hoe kunnen bezorgrestaurants en taxiondernemers schades verminderen

27 mei 2019 - In het vorige artikel heb ik tips gegeven voor de individuele bestuurder om minder schade te rijden. Maar hoe kunnen bedrijven hier het beste mee omgaan? Aangezien de Vereende steeds meer bezorgbrommers en taxi’s verzekert, richt ik me daar in het bijzonder op. 

Bezorgrestaurants

Maaltijdbezorgers zijn meestal tussen de 16 en 20 jaar. Door de jeugdigheid en gebrek aan rijervaring hebben zij onvoldoende risicoperceptie. Dit zie je terug in hun gedrag op de brommer. De insteek van de Vereende samen met VVN lijkt me heel waardevol: de maaltijdbezorgers bewuster maken doormiddel van voorlichting en stimuleren om de training Risico Bromfiets van KNMV te volgen. Dit voegt veel toe, maar is niet voldoende. De training is aan het einde van het proces. De verkeerveiligheid moet in het hele proces worden meegenomen. Het bezorgrestaurant moet gericht beleid voeren om de verkeersveiligheid te verhogen en de schadelast terug te dringen. In het beleid moet in ieder geval over de volgende onderwerpen zijn nagedacht:

Controle vooraf

Is er een dagelijkse controle van de brommer? Liefst door de bestuurder, samen met de eigenaar van het bezorgrestaurant. Daar zijn efficiënte manieren voor. Bijvoorbeeld door de brommer via een app te filmen met een tablet of smartphone, zodat alle schades automatisch in een digitaal dossier komen. Dan weet de bestuurder dan hij niet ongemerkt schade kan rijden. Daarnaast raad ik aan om de bestuurder in bredere zin verantwoordelijk voor de brommer te maken. Verzorg zoveel mogelijk zelf het onderhoud aan de brommer, poets deze en houd deze schoon. Het liefst zie ik ook dat er een vast team per brommer is, zodat de verantwoordelijkheid voor de brommer bij een vast team ligt.

Controle rijgedrag

Kan het rijgedrag van de bestuurder worden bijgehouden? Zit er bijvoorbeeld telematica op de brommer zodat gemeten kan worden hoe hard deze heeft gereden of geremd. Zo kan informatie over het rijgedrag van de bestuurder worden verzameld. Rustiger rijgedrag zorgt voor een lager brandstofverbruik, minder slijtage en lagere kans op schades. De bestuurder moet zich realiseren dat hij wordt ‘gemonitord’. Veel van deze jongeren vinden het heel stoer om hard te rijden en snel de maaltijd te bezorgen. Daarom moet het beleid erop gericht zijn om het gedrag van de bestuurder verantwoordelijk te houden.

Training

Training versnelt het proces van bewustwording en vergroot de ervaring en rijvaardigheid. Daar ben ik als onderdeel van het geheel ook een groot voorstander van. Hoe kan het beste een bocht worden genomen? Wat moet de positie op de weg zijn? De bandenspanning van een brommer is ook ontzettend belangrijk. Een brommer heeft immers maar twee wielen. Nat of droog wegdek maakt veel uit. Of tussen nat en droog wegdek in. De belading maakt veel verschil. Een brommer met een volle bezorg box kan volledig anders reageren dan een brommer met een lege box. Rijd daarnaast als het kan nooit door een plas. Niet alleen wordt de brommer vies en kan sneller slijten, ook is niet zichtbaar wat er in de plas zit, zoals een gat in de weg. Levensgevaarlijk.

Schades

Wat is het beleid als een bestuurder toch schade rijdt? Het is voor veel ondernemers lastig om aan voldoende bezorgers te komen, dus ontslaan is vaak geen optie. Maar krijgt de schadeveroorzakende bestuurder wel een gesprek? Wordt het op papier gezet? Wordt dat ondertekend? Krijgt hij een brief thuis zodat zijn ouders ook op de hoogte zijn? En wordt teruggekoppeld wat de schade gekost heeft? Volgt er bij meerdere schades een officiële waarschuwing?

Beleidsplan

Met andere woorden, de ondernemer kan zijn beleid afstemmen om de kans op schades te verminderen. Voor een verzekeraar is het belangrijk dat dit beleid wordt vastgelegd in een Plan van Aanpak. Daarmee kan de ondernemer aantonen actief bezig te zijn om de schades te verminderen en wordt het risico aantrekkelijker voor de verzekeraar. Dit hoeft geen document van tientallen pagina’s te zijn, maar is kort en bondig en beschrijft procedures en processen als schademelden en het registreren.

Allianz Profiel foto Tim Swanborn incl logo kleinTim Swanborn, Risk Manager Fleet
Tim Swanborn, Risk Manager Fleet bij Allianz Nederland Schadeverzekering, heeft als ondernemer jarenlange praktijkervaring in het opleiden van professionele chauffeurs, zoals vrachtwagenchauffeurs, directie- en ministerchauffeurs en chauffeurs van hulpverleningsdiensten. Specialisaties zijn beveiligingsrijtechnieken en verhoogde rijvaardigheidstrainingen als Sneeuw en IJstrainingen in Noorwegen. Tim Swanborn combineert deze “gedrag veranderende” ervaring met de schadeanalyse kennis van Allianz, om te komen tot het vormen van een goed schadepreventie beleid bij klanten. Het Allianz Risk Management Fleet Programma heeft als doel de (verkeers)veiligheid van klanten te verbeteren en de schadelast te verminderen.

