Gewijzigde wetgeving voor speed pedelecs

Per 1 januari 2018 is de oude typegoedkeuring voor speed pedelecs komen te vervallen. Wat betekent dit voor eigenaren van speed pedelecs? Voldoen hun speed pedelecs nog wel aan de nieuwe wettelijke regels en zijn zij nog wel verzekerd?

Speed pedelecs worden in Nederland geregistreerd als bromfiets. Voor speed pedelecs die al beschikken over een kentekenplaat en waarbij bovendien de eigenaar van het voertuig geregistreerd is bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) verandert er niets. Deze speed pedelecs blijven toegelaten op de Nederlandse weg. Wel moeten deze speed pedelecs bij gebruik op de openbare weg altijd voldoen aan de permanente eisen in de Regeling Voertuigen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de speed pedelecs moeten zijn uitgerust met een linker buitenspiegel en met een ambergele retroreflector aan iedere zijkant.

Voor nieuwe speed pedelecs die nog niet bij de RDW in het kentekenregister geregistreerd zijn, is er wel een belangrijke wijziging: Deze speed pedelecs moeten bij de eerste toelating, dus de eerste registratie bij de RDW, beschikken over een Europese typegoedkeuring of een individuele toelating door de RDW. Tot en met 31 december 2017 mocht dit zowel een Europese 2002/24 typegoedkeuring als een Europese 168/2013 typegoedkeuring zijn. Vanaf 1 januari 2018 moet dit een Europese typegoedkeuring zijn die gebaseerd is op de op 1 januari 2016 van kracht geworden Europese (kader)verordening (EU) 168/2013. Deze verordening brengt nieuwe toelatingseisen met zich mee: Een nieuwe speed pedelec moet dan namelijk ook zijn voorzien van een goedgekeurde claxon en van een remlicht dat gaat branden zodra geremd wordt.

Leveranciers die ongeregistreerde speed pedelecs met een 2002/24 typegoedkeuring na 1 januari 2018 op voorraad hadden, moesten deze via de fabrikant aanmelden bij RDW voor de Restantvoorraadregeling. Dit was een gelimiteerde regeling. Meer informatie is te verkrijgen bij de fabrikant of diens officiële vertegenwoordiger in Nederland.

Dealers en consumenten kunnen checken of een speed pedelec is toegelaten en geregistreerd bij de RDW via de RDW-OVI website (https://ovi.rdw.nl/), de Online VoertuigInformatie webpagina. Speed pedelecs die een datum eerste toelating hebben, zijn reeds door de RDW geregistreerd.

Verder blijft de verplichting gelden dat een speed pedelec een bromfietskenteken moet hebben én verzekerd moet zijn voor de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM-verzekeringsplicht), maar dat was vóór 1 januari 2018 ook al het geval.

Nog even de highlights op een rij:

Voor speed-pedelecs gelden dezelfde regels als voor bromfietsen.

Maximum-snelheden:

 • Op de rijbaan 45 km/u;
 • Op het fiets/bromfietspad buiten de bebouwde kom 40 km/u;
 • Op het fiets/bromfietspad binnen de bebouwde kom 30 km/u.

Verder moet de speed pedeleccer:

 • minimaal 16 jaar zijn;
 • een bromfietsrijbewijs (type AM) hebben;
 • een goedgekeurde bromfietshelm (norm ECE 22.05) of een goedgekeurde speed-pedelec-helm (norm NTA 8776:2016) dragen;
 • een gele bromfietskentekenplaat achterop de speed-pedelec hebben;
 • een ambergele retroreflector aan beide zijkanten van de speed pedelec hebben;
 • een linker buitenspiegel gemonteerd hebben op de speed pedelec;
 • voor de speed-pedelec een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) hebben;
 • op het fiets/bromfietspad rijden (of op de rijbaan). De speed pedelec mag dus niet op het pad rijden dat alleen door fietsers gebruikt mag worden;
 • het kentekenbewijs bij zich hebben.

de Vereende Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

×