Feit of Fabel: Vuurwerk in de brievenbus is vandalisme en daarom is schade niet gedekt


27 januari 2021 - Dit jaar was het een andere Oud en Nieuw viering dan we gewend waren. Afsteken van vuurwerk was verboden en we hadden te maken met strenge corona regels. Toch werd er nog volop vuurwerk afgestoken. En hoewel het minder was dan voorgaande jaren, werden er ook op verschillende plaatsen brandjes gesticht en vernielingen aangericht. En helaas waren er ook dit jaar weer voorbeelden van ‘grappenmakers’ die vuurwerk in brievenbussen van woonhuizen stopten.

Vandalisme


Om een goed antwoord te kunnen geven of de stelling van de vorige nieuwsbrief een feit of fabel is, moeten we de gebruikte term ‘vandalisme’ doorgronden. De Dikke van Dale zegt over vandalisme: ‘het aanrichten van vernielingen, barbaarse vernielzucht’. We kunnen hieruit concluderen dat het eerste deel van de stelling klopt: vuurwerk in de brievenbus valt onder vandalisme. Immers, wanneer het vuurwerk in de brievenbus leidt tot schade dan kunnen we stellen dat er vernielingen zijn aangericht. Tot zover dus alles duidelijk. 

 

Dekking voor vandalisme op de opstalverzekering

 

Tegenwoordig zijn er veel woonhuisverzekeringen met een zeer uitgebreide (alle van buiten komende onheilen) dekking. Vandalisme/het aanrichten van vernielingen valt bij die voorwaarden zeer zeker onder de dekking. Zolang het niet de verzekeringnemer zelf is die het doet uiteraard, daar gaan we in dit geval van uit.

 

Er zijn echter nog een heleboel mensen die een meer traditionele dekking hebben op de woonhuisverzekering, zoals Uitgebreid (UGV) of Extra Uitgebreid (UGV+). Daar is de dekking voor vandalisme aan voorwaarden gebonden. Er geldt bij deze voorwaarden meestal de bepaling dat vandalisme uitsluitend gedekt is wanneer de vernielingen zijn aangericht door iemand die onrechtmatig het huis is binnengedrongen. Er is dan dus geen dekking voor bijvoorbeeld graffiti of vernieling van zaken aan de buitenkant van het huis of in de tuin.

 

Ook bij vuurwerk dat door een vandaal in de brievenbus wordt gedeponeerd, is er geen sprake van onrechtmatig binnendringen van het woonhuis. Met dit in gedachten lijkt de stelling dus een feit.

 

Maar er spelen meer aspecten een rol.

Vandalisme, brand of anders?

 

Wanneer er vuurwerk bij iemand in de brievenbus wordt gedaan, dan is dat natuurlijk een verschrikkelijk domme en ondoordachte actie. In de meeste gevallen bevinden er zich namelijk rond de brievenbus allerlei brandbare zaken. Bijvoorbeeld een kapstok met jassen, een paraplubak, een deurmat en de post zoals reclamefolders en kranten. Bij het afgaan van vuurwerk vliegen er altijd smeulende en brandende snippers en brokken in het rond. In de buitenlucht branden deze meestal snel op zonder gevolgen, maar binnen in een huis kunnen deze snippers heel gemakkelijk brand veroorzaken. Met alle gevolgen van dien. Wat de verzekering betreft, hebben we het dan niet meer over vandalisme, maar over brand. En schade door brand is altijd verzekerd. Dat geldt overigens weer niet voor eventuele schroeischade. Dit valt niet onder de definitie van brand en is daarom op de UGV dekking niet, maar onder de extra uitgebreide UGV+ gelukkig wel gedekt.

 

Als laatste is er bij vuurwerk in de meeste gevallen sprake van een ontploffing. En voor schade door ontploffing geldt, net als voor brand, dat er zelfs bij de meest beperkte voorwaarden dekking is.

 

Conclusie

 

Vuurwerk in de brievenbus valt onder vandalisme. Dat is een feit. Maar dat daarom de schade soms niet gedekt zou zijn, is een fabel. Want schade door vuurwerk valt tevens onder andere categorieën.

 

We hebben het dan namelijk niet alleen over schade door vandalisme, maar ook over brand-, schroei- of ontploffingsschade. Deze schades zijn over het algemeen gewoon gedekt.

 

Gelukkig komt het niet al te vaak voor en hopelijk wordt dat in de toekomst alleen nog maar minder. Wellicht besluit de regering om het verbod voor knalvuurwerk ook na de coronacrisis in stand te houden.

 

Auteur

Ruud Bolleboom, Senior Specialist Verzekeringstechniek

Ruud Bolleboom auteur