Hoe bereken je de hoogte van een letselschade?

25 juni 2018Een student stapt na een bezoek aan zijn ouders op de scooter om naar huis te gaan. Onderweg wordt hij aangereden door een automobilist die zit te appen. De student van begin 20 heeft blijvend hersenletsel en moet stoppen met zijn studie. Een vrouw van begin 60 fietst naar huis na een middagje kaarten met vriendinnen. Een vrachtwagen ziet haar over het hoofd, rijdt door en weet waarschijnlijk niet eens dat hij haar heeft aangereden. De vrouw heeft diverse breuken en is blijvend blind. Hoe bepaal je de hoogte van het schadebedrag bij zulke ongevallen?

Binnendienst

We spreken met Matthijs Zonneveld. Hij heeft al meer dan 10 jaar ervaring met letselschade en is als Personenschadebehandelaar werkzaam in de binnendienst bij de Vereende. Hij vertelt met passie over de 1.800 claims die we jaarlijks ontvangen: “We behandelen schades voor het Waarborgfonds, het Nederlands Bureau en de verzekeringsactiviteiten van de Vereende. Wanneer we een claim ontvangen, kijken we natuurlijk in eerste instantie of de claim terecht is en of aan alle voorwaarden is voldaan. Als wij een schade behandelen die bijvoorbeeld bij het Waarborgfonds is binnengekomen, dan moet de schade veroorzaakt zijn door een onbekend of onverzekerd motorvoertuig, moet er bewijs zijn en moet het slachtoffer moeite hebben gedaan om achter de identiteit van de dader te komen. Van de claims die we binnen krijgen, wijzen we ongeveer 2/3 toe en wijzen we 1/3 af. Is de claim terecht, dan gaan wij aan de slag.”

In de binnendienst worden voornamelijk de lichte tot middelzware schades behandeld. Bij lichte letselschade verwachten we een herstel binnen 6 maanden. Wanneer het herstel langer dan 6 maanden, maar korter dan twee jaar duurt, spreken we over een middelzware letselschade. Duurt het herstel langer dan twee jaar, is het een zware letselschade. Over het algemeen zijn de lichtere letselschades minder complex dan de zware, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn, zie het kader.

“We kijken naar de situatie voor en na het ongeval. Wat deed en kon het slachtoffer voor het ongeval? Hoe is zijn situatie na het ongeval? Indien een slachtoffer arbeidsongeschikt is geraakt door toedoen van het ongeval en had hij of zij aantoonbaar geen of minder inkomen heeft genoten na het ongeval, dan is er sprake van verlies aan verdienvermogen. Een slachtoffer dient hiervoor te worden gecompenseerd. Daarnaast kijken we ook naar andere zaken, zoals huishoudelijke hulp, mantelzorg, zelfwerkzaamheid en smartengeld. In Nederland worden beduidend lagere bedragen voor smartengeld betaald dan in Amerika. De bovengrens van het smartengeld ligt op ongeveer €150.000. En dan is er sprake van zeer zwaar en blijvend letsel.”

Een jongeman van 20 jaar breekt tijdens een aanrijding met een fietser zijn knieschijf. Na 6 weken is het herstel vergevorderd en kan hij weer deelnemen aan het verkeer. Hij wordt bij een kruispunt geschept door een afslaande auto. Hij kneust diezelfde knie en is nu maanden geblesseerd. De bestuurder van de afslaande auto is aansprakelijk. Maar hoe hoog is de schade van het tweede ongeluk en wat is nog het effect van het eerste ongeluk? Dat is moeilijk te zeggen. Duidelijk is dat de jongeman daardoor enkele maanden zijn werk als koerier niet heeft kunnen doen. In dit geval heeft de Vereende samen met de belangenbehartiger van de jongeman een redelijk schadebedrag vastgesteld.

 

Buitendienst

Franc van der Blom is als Personenschaderegelaar werkzaam in de buitendienst van de Vereende. Hij doet vooral complexe gevallen of zwaar letsel. Voor deze gevallen heeft hij overleg met een externe medisch adviseur. Hij vertelt bevlogen: ”Onze externe medische adviseurs ontvangen het medisch dossier van het slachtoffer. De Vereende krijgt geen inzicht in de medische dossiers. We ontvangen wel een samenvatting van de medische feiten die voor het behandelen van deze schadeclaim relevant zijn. In combinatie met het aangedragen bewijs en verklaringen van de claimant bouwen we op deze manier een dossier op. Ik breng de meeste claimanten een persoonlijk bezoek. Meestal wordt de claimant bijgestaan door een belangenbehartiger. We proberen daarbij goed te kwantificeren wat het effect van het ongeval is. Ieder mens is uniek en elke situatie is uniek. Dat maakt het vaststellen van de schadevergoeding, zeker bij zwaar letsel niet eenvoudig. Met onze ervaring en expertise lukt dit goed. We streven ernaar alle zaken binnen drie jaar afgerond te hebben. Maar zeker bij letsel met langdurig herstel of blijvend letsel kan de uiteindelijke afhandeling langer duren. Ook bij minderjarigen kan dit langer duren. Dit komt omdat zij tot hun 21e nog kunnen terugkomen op de afhandeling van de schade.”

Van der Blom is trots op zijn werk: “Ondanks de ellende die wij dagelijks zien, is het vaak een mooi en dankbaar beroep. Veel slachtoffers zijn erg blij dat ze door de Vereende geholpen kunnen worden. Dat kan gaan om een financiële vergoeding. Maar soms ook om andere zaken zoals het begeleiden bij een re-integratietraject.”

 

Auteur

Roland Verhoef, Senior Marketing & Communicatie adviseur

Roland auteur