantieadviseur of verzekeraar en zorg er natuurlijk goed voor dat u alleen met betrouwbare personen uw huis ruilt. En voor de mensen die nog met vakantie gaan: Een hele fijne en veilige vakantie gewenst!

Auteur

Ralph Rugers, Acceptant

Auteur Ralph_Rugers