Taxi’s

Laat ik beginnen met dat ik heel positief over taxichauffeurs denk. Sommige oud taxichauffeurs rijden nu ministers rond. De taxibranche is een kweekvijver voor directiechauffeurs en dat is een topfunctie. Maar dat zijn wel de pareltjes. We zijn de ervaren taxichauffeur kwijt die rijden leuk vindt. Taxichauffeurs hebben een slecht imago en daar hebben ze zelf ook schuld aan. De ondernemers in de taxiwereld moeten veel meer aan hun imago werken. Dat hebben ze laten liggen en ze durven op dit moment onvoldoende in te grijpen naar chauffeurs toe als deze zich misdragen. Ze hebben immers al een tekort aan chauffeurs. Daarom laten ze meer toe en ontstaat er meer schade. Daarmee hebben ze boter op hun hoofd. Want op dit moment zijn de risico’s erg groot om te verzekeren. Een goede taxiondernemer heeft een beleid ontwikkeld op het terugdringen van schades. Dat beleid, de langere-termijnvisie, zien we nu veel te weinig. In essentie is dat hetzelfde als voor de bezorgbrommers: volg de chauffeurs en zorg dat ze weten dat ze gemonitord worden. Bied technisch goede “schadevrije” auto’s aan, geef de chauffeurs voldoende training bepaal hoe je met schades omgaat. En leg dat vast in de verschillende procedures en processen, tezamen een Plan van Aanpak.

De aanbestedingen in de taxiwereld hebben ook geen goed gedaan. Hier kan de overheid meer in betekenen dan nu het geval is  Als taxibedrijven een keurmerk hebben zoals een TX- Keurmerk en/of de chauffeurs een CCV-D1 (directiechauffeur) rijopleiding hebben genoten, wordt dat niet erkend door de gemeente. De gemeentes lijken vooral het vervoer zo goedkoop mogelijk te willen inkopen. Dat geeft problemen voor de taxiondernemer. Want veel taxibedrijven willen wel investeren: kwaliteit leveren, schadevrije auto’s bieden met goede chauffeurs die, indien nodig, opleiding krijgen. Maar ze kunnen niet investeren omdat de marges flinterdun zijn. Nu gaan we daar in zaken als verzekeringen en schades de tol voor betalen. Dan kunnen we de elektrische fiets en mobiele telefoon de schuld geven, deels ook zeker terecht. Maar onderschat het effect niet van tegen bodemprijzen te moeten werken. Zodat er geen training en opleiding kan worden geboden. En dat moet veranderen. Er moet geld vrijkomen en erkenning komen voor keurmerken en opleidingen. De gemeente en de overheid zouden dat ook meer moeten eisen. Dat zou op termijn de verzekeringsproblematiek oplossen. We hebben te weinig kwalitatieve chauffeurs. Voor zij-instromers is een rijbewijs alleen niet voldoende. Ze komen ervaring te kort. En ze moeten met een taak rijden: iemand comfortabel, veilig, op een bepaalde tijd op een bepaalde locatie afleveren, onafhankelijk van verkeersomstandigheden. Dat is heel anders dan voor jezelf rijden en er is training voor nodig om dat te leren.

Technische ontwikkelingen

Autoproducenten zijn veel met veiligheid bezig. Zo geven de navigatiesystemen van Volvo bijvoorbeeld de voorkeur aan een route waarbij meer rechtsaf dan linksaf wordt geslagen. Dit doet Volvo omdat linksaf slaan door tegemoetkomend verkeer gemiddeld risicovoller is dan rechtsaf slaan. En er worden steeds meer en betere ADAS (Advanced Driver Assistance System) ontwikkeld. Dus in theorie wordt het steeds veiliger voor de taxichauffeur.

Dashcams

We zien ook een toename in het gebruik van dashcams en verwachten dat deze trend zich doorzet. Het gebruik van dashcams, wanneer het geheugenkaartje niet door de chauffeur verwijderd kan worden, heeft ook een positief effect op schades. Het zorgt op drie vlakken voor een verbetering:

  • De taxichauffeur weet dat wordt meegekeken en past zijn gedrag aan.
  • Andere bestuurders zien de dashcam en worden beïnvloed en vertonen bijvoorbeeld minder agressief gedrag.
  • Bij aanrijdingen kan een dashcam de werkelijke toedracht van de aanrijding aantonen.

Heatmap

Veiligeroute.nl is een initiatief van Allianz Nederland Schadeverzekering. Door deze heatmap wordt zichtbaar welke wegen op welke tijdstippen het meest risicovol zijn. Voor transportbedrijven en taxiondernemers kan dit toegevoegde waarde bieden.

 

Samengevat

Als bezorgrestaurant of taxiondernemer is het cruciaal om de schades te proberen te verminderen. Dit kan alleen worden bereikt wanneer hier een beleid voor ontwikkeld wordt. Dat bestaat uit het geven van verantwoordelijkheid aan de chauffeurs, maar ook uit het monitoren van de chauffeurs. Zorg voor een goede “dagdagelijkse” begeleiding van de chauffeurs. Zorg ook dat ze beseffen dat ze gemonitord worden door de baas. Goede chauffeurs zullen hier geen problemen mee hebben. Daarnaast moet er beleid zijn hoe met schades om te gaan. De chauffeurs moeten weten wat de kosten zijn en wat de gevolgen voor hen zijn. Daarnaast is training essentieel om de benodigde rijvaardigheid te krijgen.

Dat beleid moet een continu proces zijn. En dat moet worden vastgelegd in heldere procedures en processen samengevat in een kort en bondig Plan van Aanpak.