Heeft u getuigen nodig om een succesvolle claim in te dienen bij het Waarborgfonds?


25 januari 2023 - Over de noodzaak tot het hebben van getuigen ontvangen wij regelmatig vragen en/of opmerkingen, bijvoorbeeld dat dit soms erg moeilijk kan zijn voor een benadeelde.

 

Feit of Fabel: 'Om een succesvolle claim in te dienen bij het Waarborgfonds heeft u getuigen nodig.'

Om te beginnen kunnen wij de stelling nuanceren. Het is soms nodig dat er verklaringen van getuigen zijn, maar soms ook weer niet. In dit artikel geven wij een aantal voorbeelden, zonder hiermee volledig te kunnen zijn. Iedere claim moet zorgvuldig worden beoordeeld, ook wat bewijs van de toedracht betreft. In de kern komt het erop neer dat zowel de betrokkenheid als de aansprakelijkheid van de onbekende / onverzekerde partij komt vast te staan.

Voorbeeld 1, schade aan vangrail of lichtmast

Jaarlijks ontvangen wij veel claims in dit segment. Uit de aard en ernst van de schade is veelal direct af te leiden dat de enige schadeoorzaak een motorrijtuig moet zijn geweest. Bovendien volgt uit de wet dat in geval van een botsing tussen een motorrijtuig en iets anders in beginsel de bestuurder van het motorrijtuig aansprakelijk is (art. 185 Wegenverkeerswet).  Verder zijn getuigen dan feitelijk overbodig.

Voorbeeld 2, onverzekerde auto rijdt andere (rijdende) auto aan

In dit voorbeeld doen zich twee mogelijkheden voor. Of de onverzekerde geeft ruiterlijk zijn fout toe, bijvoorbeeld door een handtekening op een schadeformulier of een verklaring tegenover de politie. Ook in dat geval zijn getuigen overbodig. Ontkent de aanrijder echter, dan geldt de basisregel dat “de eiser bewijst”. Dat kan eventueel door getuigenverklaringen, maar dat kan mogelijk ook door andere bewijsmiddelen, zoals camerabeelden (dashcam).

Voorbeeld 3, geparkeerde auto en onbekende dader

U kent die situaties wel, komt u bij uw auto, verse deuk erin en helaas geen briefje onder de voorruit. Weer geldt dat de toedracht moet worden vastgesteld. Dat kan vaak gebeuren door de verklaring van iemand die heeft gezien dat de auto onbeschadigd werd geparkeerd EN een verklaring van iemand die heeft gezien dat de auto met schade is teruggevonden, zonder dat er in de tussentijd mee is gereden. De verklaring van de betrokkene zelf geldt dan overigens niet als juridisch bewijs. We zoeken dan dus verklaringen van derden, ook familieleden kunnen onder de laatste categorie vallen. Zijn er wellicht camerabeelden van de aanrijding beschikbaar? In dat geval kan de toedracht ook daaruit worden afgeleid en vragen wij niet extra naar getuigen.

Conclusie

Wij willen met dit artikel duidelijk maken dat er geen strikt vereiste tot getuigen bestaat en daarmee houden we het dus op een FABEL. Wel moet de betrokkenheid van een motorrijtuig en de aansprakelijkheid van die bestuurder worden vastgesteld. Soms (!) zijn daartoe getuigen gewenst, soms kan het bewijs ook langs andere weg worden geleverd. Bekijk onze interactieve video of start stap 1 van ons nieuwe klantportaal. Beide leiden u stap voor stap door het proces van schade melden en leggen uit waar u aan moet voldoen om succesvol een claim in te kunnen dienen.

 

Auteur
Jelle Smits, Waarborgfonds Motorverkeer

Jelle Smits auteur